תמונות/קולות

מה

אדר (עץ) (סוג Acer)

מתצפת/ת

ellyne

תאריך

יוני 25, 2021 11:57 AM PDT
Acer japonicum - Photo (c) Crusier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של bob777: Acer japonicum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

whatsthatwhatsthat

תאריך

אוקטובר 3, 2021 12:47 PM EDT
Acer japonicum - Photo (c) Crusier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של bob777: Acer japonicum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

suzugamo3

תאריך

ספטמבר 18, 2021 02:58 PM JST
Firmiana simplex - Photo (c) Peter Zika, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
הזיהוי של bob777: Firmiana simplex, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

suzugamo3

תאריך

אוגוסט 8, 2020 05:28 PM JST
Firmiana simplex - Photo (c) Peter Zika, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
הזיהוי של bob777: Firmiana simplex, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

re_nebel

תאריך

ספטמבר 21, 2020 11:18 AM JST
Firmiana simplex - Photo (c) Peter Zika, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
הזיהוי של bob777: Firmiana simplex, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

re_nebel

תאריך

יוני 11, 2020 06:41 AM JST
Firmiana simplex - Photo (c) Peter Zika, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
הזיהוי של bob777: Firmiana simplex, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

orangeball

תאריך

נובמבר 8, 2021 03:51 PM JST
Firmiana simplex - Photo (c) Peter Zika, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
הזיהוי של bob777: Firmiana simplex, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

someplant

תאריך

יוני 5, 2022 04:20 PM JST
Firmiana simplex - Photo (c) Peter Zika, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
הזיהוי של bob777: Firmiana simplex, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kobori

תאריך

אוקטובר 31, 2021 02:27 PM JST
Firmiana simplex - Photo (c) Peter Zika, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
הזיהוי של bob777: Firmiana simplex, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jeanvaljean

תאריך

אפריל 29, 2018 05:01 PM JST
Firmiana simplex - Photo (c) Peter Zika, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
הזיהוי של bob777: Firmiana simplex, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

g2161074

תאריך

אפריל 30, 2021 09:47 AM JST
Firmiana simplex - Photo (c) Peter Zika, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
הזיהוי של bob777: Firmiana simplex, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

naturalist48229

תאריך

יוני 5, 2021
Firmiana simplex - Photo (c) Peter Zika, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
הזיהוי של bob777: Firmiana simplex, שייך ל חלמיתיים (משפחה Malvaceae)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

chinaberryhuang

תאריך

אוקטובר 27, 2017 01:08 PM CST
Acer japonicum - Photo (c) Crusier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של bob777: Acer japonicum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

peterzika

תאריך

יוני 4, 2013 02:50 PM PDT
Acer japonicum - Photo (c) Crusier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של bob777: Acer japonicum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

belvedere04

תאריך

ספטמבר 13, 2018 12:21 PM JST

תיאור

Japanese name: hauchiwakaede,ハウチワカエデ, 羽団扇楓.

Acer japonicum - Photo (c) Crusier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של bob777: Acer japonicum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

timur_kalininsky

תאריך

נובמבר 20, 2017
Acer japonicum - Photo (c) Crusier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של bob777: Acer japonicum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

re_nebel

תאריך

מאי 17, 2020 08:17 AM JST
Acer japonicum - Photo (c) Crusier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של bob777: Acer japonicum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

norio_nomura

תאריך

נובמבר 18, 2021 07:04 AM JST
Acer japonicum - Photo (c) Crusier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של bob777: Acer japonicum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

omics

תאריך

אפריל 5, 2020 03:09 PM JST
Acer japonicum - Photo (c) Crusier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של bob777: Acer japonicum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

keitawatanabe

תאריך

אוקטובר 2018

מקום

Japan (Google, OSM)
Acer japonicum - Photo (c) Crusier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של bob777: Acer japonicum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

knightericm

תאריך

אפריל 15, 2018 12:46 AM CDT
Acer japonicum - Photo (c) Crusier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של bob777: Acer japonicum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

megmeg

תאריך

אפריל 25, 2020 05:19 PM JST
Acer japonicum - Photo (c) Crusier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של bob777: Acer japonicum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

omics

תאריך

יוני 16, 2019 11:28 AM JST
Acer japonicum - Photo (c) Crusier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של bob777: Acer japonicum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

belvedere04

תאריך

מאי 8, 2019 01:57 PM JST

תיאור

Japanese name : ハウチワカエデ, 羽団扇楓Hauchiwakaede,

Acer japonicum - Photo (c) Crusier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של bob777: Acer japonicum, שייך ל אדר (עץ) (סוג Acer)
הוסף בתאריך 25 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sammimiller

תאריך

אוקטובר 20, 2020 05:52 PM CDT

מקום

Missing Location
Cnidoscolus texanus - Photo (c) 106584015630019574849, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by gaberlunzi
הזיהוי של bob777: Cnidoscolus texanus, שייך ל חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)
הוסף בתאריך 22 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

birder53

תאריך

מאי 18, 2022 05:48 PM CDT
Asclepias syriaca - Photo (c) Corey Lange, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Corey Lange
הזיהוי של bob777: Asclepias syriaca, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
הוסף בתאריך 20 יוני, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lisa_bennett

תאריך

נובמבר 16, 2015

מקום

Tauherenikau (Google, OSM)
Lentinus arcularius - Photo (c) jorgemartin71, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bob777: Lentinus arcularius, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 09 יוני, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nerdywithnature

תאריך

מרץ 2, 2016 03:13 PM CST
Lentinus arcularius - Photo (c) jorgemartin71, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bob777: Lentinus arcularius, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 09 יוני, 2022
מוביל
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

susanelliott

תאריך

פברואר 26, 2013
Lentinus arcularius - Photo (c) jorgemartin71, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bob777: Lentinus arcularius, שייך ל פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)
הוסף בתאריך 09 יוני, 2022
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tom_franzem

תאריך

מאי 15, 2022 11:53 AM CDT
Asclepias syriaca - Photo (c) Corey Lange, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Corey Lange
הזיהוי של bob777: Asclepias syriaca, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
הוסף בתאריך 09 יוני, 2022
תומך

סטטיסטיקות

 • 4104