תמונות/קולות

מתצפת.ת

janetwright

תאריך

יוני 25, 2024 07:17 לפנה"צ EDT

תיאור

Wet rock in spruce-fir forest. Succubous, oblique insertion, no underleaves. Shoot 1mm wide, leaf 0.4 x 0.5mm, 2-3 lobes. ID help appreciated!!

Neoorthocaulis attenuatus - Photo (c) wolff christiane, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי wolff christiane
הזיהוי של birdleaves: Neoorthocaulis attenuatus, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rcurran

תאריך

יולי 16, 2024 11:59 לפנה"צ EDT
Rhodobryum ontariense - Photo (c) Katy Barlow, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Katy Barlow
הזיהוי של birdleaves: Rhodobryum ontariense, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

plbuttercup

תאריך

יולי 30, 2022 02:34 אחה"צ EDT
Palustricodon aparinoides - Photo (c) Aaron Carlson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Aaron Carlson
הזיהוי של birdleaves: Palustricodon aparinoides, שייך ל פעמוניתיים (משפחה Campanulaceae)
נוסף בתאריך יולי 18, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smpierce

תאריך

יוני 10, 2022 10:14 לפנה"צ EDT
Parogonum ciliinode - Photo (c) Nicole R, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Nicole R
הזיהוי של birdleaves: Parogonum ciliinode, שייך ל ארכוביתיים (משפחה Polygonaceae)
נוסף בתאריך יולי 16, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

יוני 24, 2024 04:05 אחה"צ EDT

תיאור

24-248. Wet soil bank on coast. Complicate bilobed, small lobe on top. Large lobe round to oval, dentate, decurrent. Reddish brown gemmae on edge of leaves. Oil bodies large, occluding cell.

Scapania nemorea - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של birdleaves: Scapania nemorea, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

יוני 25, 2024 11:18 לפנה"צ EDT

תיאור

On tree trunk. Leaves dull, incubous. Lobules bucket-shaped. Underleaves bilobed, wider than stem.

Frullania eboracensis - Photo (c) John Boback, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי John Boback
הזיהוי של birdleaves: Frullania eboracensis, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 15, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janetwright

תאריך

יוני 27, 2024 11:34 לפנה"צ EDT

תיאור

Wet gravelly ground along gravel road. Last image is last year's perianths in adjacent patch.

Solenostoma gracillimum - Photo (c) Brian Starzomski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Brian Starzomski
הזיהוי של birdleaves: Solenostoma gracillimum, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janetwright

תאריך

יוני 25, 2024 07:09 לפנה"צ EDT

תיאור

On soil over rock.

Odontoschisma denudatum - Photo (c) Rick Ballard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rick Ballard
הזיהוי של birdleaves: Odontoschisma denudatum, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zihaowang

תאריך

אפריל 10, 2024 01:55 אחה"צ EDT

תיאור

On moist bare soil.

Cephaloziella - Photo (c) Kristian Peters, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של birdleaves: סוג Cephaloziella, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

יוני 26, 2024 10:51 לפנה"צ EDT

תיאור

aka Lophozia incisa. On top of rock.

Schistochilopsis incisa - Photo (c) Connor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Connor
הזיהוי של birdleaves: Schistochilopsis incisa, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

יוני 2024

מקום

פרטי

תיאור

32 24-276. aka Lophozia ventricosa var. silvicola. On ground with Sphagnum. Plants green to red, creeping, up to 1.5 mm wide. Succubous. Leaves with 2 broad triangular lobes. Abundant genmmae on leaf tips. Droplet in middle of oil body.

Lophozia silvicola - Photo (c) Dr. Sean Haughian, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dr. Sean Haughian
הזיהוי של birdleaves: Lophozia silvicola, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

יוני 27, 2024 12:01 אחה"צ EDT

תיאור

24-283. Disturbed ground on roadside. Thallus green, not frilly (1-3). Monoicous. Developing female involucres (4). Male antheridial pustules (5). One chloroplast per cell (6-7).

Phaeoceros carolinianus - Photo (c) Pete Woods, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Pete Woods
הזיהוי של birdleaves: Phaeoceros carolinianus, שייך ל אנתוצרוטה (פילום Anthocerotophyta)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

יוני 2024

מקום

Maine, US (Google, OSM)

תיאור

24-230. Mat loosely attached to tree. Leaves shiny. Ocelli. Incubous. Complicate bilobed, bucket-shaped underlobes.

Frullania asagrayana - Photo (c) Scott Morris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Scott Morris
הזיהוי של birdleaves: Frullania asagrayana, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 11, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rcurran

תאריך

יוני 23, 2024 11:41 לפנה"צ EDT

תיאור

on organic soil on a rock

Geocalyx graveolens - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של birdleaves: Geocalyx graveolens, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

יוני 24, 2024 02:21 אחה"צ EDT

תיאור

24-238. On red maple. Incubous, complicate bilobed. Erect worm-like shoots with decidous leaves that act as gemmae. Dorsal lobe round, ventral lobe 1/2 size, helmet-shaped, inflated. Underlobes bilobed with accessory teeth.

Frullania bolanderi - Photo (c) Andrew Pigniolo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Andrew Pigniolo
הזיהוי של birdleaves: Frullania bolanderi, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

יוני 24, 2024 02:31 אחה"צ EDT

תיאור

24-239. aka Barbilophozia attenuata. On face of large rock. Transverse insertion. Leaves with 3 equal lobes (4-5). Attenuate branches with pale green gemmae (6-7).

