תמונות/קולות

מתצפת.ת

rcurran

תאריך

ספטמבר 28, 2023 10:43 לפנה"צ EDT
Scapania nemorea - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של birdleaves: Scapania nemorea, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rcurran

תאריך

ספטמבר 28, 2023 11:28 לפנה"צ EDT
Hylocomium splendens - Photo (c) Sheila, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של birdleaves: Hylocomium splendens, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 29, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 23, 2023 10:02 לפנה"צ EDT

תיאור

On soil. Lighter colored moss. Falcate- secund, not crisped when dry.

Dicranum scoparium - Photo (c) Emma Harrower, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של birdleaves: Dicranum scoparium, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 27, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 25, 2023 01:24 אחה"צ EDT
Gaultheria hispidula - Photo (c) Tyler Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של birdleaves: Gaultheria hispidula, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 25, 2023 11:39 לפנה"צ EDT

תיאור

On hummock with Sphagnum. Stems have long extensions (12 mm) with leaf-like gemmae widely spaced along the stem and clustered at apex. Leaves curled when dry, 3 mm.

Aulacomnium palustre - Photo HermannSchachner, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של birdleaves: Aulacomnium palustre, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 25, 2023 10:45 לפנה"צ EDT
Chamaedaphne calyculata - Photo (c) aarongunnar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי aarongunnar
הזיהוי של birdleaves: Chamaedaphne calyculata, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 25, 2023 01:18 אחה"צ EDT
Calla palustris - Photo (c) Bastiaan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של birdleaves: Calla palustris, שייך ל לופיים (משפחה Araceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 25, 2023 01:16 אחה"צ EDT
Gaultheria procumbens - Photo (c) arghman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של birdleaves: Gaultheria procumbens, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

New York, US (Google, OSM)
Sarracenia purpurea - Photo (c) Rick Nirschl, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rick Nirschl
הזיהוי של birdleaves: Sarracenia purpurea, שייך ל אברשאים (סדרה Ericales)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 25, 2023 11:59 לפנה"צ EDT

תיאור

In fen with Sphagnum. Low leaf long and thin.

Andromeda polifolia - Photo (c) Alexander Yakovlev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alexander Yakovlev
הזיהוי של birdleaves: Andromeda polifolia, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 25, 2023 01:19 אחה"צ EDT

תיאור

Swamp red maple tamarack

Woodwardia virginica - Photo (c) Andy Newman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andy Newman
הזיהוי של birdleaves: Woodwardia virginica, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 23, 2023 10:02 לפנה"צ EDT

תיאור

Dark green cushions of short moss. Many flagellate branches.

Dicranum flagellare - Photo (c) Rob Routledge, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rob Routledge
הזיהוי של birdleaves: Dicranum flagellare, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 23, 2023 10:38 לפנה"צ EDT

תיאור

On rotting log. Clusters of brood branches at branch tips. Branches with erect, appressed leaves with recurred margins. Thick-walled alar cells extend 10-20 cells up the margin.

Platygyrium repens - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של birdleaves: Platygyrium repens, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 26, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smpierce

תאריך

ספטמבר 15, 2023 01:38 אחה"צ EDT
Ptilium crista-castrensis - Photo (c) copepodo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי copepodo
הזיהוי של birdleaves: Ptilium crista-castrensis, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smpierce

תאריך

ספטמבר 19, 2023 07:15 לפנה"צ EDT

מקום

Newfane, VT (Google, OSM)

תיאור

on ground, shady under hemlocks

Pleurozium schreberi - Photo (c) Leanne Wallis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Leanne Wallis
הזיהוי של birdleaves: Pleurozium schreberi, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smpierce

תאריך

ספטמבר 19, 2023 07:17 לפנה"צ EDT

מקום

Newfane, VT (Google, OSM)

תיאור

on ground, under hemlocks

Ptilium crista-castrensis - Photo (c) copepodo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי copepodo
הזיהוי של birdleaves: Ptilium crista-castrensis, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rcurran

תאריך

ספטמבר 24, 2023 11:18 לפנה"צ EDT

תיאור

On sugar maple

Neckera pennata - Photo (c) Vladimir Bryukhov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Vladimir Bryukhov
הזיהוי של birdleaves: Neckera pennata, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 25, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 23, 2023 11:53 לפנה"צ EDT

תיאור

On soil in forest. Leaves with broadly acuminate tips, strongly auricular. Upper branch leaf cells 3-7:1.

