תמונות/קולות

מתצפת.ת

w_martin

תאריך

ינואר 24, 2022 02:04 אחה"צ AEDT
Plocamium preissianum - Photo (c) Wayne Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Wayne Martin
הזיהוי של algaemarg: Plocamium preissianum, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך מאי 9, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

w_martin

תאריך

מרץ 4, 2022 03:32 אחה"צ AEDT
Plocamium dilatatum - Photo (c) Wayne Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Wayne Martin
הזיהוי של algaemarg: Plocamium dilatatum, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך מאי 9, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mattcampbellaus

תאריך

מרץ 27, 2022 12:08 אחה"צ AEDT
Splachnidium rugosum - Photo (c) Erasmo Macaya Horta, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Erasmo Macaya Horta
הזיהוי של algaemarg: Splachnidium rugosum, שייך ל אצות (מחלקה Phaeophyceae)
נוסף בתאריך אפריל 11, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

w_martin

תאריך

ינואר 14, 2022 02:58 אחה"צ AEDT
Pedobesia clavaeformis - Photo (c) Wayne Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Wayne Martin
הזיהוי של algaemarg: Pedobesia clavaeformis, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך אפריל 11, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

s_tanian

תאריך

מרץ 26, 2022 10:05 לפנה"צ +11
Codium fragile - Photo (c) Saryu Mae, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Saryu Mae
הזיהוי של algaemarg: Codium fragile, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך אפריל 11, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peggydnew

תאריך

אפריל 3, 2022 11:14 לפנה"צ AEST

מקום

Australia (Google, OSM)
Codium galeatum - Photo (c) Wayne Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Wayne Martin
הזיהוי של algaemarg: Codium galeatum, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך אפריל 11, 2022
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

w_martin

תאריך

ינואר 24, 2022 01:06 אחה"צ AEDT
Metagoniolithon stelliferum - Photo (c) Janine Baker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Janine Baker
הזיהוי של algaemarg: Metagoniolithon stelliferum, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך פברואר 3, 2022
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

w_martin

תאריך

ספטמבר 28, 2021 01:08 אחה"צ AEST
Hydroclathrus clathratus - Photo (c) Alison Young, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alison Young
הזיהוי של algaemarg: Hydroclathrus clathratus, שייך ל אצות (מחלקה Phaeophyceae)
נוסף בתאריך דצמבר 21, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

debeliz

תאריך

אוקטובר 22, 2021 11:14 לפנה"צ AEDT
Seirococcus axillaris - Photo (c) Wayne Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Wayne Martin
הזיהוי של algaemarg: Seirococcus axillaris, שייך ל אצות (מחלקה Phaeophyceae)
נוסף בתאריך דצמבר 21, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

w_martin

תאריך

אוקטובר 22, 2021 01:55 אחה"צ AEDT
Laurencieae - Photo (c) Susan J. Hewitt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Susan J. Hewitt
הזיהוי של algaemarg: שבט Laurencieae, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

w_martin

תאריך

אוקטובר 22, 2021 01:37 אחה"צ AEDT
Haloplegma preissii - Photo (c) Janine Baker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Janine Baker
הזיהוי של algaemarg: Haloplegma preissii, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך נובמבר 28, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

w_martin

תאריך

יוני 27, 2021 02:12 אחה"צ AEST
Codium fragile fragile - Photo (c) Frédéric ANDRE, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Frédéric ANDRE
הזיהוי של algaemarg: Codium fragile ssp. fragile, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

miss_pearl

תאריך

יולי 1, 2021 11:36 לפנה"צ AEST
Codium pomoides - Photo (c) Nick Shaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nick Shaw
הזיהוי של algaemarg: Codium pomoides, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

possumpete

תאריך

אוקטובר 22, 2021 09:43 לפנה"צ AEDT

מקום

Australia (Google, OSM)
Codium galeatum - Photo (c) Wayne Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Wayne Martin
הזיהוי של algaemarg: Codium galeatum, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך נובמבר 14, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pfncvd

תאריך

דצמבר 10, 2016 02:02 אחה"צ AEDT

תגיות

Metagoniolithon stelliferum - Photo (c) Janine Baker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Janine Baker
הזיהוי של algaemarg: Metagoniolithon stelliferum, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך אוקטובר 29, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pfncvd

