תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

ינואר 1, 2024 01:42 אחה"צ EET

תיאור

on the bark of fresh dead wood (a small Populus tremula)

Cytospora - Photo (c) naturalisttrent, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי naturalisttrent
הזיהוי של alex_akulov: סוג Cytospora, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

ינואר 20, 2024 12:42 אחה"צ EET

תיאור

On Acer sp.

Fuscoporia contigua - Photo (c) maricel patino, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי maricel patino
הזיהוי של alex_akulov: Fuscoporia contigua, שייך ל קִשּׁוּטִיתִיִּים (משפחה Hymenochaetaceae)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

ינואר 20, 2024 12:48 אחה"צ EET

תיאור

On Acer sp.

Irpex lacteus - Photo (c) Kevin Fox, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Kevin Fox
הזיהוי של alex_akulov: Irpex lacteus, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת
Dendrothele acerina - Photo (c) irmi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי irmi
הזיהוי של alex_akulov: Dendrothele acerina, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

ינואר 25, 2024 12:39 אחה"צ EET

תיאור

On Acer or Fraxinus sp.

Merismodes fasciculata - Photo (c) Igor Khomenko, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Igor Khomenko
הזיהוי של alex_akulov: Merismodes fasciculata, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

פברואר 17, 2024 12:30 אחה"צ EET

תיאור

On the dead branches of Robinia sp. (R. hispida/R. pseudoacacia)

Peroneutypa scoparia - Photo (c) tombigelow, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי tombigelow
הזיהוי של alex_akulov: Peroneutypa scoparia, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

פברואר 17, 2024 12:30 אחה"צ EET

תיאור

On the dead branches of Robinia sp. (R. pseudoacacia/R. hispida)

Melanconis stilbostoma - Photo (c) bjoerns, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי bjoerns
הזיהוי של alex_akulov: Melanconis stilbostoma, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

פברואר 17, 2024 01:14 אחה"צ EET

תיאור

On a fallen tree trunk

Nemania serpens - Photo (c) Christian Schwarz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Christian Schwarz
הזיהוי של alex_akulov: Nemania serpens, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת
Hypoxylon fuscum - Photo (c) Eduard Garin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Eduard Garin
הזיהוי של alex_akulov: Hypoxylon fuscum, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

פברואר 18, 2024 12:08 אחה"צ EET

תיאור

On a fallen trunk (without bark) of Pinus sylvestris.

Pseudomerulius aureus - Photo (c) tombigelow, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי tombigelow
הזיהוי של alex_akulov: Pseudomerulius aureus, שייך ל שְׂרוּעִיתִיִּים (משפחה Tapinellaceae)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

פברואר 18, 2024 12:14 אחה"צ EET

תיאור

On a fallen trunk of Betula pendula

Daldinia vernicosa - Photo (c) Eugene Popov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Eugene Popov
הזיהוי של alex_akulov: קומפלקס Daldinia vernicosa, שייך ל קשתנית (סוג Daldinia)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

מרץ 2, 2024 01:12 אחה"צ EET
Dendrothele acerina - Photo (c) irmi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי irmi
הזיהוי של alex_akulov: Dendrothele acerina, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת
Flammulina velutipes - Photo (c) Joseph O'Brien, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של alex_akulov: Flammulina velutipes, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

מרץ 2, 2024 03:40 אחה"צ EET
Flammulina velutipes - Photo (c) Joseph O'Brien, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של alex_akulov: Flammulina velutipes, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

מרץ 17, 2024 02:31 אחה"צ EET
Calocera furcata - Photo (c) lostcoastmike, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי lostcoastmike
הזיהוי של alex_akulov: Calocera furcata, שייך ל רְסִיסִיתִיִּים (משפחה Dacrymycetaceae)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

מרץ 17, 2024 02:50 אחה"צ EET

תיאור

On Carex sp.

