תמונות/קולות

מתצפת/ת

ftsautter

תאריך

דצמבר 2022
Euryades corethrus - Photo (c) Edith Polverini, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של atronox: Euryades corethrus, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lakshmi_kp

תאריך

דצמבר 8, 2022
Luthrodes pandava - Photo (c) jeevan jose, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של atronox: Luthrodes pandava, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

desertnaturalist

תאריך

נובמבר 18, 2022 09:12 AM WIT

תיאור

at 430m

Mycalesis terminus - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של atronox: Mycalesis terminus, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

desertnaturalist

תאריך

נובמבר 18, 2022 09:35 AM WIT

תיאור

at 430 meters elevation

Mycalesis terminus - Photo (c) Jerry Oldenettel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של atronox: Mycalesis terminus, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

coddiwompler

תאריך

דצמבר 2022
Zizina otis - Photo (c) Matt Endacott, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Matt Endacott
הזיהוי של atronox: Zizina otis, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fredmachado

תאריך

דצמבר 4, 2022 11:53 AM -03
Strymon astiocha - Photo (c) Marcelo Maux, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Marcelo Maux
הזיהוי של atronox: Strymon astiocha, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

guillermo-andreo

תאריך

דצמבר 4, 2022 10:34 AM -03
Ortilia dicoma - Photo (c) Carlos Schmidtutz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Carlos Schmidtutz
הזיהוי של atronox: Ortilia dicoma, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

desertnaturalist

תאריך

נובמבר 22, 2022 07:55 AM WIT

תיאור

at 1140m

הזיהוי של atronox: Nacaduba tristis, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

תאריך

דצמבר 4, 2022 08:11 AM WIB
Udaspes folus - Photo (c) Fahim Khan, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Fahim Khan
הזיהוי של atronox: Udaspes folus, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

diegopatino

תאריך

דצמבר 8, 2022 03:50 PM -05
Mesosemia mevania - Photo (c) Indiana Cristo, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Indiana Cristo
הזיהוי של atronox: Mesosemia mevania, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mendezcla7

תאריך

אוקטובר 16, 2018 01:19 PM -03
Telenassa berenice - Photo (c) Carlos Schmidtutz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Carlos Schmidtutz
הזיהוי של atronox: Telenassa berenice, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

תאריך

ספטמבר 18, 2022 11:17 AM WIB
Junonia atlites - Photo (c) Rohit Girotra, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rohit Girotra
הזיהוי של atronox: Junonia atlites, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

francytee

תאריך

דצמבר 9, 2022 04:17 PM AEST
Zizina otis - Photo (c) Matt Endacott, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Matt Endacott
הזיהוי של atronox: Zizina otis, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

janosolahhungary

תאריך

יולי 21, 2022 11:29 PM +10

תיאור

Identified by Zsolt Bálint

תגיות

Erysichton lineata - Photo (c) Michael Jefferies, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של atronox: Erysichton lineata, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

desertnaturalist

תאריך

נובמבר 22, 2022 07:58 AM WIT
Papilio gambrisius - Photo (c) Bernard DUPONT, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של atronox: Papilio gambrisius, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

desertnaturalist

תאריך

נובמבר 22, 2022 09:33 AM WIT
Papilio gambrisius - Photo (c) Bernard DUPONT, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של atronox: Papilio gambrisius, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

diegopatino

תאריך

דצמבר 8, 2022 03:57 PM -05

מקום

Mindo, Ecuador (Google, OSM)
Oxeoschistus - Photo (c) Arturo Hernandez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Arturo Hernandez
הזיהוי של atronox: סוג Oxeoschistus, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andre_harmse

תאריך

דצמבר 4, 2022 06:28 AM SAST
Azanus moriqua - Photo (c) Brian du Preez, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Brian du Preez
הזיהוי של atronox: Azanus moriqua, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

andre_harmse

תאריך

דצמבר 4, 2022 12:33 PM SAST
Anthene definita - Photo (c) simondenis142857, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי simondenis142857
הזיהוי של atronox: Anthene definita, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

setaphong

תאריך

מאי 3, 2020 03:09 PM WIB
Cigaritis lohita - Photo (c) arajush_payra, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי arajush_payra
הזיהוי של atronox: Cigaritis lohita, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

כחליל (כחלון) האפון (Lampides boeticus)

מתצפת/ת

rqy-yong

תאריך

דצמבר 9, 2022 04:38 PM AEST
כחליל (כחלון) האפון - Photo (c) selwynq, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של atronox: כחליל (כחלון) האפון (Lampides boeticus)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wellsii

תאריך

דצמבר 9, 2022 03:40 PM AEST
Deudorix diovis - Photo (c) Michael Jefferies, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של atronox: Deudorix diovis, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

desertnaturalist

תאריך

נובמבר 24, 2022 11:40 AM WIT
Philiris ilias - Photo (c) Ian Wongkar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של atronox: Philiris ilias, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hatwise

תאריך

דצמבר 9, 2022 02:15 PM AEST

תיאור

Poor pic with phone, liked seeing it in the concrete jungle, 'large' appeared 25mm? Only pic

Theclinesthes - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של atronox: סוג Theclinesthes, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nancydengler

תאריך

נובמבר 24, 2013 10:24 AM GMT
Osmodes - Photo (c) Peter Ward, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Peter Ward
הזיהוי של atronox: סוג Osmodes, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jithesh

תאריך

דצמבר 6, 2022 11:15 AM IST
Remelana jangala - Photo (c) Sterling Sheehy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sterling Sheehy
הזיהוי של atronox: Remelana jangala, שייך ל כחליליים (משפחה Lycaenidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jafetpotenzolopes

תאריך

נובמבר 24, 2022 11:01 AM +09
Mycalesis mynois - Photo (c) Jafet Potenzo Lopes, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jafet Potenzo Lopes
הזיהוי של atronox: Mycalesis mynois, שייך ל סטיריתיים (תת משפחה Satyrinae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jafetpotenzolopes

תאריך

נובמבר 24, 2022 10:13 AM +09
Cethosia lamarckii - Photo (c) barrys-place-atauro, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של atronox: Cethosia lamarckii, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

samantha__yu

תאריך

יולי 3, 2021 02:12 PM CST
Euthalia kardama - Photo (c) yixianshuiesuan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של atronox: Euthalia kardama, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

samantha__yu

תאריך

יוני 12, 2022 05:04 PM CST
Zemeros flegyas - Photo (c) hkmoths, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של atronox: Zemeros flegyas, שייך ל פרפרים (משפחת על Papilionoidea)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2022
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 57570