תמונות/קולות

מתצפת.ת

robert86088

תאריך

אפריל 13, 2024 10:40 לפנה"צ EDT
Trillium grandiflorum - Photo (c) sandy richard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של allen_barlow: Trillium grandiflorum, שייך ל שושנאים (סדרה Liliales)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joyfulone988

תאריך

אפריל 13, 2024 03:18 אחה"צ EDT
Calycanthus floridus - Photo (c) Martin LaBar, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של allen_barlow: Calycanthus floridus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mimiles

תאריך

אפריל 13, 2024 11:41 לפנה"צ EDT
Iris cristata - Photo (c) Eric Hunt, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של allen_barlow: Iris cristata, שייך ל אירוסיים (סוג Iris)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturegal64

תאריך

אפריל 2024

מקום

United States (Google, OSM)
Arisaema triphyllum - Photo (c) Jason Hollinger, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של allen_barlow: Arisaema triphyllum, שייך ל לופיים (משפחה Araceae)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

אפריל 13, 2024 03:46 אחה"צ EDT
Morrisonia confusa - Photo (c) Michael King, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Michael King
הזיהוי של allen_barlow: Morrisonia confusa, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

אפריל 13, 2024 12:58 אחה"צ EDT
Prionoxystus macmurtrei - Photo (c) xpda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של allen_barlow: Prionoxystus macmurtrei, שייך ל ססעציים (משפחה Cossidae)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

סירן (סוג Anax)

מתצפת.ת

czach

תאריך

אפריל 13, 2024 11:56 לפנה"צ EDT
סירן - Photo (c) Thomas Mesaglio, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Thomas Mesaglio
הזיהוי של allen_barlow: סירן (סוג Anax)
נוסף בתאריך אפריל 14, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

loki_limestone

תאריך

אפריל 7, 2024 09:39 אחה"צ CDT

תיאור

Second one this survey

Sphecodina abbottii - Photo (c) Laura Gaudette, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Laura Gaudette
הזיהוי של allen_barlow: Sphecodina abbottii, שייך ל רפרפיים (משפחה Sphingidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

agentp

תאריך

אפריל 13, 2024 09:29 לפנה"צ CDT
Dryocampa rubicunda - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של allen_barlow: Dryocampa rubicunda, שייך ל שבתאיים (משפחה Saturniidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smithjg1954

תאריך

אפריל 11, 2024 12:59 אחה"צ EDT
Arogalea cristifasciella - Photo (c) Ashley M Bradford, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ashley M Bradford
הזיהוי של allen_barlow: Arogalea cristifasciella, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smithjg1954

תאריך

אפריל 11, 2024 01:32 אחה"צ EDT
Atteva aurea - Photo (c) Ken-ichi Ueda, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של allen_barlow: Atteva aurea, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smithjg1954

תאריך

אפריל 10, 2024 09:51 לפנה"צ EDT
Clemensia albata - Photo (c) Lori A Owenby, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lori A Owenby
הזיהוי של allen_barlow: Clemensia albata, שייך ל דובוניים (תת משפחה Arctiinae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smithjg1954

תאריך

אפריל 10, 2024 08:06 אחה"צ EDT
Dinumma deponens - Photo (c) David Dodd, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי David Dodd
הזיהוי של allen_barlow: Dinumma deponens, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smithjg1954

תאריך

אפריל 11, 2024 01:04 אחה"צ EDT
Elaphria grata - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של allen_barlow: Elaphria grata, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

smithjg1954

תאריך

אפריל 10, 2024 08:07 אחה"צ EDT
Hypena scabra - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של allen_barlow: Hypena scabra, שייך ל פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

emilieseboly077

תאריך

אפריל 1, 2024 08:58 לפנה"צ CDT
Alypia octomaculata - Photo (c) crgillette, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי crgillette
הזיהוי של allen_barlow: Alypia octomaculata, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robobin

תאריך

אפריל 12, 2024 04:26 אחה"צ EDT
Dryocampa rubicunda - Photo (c) Royal Tyler, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Royal Tyler
הזיהוי של allen_barlow: Dryocampa rubicunda, שייך ל שבתאיים (משפחה Saturniidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bill6711

תאריך

אפריל 10, 2024 08:49 לפנה"צ EDT
Melanolophia canadaria - Photo (c) Anita Gould, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Anita Gould
הזיהוי של allen_barlow: Melanolophia canadaria, שייך ל מודדיים (משפחה Geometridae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bill6711

תאריך

אפריל 11, 2024 05:32 לפנה"צ EDT
Rhopobota dietziana - Photo (c) Bill Fintel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Bill Fintel
הזיהוי של allen_barlow: Rhopobota dietziana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bill6711

תאריך

אפריל 11, 2024 08:35 לפנה"צ EDT
Sciota uvinella - Photo (c) Anita363, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של allen_barlow: Sciota uvinella, שייך ל עשנוריים (משפחה Pyralidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bill6711

תאריך

אפריל 11, 2024 08:42 לפנה"צ EDT
Argyrotaenia velutinana - Photo (c) Nick Block, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Nick Block
הזיהוי של allen_barlow: Argyrotaenia velutinana, שייך ל עשפריים (משפחה Tortricidae)
נוסף בתאריך אפריל 13, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

אפריל 12, 2024 09:23 לפנה"צ EDT
Elaphria versicolor - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של allen_barlow: Elaphria versicolor, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

אפריל 12, 2024 01:56 אחה"צ EDT
Basiaeschna janata - Photo (c) Seabrooke Leckie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של allen_barlow: Basiaeschna janata, שייך ל שומרניים (משפחה Aeshnidae)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

אפריל 12, 2024 01:56 אחה"צ EDT
Epitheca cynosura - Photo (c) Anthony Zukoff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של allen_barlow: Epitheca cynosura, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

אפריל 12, 2024 01:56 אחה"צ EDT
Erynnis juvenalis - Photo (c) John Ratzlaff, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי John Ratzlaff
הזיהוי של allen_barlow: Erynnis juvenalis, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

אפריל 12, 2024 01:56 אחה"צ EDT

תיאור

female

Ophiogomphus susbehcha - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של allen_barlow: Ophiogomphus susbehcha, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

אפריל 12, 2024 01:56 אחה"צ EDT

תיאור

male

Ophiogomphus susbehcha - Photo (c) Diana-Terry Hibbitts, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Diana-Terry Hibbitts
הזיהוי של allen_barlow: Ophiogomphus susbehcha, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

אפריל 12, 2024 01:56 אחה"צ EDT
Didymops transversa - Photo (c) Brad Moon, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Brad Moon
הזיהוי של allen_barlow: Didymops transversa, שייך ל שפיריות (תת-סדרה Anisoptera)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ashley_bradford

תאריך

אפריל 10, 2024 10:34 אחה"צ EDT
Psaphida resumens - Photo (c) David Kaposi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי David Kaposi
הזיהוי של allen_barlow: Psaphida resumens, שייך ל תנשמיתיים (משפחה Noctuidae)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tdloyd

תאריך

מרץ 30, 2024 01:33 אחה"צ CDT
Phanogomphus lividus - Photo (c) Greg Lasley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Greg Lasley
הזיהוי של allen_barlow: Phanogomphus lividus, שייך ל מלקחיתיים (משפחה Gomphidae)
נוסף בתאריך אפריל 12, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 9375