תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

scops

תאריך

יוני 10, 2019 05:30 PM +04

מקום

Armenia (Google, OSM)
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

nahpets

תאריך

אוקטובר 6, 2019
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

kseniapro

תאריך

אוקטובר 6, 2019 05:12 PM +03
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

birds_in_nature

תאריך

ספטמבר 3, 2019 11:42 AM +07
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

birds_in_nature

תאריך

ספטמבר 6, 2019 02:09 PM +07
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

birds_in_nature

תאריך

ספטמבר 6, 2019 09:54 AM +07
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

birds_in_nature

תאריך

ספטמבר 22, 2019 01:24 PM +07
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

birds_in_nature

תאריך

ספטמבר 24, 2019 05:30 PM +07
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

birds_in_nature

תאריך

ספטמבר 24, 2019 10:09 AM +07
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

birds_in_nature

תאריך

ספטמבר 27, 2019 11:16 AM +07
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

reddad

תאריך

אוקטובר 1, 2019 08:16 AM CEST

תיאור

8:16 AM: Pic 1.
9:02 AM: Pic 2.
11:21 AM: Pic 3.
5:16 PM: Pic 4.

עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

evgenyboginsky

תאריך

פברואר 28, 2017 11:30 AM +07

תיאור

Парк Изумрудный

עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

aquacielo

תאריך

ספטמבר 25, 2019 10:41 AM +07
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

micss

תאריך

מאי 2, 2019 04:58 PM WEST
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

evgenyboginsky

תאריך

מרץ 9, 2017 03:13 PM +07

תיאור

В селе

עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

evgenyboginsky

תאריך

מרץ 12, 2017 01:55 PM +07

תיאור

Парк ВРЗ

עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

marco_vicariotto

תאריך

ספטמבר 30, 2019 09:56 AM CEST
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

dimoner

תאריך

אוקטובר 7, 2019 05:42 PM +14
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

reddad

תאריך

אוקטובר 4, 2019 07:03 AM CEST

תיאור

7:03 AM: Pics 1, 2.
7:32 AM: Pic 3.
10:24 AM: Pic 4. It has just chased away a lot of Starlings (no pic).
12:05 PM: Pic 5.
1:58 PM: Pic 6.
2:15 PM: Pic 7.

עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

batworker

תאריך

אוקטובר 5, 2019 09:04 AM +14
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

dnewberry

תאריך

אוקטובר 7, 2019 09:02 AM PDT
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

avocat

תאריך

ספטמבר 17, 2019 03:20 AM PDT
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

reddad

תאריך

אוקטובר 5, 2019 06:35 AM CEST

תיאור

6:35 AM: Pic 1.
8:10 AM: Pics 2, 3.
8:40 AM: Pic 4.
8:53 AM: Pics 5, 6; together with Blackbird and Starling.
8:53 AM: Pics 7, 8; together with Blackbird.

עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

avocat

תאריך

ספטמבר 17, 2019 03:20 AM PDT
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

vladrezvan

תאריך

אוקטובר 2, 2019 08:32 PM HST
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

birds_in_nature

תאריך

ספטמבר 12, 2019 12:44 PM +07
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

gittelj

תאריך

אוקטובר 3, 2019 01:36 PM SAST
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

reddad

תאריך

אוקטובר 2, 2019 09:17 AM CEST

תיאור

9:17 AM: Pic 1.
11:04 AM: Pic 2.
11:33 AM: Pic 3.
12:02 AM: Pic 4.

עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

evgenyboginsky

תאריך

אפריל 13, 2017 07:59 AM +07

תיאור

Парк Изумрудный

עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

תמונות/קולות

Square

מה

עקעק זנבתן Pica pica

מתצפת/ת

madeleinelb

תאריך

אוקטובר 4, 2019 04:39 PM SAST
עקעק זנבתן - Photo (c) Agustín Povedano, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של alanhorstmann: עקעק זנבתן (Pica pica)
הוסף בתאריך 27 ינואר, 2021.
תומך

סטטיסטיקות

 • 517632