תמונות/קולות

מתצפת/ת

sabiraali

תאריך

נובמבר 21, 2020 01:51 PM UTC
Omalonyx unguis - Photo (c) Eduardo Nadal, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Nadal
הזיהוי של amydeacontt: Omalonyx unguis, שייך ל ענברוניים (משפחה Succineidae)
הוסף בתאריך 09 יולי, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markhulme

תאריך

אפריל 18, 2022 04:52 PM -04

תיאור

Predating a snail-eating snake. See video here: https://twitter.com/MarkFHulme/status/1516420145169813506

Rodriguezus garmani - Photo (c) Tom Murray, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
הזיהוי של amydeacontt: Rodriguezus garmani, שייך ל סרטנים קצרי בטן (אנפרא-סדרה Brachyura)
הוסף בתאריך 19 אפריל, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

foresterkishan

תאריך

נובמבר 2020
Ancistrus trinitatis - Photo (c) Eric Moody, כל הזכויות שמורות, uploaded by Eric Moody
הזיהוי של amydeacontt: Ancistrus trinitatis, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 15 מרץ, 2022
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

figtree

תאריך

נובמבר 20, 2021 02:38 PM -04
Dajaus monticola - Photo (c) Eric C. Maxwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Eric C. Maxwell
הזיהוי של amydeacontt: Dajaus monticola, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 08 מרץ, 2022
שיפור
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מה

רצי מים (משפחה Gerridae)

מתצפת/ת

markhulme

תאריך

פברואר 6, 2022 10:42 AM -04
רצי מים - Photo (c) Chris Nash, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Chris Nash
הזיהוי של amydeacontt: רצי מים (משפחה Gerridae)
הוסף בתאריך 06 פברואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

markhulme

תאריך

פברואר 6, 2022 10:44 AM -04
Anablepsoides hartii - Photo (c) Eric Moody, כל הזכויות שמורות, uploaded by Eric Moody
הזיהוי של amydeacontt: Anablepsoides hartii, שייך ל דגים (מחלקה Actinopterygii)
הוסף בתאריך 06 פברואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)

מתצפת/ת

razorgrass

תאריך

ינואר 29, 2022 12:03 PM UTC
רמחיתיים - Photo (c) Jimmy Dee, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Jimmy Dee
הזיהוי של amydeacontt: רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
הוסף בתאריך 31 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

razorgrass

תאריך

ינואר 29, 2022 09:00 AM UTC
Bromeliaceae - Photo (c) Kai Yan, Joseph Wong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של amydeacontt: משפחה Bromeliaceae, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 30 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

razorgrass

תאריך

ינואר 29, 2022 09:16 AM UTC
Mimosa - Photo (c) Luis Beltrán, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של amydeacontt: סוג Mimosa, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 30 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת/ת

razorgrass

תאריך

ינואר 29, 2022 09:19 AM UTC
דבורת הדבש - Photo (c) bramblejungle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של amydeacontt: דבורת הדבש (Apis mellifera)
הוסף בתאריך 30 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

razorgrass

תאריך

ינואר 29, 2022 09:22 AM UTC
Utetheisa ornatrix - Photo (c) Laura Gaudette, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Laura Gaudette
הזיהוי של amydeacontt: Utetheisa ornatrix, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 30 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

razorgrass

תאריך

ינואר 29, 2022 09:28 AM UTC
Crotalaria - Photo (c) Jason Sharp, כל הזכויות שמורות, uploaded by SharpJ99
הזיהוי של amydeacontt: סוג Crotalaria, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
הוסף בתאריך 30 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

razorgrass

תאריך

ינואר 29, 2022 10:54 AM UTC
Anartia jatrophae - Photo (c) Bob Peterson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של amydeacontt: Anartia jatrophae, שייך ל נימפיתיים (משפחה Nymphalidae)
הוסף בתאריך 30 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

razorgrass

תאריך

ינואר 29, 2022 11:02 AM UTC
Erythrolamprus melanotus nesos - Photo (c) QuestaGame, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
הזיהוי של amydeacontt: Erythrolamprus melanotus ssp. nesos, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
הוסף בתאריך 30 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

razorgrass

תאריך

ינואר 29, 2022 10:01 AM UTC
Hesperiini - Photo (c) L Bet Crooks T, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by L Bet Crooks T
הזיהוי של amydeacontt: שבט Hesperiini, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
הוסף בתאריך 30 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

razorgrass

תאריך

ינואר 29, 2022 09:08 AM UTC
Pelecanus occidentalis - Photo (c) Isaac Lord, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Isaac Lord
הזיהוי של amydeacontt: Pelecanus occidentalis, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 30 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

razorgrass

תאריך

ינואר 29, 2022 10:15 AM UTC
Fregata magnificens - Photo (c) Albert Michaud, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של amydeacontt: Fregata magnificens, שייך ל ציפורים (מחלקה Aves)
הוסף בתאריך 30 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