Puccinia urticae-caricis - Photo (c) Aleksandr_Levon, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Aleksandr_Levon
הזיהוי של alex_akulov: Puccinia urticae-caricis, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת
Vuilleminia comedens - Photo (c) Paul Cook, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Paul Cook
הזיהוי של alex_akulov: Vuilleminia comedens, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

מרץ 17, 2024 02:57 אחה"צ EET
Peroneutypa scoparia - Photo (c) tombigelow, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי tombigelow
הזיהוי של alex_akulov: Peroneutypa scoparia, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

מרץ 17, 2024 03:16 אחה"צ EET

תיאור

On Populus tremula

Phlebia - Photo (c) Wendy Feltham, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Wendy Feltham
הזיהוי של alex_akulov: סוג Phlebia, שייך ל דּוּרִיתִיִּים (משפחה Meruliaceae)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

מרץ 17, 2024 03:27 אחה"צ EET
Orbilia xanthostigma - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של alex_akulov: Orbilia xanthostigma, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

מרץ 17, 2024 03:35 אחה"צ EET

תיאור

on the bark of a fallen and rotten Populus tremula

Dialonectria - Photo (c) Björn S..., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של alex_akulov: סוג Dialonectria, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

מרץ 17, 2024 03:59 אחה"צ EET

תיאור

On Tilia sp. bark

Neodermea acerina - Photo (c) Eugene Popov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Eugene Popov
הזיהוי של alex_akulov: Neodermea acerina, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

מרץ 17, 2024 04:16 אחה"צ EET
Radulomyces molaris - Photo (c) Иван Матершев, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Иван Матершев
הזיהוי של alex_akulov: Radulomyces molaris, שייך ל פקועיים (סדרה Agaricales)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

צמודית (סוג Phellinus)

מתצפת.ת

andrey_novgorodsky

תאריך

מרץ 17, 2024 04:31 אחה"צ EET

תיאור

On Aesculus hippocastanum

צמודית - Photo (c) meiline, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alex_akulov: צמודית (סוג Phellinus)
נוסף בתאריך אפריל 7, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

משפכנית כחלחלה (Collybia odora)

מתצפת.ת

oleh_prylutskyi

תאריך

אוגוסט 21, 2022 11:53 לפנה"צ EEST
משפכנית כחלחלה - Photo (c) Adam Bryant, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Adam Bryant
הזיהוי של alex_akulov: משפכנית כחלחלה (Collybia odora)
נוסף בתאריך ינואר 21, 2024
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

halyna_oliiar

תאריך

אוגוסט 11, 2023 11:16 לפנה"צ EEST
Calocera viscosa - Photo (c) Didier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של alex_akulov: Calocera viscosa, שייך ל רְסִיסִיתִיִּים (משפחה Dacrymycetaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 3, 2023
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rainer_niss

תאריך

אוקטובר 12, 2023 11:46 לפנה"צ CEST

תיאור

Mit Tremella versicolor

Peniophora lycii - Photo (c) rainerburkard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי rainerburkard
הזיהוי של alex_akulov: Peniophora lycii, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אוקטובר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rainer_niss

תאריך

אוקטובר 12, 2023 11:46 לפנה"צ CEST

תיאור

Mit Tremella versicolor

Peniophora lycii - Photo (c) rainerburkard, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי rainerburkard
הזיהוי של alex_akulov: Peniophora lycii, שייך ל פטריות (ממלכה Fungi)
נוסף בתאריך אוקטובר 28, 2023
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

olga_ternovska

תאריך

אפריל 24, 2021 02:38 אחה"צ EEST
Metatrichia vesparia - Photo (c) Jonáš Gruska, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jonáš Gruska
הזיהוי של alex_akulov: Metatrichia vesparia, שייך ל פיטריריות (מחלקה Myxomycetes)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

olga_ternovska

תאריך

אפריל 24, 2021 02:38 אחה"צ EEST
Metatrichia vesparia - Photo (c) Jonáš Gruska, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Jonáš Gruska
הזיהוי של alex_akulov: Metatrichia vesparia, שייך ל פיטריריות (מחלקה Myxomycetes)
נוסף בתאריך אפריל 2, 2023
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

סטטיסטיקות

 • 110