תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יוני 29, 2023 12:08 אחה"צ CEST
Pulsatilla alpina apiifolia - Photo (c) James, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alexanderwuensche: Pulsatilla alpina ssp. apiifolia, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יולי 24, 2022 05:18 אחה"צ CEST
Cuscuta epithymum - Photo (c) Fero Bednar, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Fero Bednar
הזיהוי של alexanderwuensche: Cuscuta epithymum, שייך ל כשות (סוג Cuscuta)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יוני 27, 2022 03:56 אחה"צ CEST
Cruciata glabra - Photo (c) Joan Simon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של alexanderwuensche: Cruciata glabra, שייך ל פואתיים (משפחה Rubiaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

אפריל 22, 2023 11:14 לפנה"צ CEST
Luzula pilosa - Photo (c) Gennady Alexandrov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של alexanderwuensche: Luzula pilosa, שייך ל סמריים (משפחה Juncaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

אפריל 22, 2023 04:29 אחה"צ CEST
Spergula morisonii - Photo (c) ru_bri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של alexanderwuensche: Spergula morisonii, שייך ל צפורניים (משפחה Caryophyllaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

מאי 1, 2023 11:03 לפנה"צ CEST
Pulmonaria obscura - Photo (c) mwri, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של alexanderwuensche: Pulmonaria obscura, שייך ל זיפניים (משפחה Boraginaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

מאי 28, 2023 05:46 אחה"צ CEST
Asparagus officinalis - Photo (c) Kutushev Radik, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kutushev Radik
הזיהוי של alexanderwuensche: Asparagus officinalis, שייך ל אספרג (סוג Asparagus)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

מאי 28, 2023 08:11 לפנה"צ CEST
Anthriscus caucalis - Photo (c) 2008 Keir Morse, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alexanderwuensche: Anthriscus caucalis, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מה

פָּרג מוארך (Roemeria argemone)

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

מאי 28, 2023 08:12 לפנה"צ CEST
פרג מוארך - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של alexanderwuensche: פָּרג מוארך (Roemeria argemone)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

מאי 28, 2023 08:35 לפנה"צ CEST
Bromus hordeaceus - Photo (c) Věra Kafková, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Věra Kafková
הזיהוי של alexanderwuensche: Bromus hordeaceus, שייך ל ברומית (סוג Bromus)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

מאי 28, 2023 05:38 אחה"צ CEST
Pilosella - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של alexanderwuensche: סוג Pilosella, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יוני 25, 2023 12:07 אחה"צ CEST
Oreojuncus trifidus - Photo (c) Alberto Colatore, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alberto Colatore
הזיהוי של alexanderwuensche: Oreojuncus trifidus, שייך ל סמריים (משפחה Juncaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יוני 26, 2023 12:28 אחה"צ CEST
Oxytropis campestris - Photo (c) Mike Ryan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mike Ryan
הזיהוי של alexanderwuensche: Oxytropis campestris, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יוני 25, 2023 01:13 אחה"צ CEST
Astragalus norvegicus - Photo (c) Игорь Поспелов, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Игорь Поспелов
הזיהוי של alexanderwuensche: Astragalus norvegicus, שייך ל קדד (סוג Astragalus)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יוני 28, 2023 11:33 לפנה"צ CEST
Cardamine enneaphyllos - Photo (c) Giulia Masoero, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Giulia Masoero
הזיהוי של alexanderwuensche: Cardamine enneaphyllos, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

אוגוסט 13, 2023 03:14 אחה"צ CEST
Allium oleraceum - Photo (c) Kenraiz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של alexanderwuensche: Allium oleraceum, שייך ל שום (סוג Allium)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

אוגוסט 13, 2023 03:37 אחה"צ CEST
Persicaria amphibia - Photo (c) erik_p, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי erik_p
הזיהוי של alexanderwuensche: Persicaria amphibia, שייך ל בת-ארכובית (סוג Persicaria)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יוני 2023

מקום

Sachsen, DE (Google, OSM)
Eriophorum latifolium - Photo (c) Amadej Trnkoczy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alexanderwuensche: Eriophorum latifolium, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יוני 28, 2023 12:31 אחה"צ CEST
Jacobaea abrotanifolia - Photo (c) Luca Boscain, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Luca Boscain
הזיהוי של alexanderwuensche: Jacobaea abrotanifolia, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יוני 2023

מקום

Salzburg, AT (Google, OSM)
Neottia cordata - Photo (c) Matt Bowser, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Matt Bowser
הזיהוי של alexanderwuensche: Neottia cordata, שייך ל סַחלביים (משפחה Orchidaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יולי 22, 2023 06:14 אחה"צ CEST
Selinum carvifolia - Photo (c) Sergey Mayorov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sergey Mayorov
הזיהוי של alexanderwuensche: Selinum carvifolia, שייך ל סוככיים (משפחה Apiaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יולי 24, 2022 05:44 אחה"צ CEST
Veronica longifolia - Photo (c) --Tico--, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של alexanderwuensche: Veronica longifolia, שייך ל ורוניקה (סוג Veronica)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יוני 28, 2023 11:13 לפנה"צ CEST
Erica carnea - Photo (c) Alexander Rumpel, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Alexander Rumpel
הזיהוי של alexanderwuensche: Erica carnea, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יוני 28, 2023 11:54 לפנה"צ CEST
Pedicularis verticillata - Photo (c) Ryan O'Donnell, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ryan O'Donnell
הזיהוי של alexanderwuensche: Pedicularis verticillata, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יוני 26, 2023 04:22 אחה"צ CEST
Pedicularis foliosa - Photo (c) Ivano Marques, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Ivano Marques
הזיהוי של alexanderwuensche: Pedicularis foliosa, שייך ל עלקתיים (משפחה Orobanchaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 6, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

אוקטובר 2019
Lycopodiella inundata - Photo (c) Sylvain Piry, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Sylvain Piry
הזיהוי של alexanderwuensche: Lycopodiella inundata, שייך ל ליקופודים (מחלקה Lycopodiopsida)
נוסף בתאריך דצמבר 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יוני 21, 2023 09:32 לפנה"צ CEST
Carduus personata - Photo (c) Udo Schmidt, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של alexanderwuensche: Carduus personata, שייך ל קרדה (סוג Carduus)
נוסף בתאריך דצמבר 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יוני 27, 2023 09:40 לפנה"צ CEST
Orobanche gracilis - Photo (c) Emilio, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של alexanderwuensche: Orobanche gracilis, שייך ל עלקת (סוג Orobanche)
נוסף בתאריך דצמבר 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leneoa

תאריך

יוני 24, 2023 05:52 אחה"צ CEST
Carex nigra - Photo (c) Mihail Knjasev, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Mihail Knjasev
הזיהוי של alexanderwuensche: Carex nigra, שייך ל גמאיים (משפחה Cyperaceae)
נוסף בתאריך דצמבר 5, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

entwederland

תאריך

נובמבר 12, 2023 10:40 לפנה"צ CET
Polypodium vulgare - Photo (c) Edita Jakubauskaitė, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Edita Jakubauskaitė
הזיהוי של alexanderwuensche: Polypodium vulgare, שייך ל שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)
נוסף בתאריך דצמבר 3, 2023
תומך

סטטיסטיקות

 • 4360