תמונות/קולות

מתצפת.ת

bertharris

תאריך

מאי 2, 2021 04:16 אחה"צ EDT
Amblyscirtes hegon - Photo (c) Bill Bouton,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של bblakney: Amblyscirtes hegon, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך מאי 3, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bertharris

תאריך

אפריל 27, 2019 09:29 אחה"צ EDT
Baileya levitans - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של bblakney: Baileya levitans, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך מאי 2, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

calliebroaddus

תאריך

אפריל 27, 2019 03:31 אחה"צ HST
Erynnis horatius - Photo (c) Katja Schulz,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של bblakney: Erynnis horatius, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך מאי 2, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

coexistwithbeavers

תאריך

אפריל 23, 2019 09:31 לפנה"צ EDT
Epimecis hortaria - Photo (c) Katja Schulz,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של bblakney: Epimecis hortaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 29, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

bertharris

תאריך

אפריל 27, 2019 09:40 אחה"צ EDT
Pococera - Photo (c) Marcia Morris,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Marcia Morris
הזיהוי של bblakney: סוג Pococera, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך אפריל 29, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bertharris

תאריך

אפריל 27, 2019 08:53 אחה"צ EDT
Desmia funeralis - Photo (c) Anna Bennett,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Anna Bennett
הזיהוי של bblakney: Desmia funeralis, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 29, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bertharris

תאריך

אפריל 27, 2019 08:55 אחה"צ EDT
Iridopsis larvaria - Photo (c) Brent Steury,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Brent Steury
הזיהוי של bblakney: Iridopsis larvaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 29, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bertharris

תאריך

ספטמבר 18, 2018 10:24 לפנה"צ EDT
Panoquina ocola - Photo (c) Greg Lasley,  זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של bblakney: Panoquina ocola, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 20, 2018
תומך

סטטיסטיקות

  • 8