Climacium americanum - Photo (c) Lee Elliott, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של birdleaves: Climacium americanum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 23, 2023 12:07 אחה"צ EDT

תיאור

On base of white oak. Leaves 1-2 mm. Costa may be forked near tip. Leaves ligulate from rounded base, rounded apex. Cells round, pluripapillose.

Anomodon minor - Photo (c) Scott Morris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Scott Morris
הזיהוי של birdleaves: Anomodon minor, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 24, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rcurran

תאריך

ספטמבר 21, 2023 04:46 אחה"צ EDT
Thuidium delicatulum - Photo (c) Rob Curtis, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Rob Curtis
הזיהוי של birdleaves: Thuidium delicatulum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 18, 2023

תיאור

On calcareous rock wall. Leaves 2-4 mm. Leaves with double teeth, costa percurrent. Cells measure 20 microns; cells near costa larger than at margin. M. ambiguum.

Mnium lycopodioides - Photo (c) Will Van Hemessen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Will Van Hemessen
הזיהוי של birdleaves: Mnium lycopodioides, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 23, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 18, 2023

תיאור

On Boulder in clumps. Hairy calyptra and capsules with 8 long ribs and 8 teeth.

Ulota hutchinsiae - Photo (c) Tom Neily, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Tom Neily
הזיהוי של birdleaves: Ulota hutchinsiae, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rcurran

תאריך

ספטמבר 21, 2023 04:58 אחה"צ EDT
Leucobryum glaucum - Photo (c) Arthur Chapman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של birdleaves: Leucobryum glaucum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 22, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rcurran

תאריך

ספטמבר 20, 2023 11:04 לפנה"צ EDT
Dicranum polysetum - Photo (c) Belinda Lo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Belinda Lo
הזיהוי של birdleaves: Dicranum polysetum, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 18, 2023

תיאור

On rock wall

Plagiothecium cavifolium - Photo (c) martina_poeltl, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי martina_poeltl
הזיהוי של birdleaves: Plagiothecium cavifolium, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 21, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 18, 2023 10:52 לפנה"צ EDT
Porella platyphylla - Photo (c) Suzanne Cadwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Suzanne Cadwell
הזיהוי של birdleaves: Porella platyphylla, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 18, 2023

תיאור

On rock wall. Cells unipapilose to prorate.

Myurella sibirica - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של birdleaves: Myurella sibirica, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

רבוליה חצידורית (Reboulia hemisphaerica)

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 18, 2023 11:06 לפנה"צ EDT

תיאור

On rock wall

רבוליה חצידורית - Photo (c) Lijin Huang (紫楝), זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lijin Huang (紫楝)
הזיהוי של birdleaves: רבוליה חצידורית (Reboulia hemisphaerica)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 18, 2023 10:56 לפנה"צ EDT

תיאור

Covering rock wall. Thalloid branches 1 mm wide. Hairs around margin and ventral surface of thallus. Male and female branches forming on ventral surface.

Metzgeria conjugata - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של birdleaves: Metzgeria conjugata, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

ספטמבר 18, 2023 10:53 לפנה"צ EDT

תיאור

On rock wall. Thalloid branches 1 mm wide. Hairs on edges and ventral surface of thallus. Male and females branches forming on ventral surface.

Metzgeria conjugata - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של birdleaves: Metzgeria conjugata, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 1356