תאריך

דצמבר 10, 2016 01:27 אחה"צ AEDT

תגיות

Notheia anomala - Photo (c) Ben Travaglini, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ben Travaglini
הזיהוי של algaemarg: Notheia anomala, שייך ל אצות (מחלקה Phaeophyceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 29, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pfncvd

תאריך

פברואר 16, 2019 02:15 אחה"צ AEDT
Caulerpa brownii - Photo (c) Dan Monceaux, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dan Monceaux
הזיהוי של algaemarg: Caulerpa brownii, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 29, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pfncvd

תאריך

פברואר 16, 2019 01:34 אחה"צ AEDT
Jania sagittata - Photo (c) tangatawhenua, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי tangatawhenua
הזיהוי של algaemarg: Jania sagittata, שייך ל אדומיות (פילום Rhodophyta)
נוסף בתאריך אוקטובר 29, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pfncvd

תאריך

פברואר 16, 2019 01:23 אחה"צ AEDT
Hormosira banksii - Photo (c) Jon Sullivan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של algaemarg: Hormosira banksii, שייך ל אצות (מחלקה Phaeophyceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 29, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pfncvd

תאריך

פברואר 16, 2019 11:47 לפנה"צ AEDT
Cystophora - Photo (c) Wayne Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Wayne Martin
הזיהוי של algaemarg: סוג Cystophora, שייך ל אצות (מחלקה Phaeophyceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 29, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pfncvd

תאריך

פברואר 16, 2019 10:43 לפנה"צ AEDT
Durvillaea potatorum - Photo (c) Nick Shaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nick Shaw
הזיהוי של algaemarg: Durvillaea potatorum, שייך ל אצות (מחלקה Phaeophyceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 29, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

w_martin

תאריך

אוקטובר 22, 2021 01:32 אחה"צ AEDT
Scaberia agardhii - Photo (c) Dan Monceaux, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dan Monceaux
הזיהוי של algaemarg: Scaberia agardhii, שייך ל אצות (מחלקה Phaeophyceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 29, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

w_martin

תאריך

ספטמבר 14, 2021 01:32 אחה"צ AEST
Caulerpa remotifolia - Photo (c) Wayne Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Wayne Martin
הזיהוי של algaemarg: Caulerpa remotifolia, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 16, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

possumpete

תאריך

ספטמבר 20, 2019 11:03 לפנה"צ AEST
Codium galeatum - Photo (c) Wayne Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Wayne Martin
הזיהוי של algaemarg: Codium galeatum, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך יולי 20, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ירוקיות (פילום Chlorophyta)

מתצפת.ת

du81iner

תאריך

דצמבר 31, 2019 07:13 לפנה"צ AEDT
Pedobesia clavaeformis - Photo (c) Wayne Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Wayne Martin
הזיהוי של algaemarg: Pedobesia clavaeformis, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך יולי 20, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

walkervillerob

תאריך

אפריל 13, 2020 10:03 לפנה"צ AEST

תיאור

Similar to Codium fragile but unbranched and approximately 4-5mm wide

Caulerpa simpliciuscula - Photo (c) Wayne Martin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Wayne Martin
הזיהוי של algaemarg: Caulerpa simpliciuscula, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך יולי 20, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

roxym

תאריך

מאי 5, 2020 01:22 אחה"צ AEST
Codium pomoides - Photo (c) Nick Shaw, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Nick Shaw
הזיהוי של algaemarg: Codium pomoides, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך יולי 20, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)

מתצפת.ת

laurenhues

תאריך

ספטמבר 27, 2020 01:08 אחה"צ AEST
Chaetomorpha coliformis - Photo (c) Svenja Heesch, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Svenja Heesch
הזיהוי של algaemarg: Chaetomorpha coliformis, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך יולי 20, 2021
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

possumpete

תאריך

יולי 26, 2020 12:53 אחה"צ AEST

תיאור

Very crunchy with strong almost fishy flavour. Might need some preparation or might go well sparingly in seafood dish.

Chaetomorpha coliformis - Photo (c) Svenja Heesch, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Svenja Heesch
הזיהוי של algaemarg: Chaetomorpha coliformis, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך יולי 20, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rover-rod

תאריך

ספטמבר 27, 2020 02:46 אחה"צ AEST
Caulerpa flexilis - Photo (c) tangatawhenua, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי tangatawhenua
הזיהוי של algaemarg: Caulerpa flexilis, שייך ל אצות ירוקות (מחלקה Ulvophyceae)
נוסף בתאריך יולי 20, 2021
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 93