Neoorthocaulis attenuatus - Photo (c) wolff christiane, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי wolff christiane
הזיהוי של birdleaves: Neoorthocaulis attenuatus, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

יוני 24, 2024 02:43 אחה"צ EDT

תיאור

F 24-241. Lower rock wall. Complicate bilobed, smaller lobe on top. Large lobe round to oval, toothed, long decurrent. Oil bodies, 2-6/ cell.

Scapania nemorea - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של birdleaves: Scapania nemorea, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 10, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

יולי 1, 2024 03:29 אחה"צ EDT

תיאור

24-307. On tree trunk. Leaves 0.4 mm, tips and laminae fragile. Complete leaves mainly on branches, not secondary stems. Cells pluripapillose and bulging mamillose. Papillae not obscuring cell lumen.

Anomodon tristis - Photo (c) wallyjenkins, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי wallyjenkins
הזיהוי של birdleaves: Anomodon tristis, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

יולי 1, 2024 02:11 אחה"צ EDT

תיאור

24-302. Aka Mnium ambiguum. Calcareous rock wall. Leaves 2-4 mm with well-developed border. Teeth double, sharp. Apex acute. Leaf cells thickened at corners, isodiametric or round. Cells near costa considerably larger than cells at border. Upper cell length 20-37 micrometers.

Mnium lycopodioides - Photo (c) William Van Hemessen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי William Van Hemessen
הזיהוי של birdleaves: Mnium lycopodioides, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

יולי 1, 2024 02:15 אחה"צ EDT

תיאור

24-304. Calcareous rock wall. Leaves 0.5 mm, tips and laminae fragile. Broken tips easier to see when plant is wet (4-6). Cells pluripapillose and bulging mamillose (last photo). Papillae not obscuring cell lumina.

Anomodon tristis - Photo (c) wallyjenkins, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי wallyjenkins
הזיהוי של birdleaves: Anomodon tristis, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יולי 7, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

יוני 24, 2024 10:30 לפנה"צ EDT

תיאור

24-232. Rotten wood. Incubous. Pinnate branching. Leaves with 3-4 teeth. Underleaves similar to primary leaves. Cells with oil bodies.

Lepidozia reptans - Photo (c) Joshua Emil Haahr, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Joshua Emil Haahr
הזיהוי של birdleaves: Lepidozia reptans, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

יוני 24, 2024 10:20 לפנה"צ EDT

תיאור

24-231. Mound on soil in mixed forest. Incubous. Leaves rectangular with 3 teeth. Underleaves wide, toothed. Flagellate branches with reduced leaves. Cells with trigones and oil bodies.

Bazzania trilobata - Photo (c) Audrey Lemay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Audrey Lemay
הזיהוי של birdleaves: Bazzania trilobata, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יולי 5, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

טחב כבד (סוג Marchantia)

מתצפת.ת

smpierce

תאריך

ספטמבר 6, 2023 12:21 אחה"צ EDT

תיאור

on shale cliff by river

Marchantia quadrata - Photo (c) Michael Tessler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Michael Tessler
הזיהוי של birdleaves: Marchantia quadrata, שייך ל טחב כבד (סוג Marchantia)
נוסף בתאריך יוני 24, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rcurran

תאריך

מאי 29, 2024 11:18 לפנה"צ EDT

תיאור

on humus covered rock in wetland;
strong borders; costate, slightly decurrent leaf; teeth from tip to base; 1-4 cells long; single seta on one stem

Plagiomnium ciliare - Photo (c) lakers21, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של birdleaves: Plagiomnium ciliare, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

יוני 20, 2024 07:24 לפנה"צ EDT

תיאור

Excurrent costa.

Ptychostomum capillare - Photo (c) John Kirk, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי John Kirk
הזיהוי של birdleaves: Ptychostomum capillare, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 22, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charolais

תאריך

יוני 19, 2024 10:52 לפנה"צ EDT

תיאור

24-228. Base of tree with perianths

Ptilidium pulcherrimum - Photo (c) klips, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של birdleaves: Ptilidium pulcherrimum, שייך ל טחבי כבד (פילום Marchantiophyta)
נוסף בתאריך יוני 20, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rcurran

תאריך

יוני 16, 2024 12:28 אחה"צ EDT

תיאור

on a well rotted hemlock stump

Tetraphis pellucida - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של birdleaves: Tetraphis pellucida, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 18, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rcurran

תאריך

יוני 3, 2024 01:05 אחה"צ EDT

תיאור

large rock

Pseudanomodon attenuatus - Photo (c) Jeff Garner, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jeff Garner
הזיהוי של birdleaves: Pseudanomodon attenuatus, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rcurran

תאריך

מאי 29, 2024 12:40 אחה"צ EDT

תיאור

on a fallen log; 4 toothed peristome.

Tetraphis pellucida - Photo (c) Stefan Gey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stefan Gey
הזיהוי של birdleaves: Tetraphis pellucida, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rcurran

תאריך

יוני 3, 2024 06:11 אחה"צ EDT

תיאור

in running water from cascade above
44° 6' 29.15" N
73° 41' 53.262" W

Philonotis fontana - Photo (c) Stephen Moores, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stephen Moores
הזיהוי של birdleaves: Philonotis fontana, שייך ל טחבים (פילום Bryophyta)
נוסף בתאריך יוני 13, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 1579