תיקן ענק (משפחה Blaberidae)

מתצפת/ת

razorgrass

תאריך

ינואר 29, 2022 11:57 AM UTC
תיקנאים (מקקים) - Photo (c) Danilo Hegg, כל הזכויות שמורות, uploaded by Danilo Hegg
הזיהוי של amydeacontt: תיקנאים (סדרה Blattodea)
הוסף בתאריך 30 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מה

רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)

מתצפת/ת

razorgrass

תאריך

ינואר 29, 2022 12:03 PM UTC
שפריריות - Photo (c) Michael Bok, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של amydeacontt: שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)
הוסף בתאריך 30 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

razorgrass

תאריך

ינואר 29, 2022 12:43 PM UTC
Bromeliaceae - Photo (c) Kai Yan, Joseph Wong, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של amydeacontt: משפחה Bromeliaceae, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
הוסף בתאריך 30 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מה

פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)

מתצפת/ת

tobagoscarab

תאריך

ינואר 29, 2022 09:51 AM UTC
שוני-כנף - Photo (c) WonGun Kim, כל הזכויות שמורות, uploaded by WonGun Kim
הזיהוי של amydeacontt: שוני-כנף (סדרה Hemiptera)
הוסף בתאריך 30 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

טחביות (תת-סדרה Oniscidea)

מתצפת/ת

tobagoscarab

תאריך

ינואר 29, 2022 11:58 AM UTC
טחביות - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, כל הזכויות שמורות, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
הזיהוי של amydeacontt: טחביות (תת-סדרה Oniscidea)
הוסף בתאריך 30 ינואר, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tobagoscarab

תאריך

ינואר 29, 2022 11:36 AM UTC
Leucauge argyrobapta - Photo (c) Mary Keim, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של amydeacontt: Leucauge argyrobapta, שייך ל פגיוניים (משפחה Tetragnathidae)
הוסף בתאריך 29 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tobagoscarab

תאריך

ינואר 29, 2022 09:20 AM UTC
Utetheisa - Photo (c) Paolo Mazzei, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
הזיהוי של amydeacontt: סוג Utetheisa, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
הוסף בתאריך 29 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מה

פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)

מתצפת/ת

tobagoscarab

תאריך

ינואר 29, 2022 09:51 AM UTC
חידקונתיים - Photo (c) Arnold Wijker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
הזיהוי של amydeacontt: חדקוניתיים (משפחה Curculionidae)
הוסף בתאריך 29 ינואר, 2022
יוצא מן הכלל

תמונות/קולות

מה

דבורת הדבש (Apis mellifera)

מתצפת/ת

tobagoscarab

תאריך

ינואר 29, 2022 10:02 AM UTC
Apis - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, כל הזכויות שמורות, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
הזיהוי של amydeacontt: סוג Apis, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
הוסף בתאריך 29 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tobagoscarab

תאריך

ינואר 29, 2022 10:53 AM UTC
Erythrolamprus melanotus nesos - Photo (c) QuestaGame, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
הזיהוי של amydeacontt: Erythrolamprus melanotus ssp. nesos, שייך ל זעמניים (משפחה Colubridae)
הוסף בתאריך 29 ינואר, 2022
שיפור

תמונות/קולות

מה

טחביות (תת-סדרה Oniscidea)

מתצפת/ת

tobagoscarab

תאריך

ינואר 29, 2022 11:58 AM UTC
Holoverticata - Photo (c) Gilles San Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
הזיהוי של amydeacontt: אנפרא-סדרה Holoverticata, שייך ל טחביות (תת-סדרה Oniscidea)
הוסף בתאריך 29 ינואר, 2022
מוביל

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lakay-mwen

תאריך

מרץ 21, 2021 12:34 PM UTC
Prisopus horstokkii - Photo (c) Chris Harrison, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Chris Harrison
הזיהוי של amydeacontt: Prisopus horstokkii, שייך ל מקלונאים (סדרה Phasmida)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
שיפור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lakay-mwen

תאריך

מרץ 21, 2021 12:34 PM UTC
מקלונאים - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
הזיהוי של amydeacontt: מקלונאים (סדרה Phasmida)
הוסף בתאריך 08 דצמבר, 2021
שיפור

סטטיסטיקות

 • 460