תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 02:20 אחה"צ ACDT
Eucalyptus diversifolia - Photo (c) Dean Nicolle, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dean Nicolle
הזיהוי של alan_dandie: Eucalyptus diversifolia, שייך ל אקליפטוס (סוג Eucalyptus)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 02:16 אחה"צ ACDT
Acacia pycnantha - Photo (c) mjcorreia, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי mjcorreia
הזיהוי של alan_dandie: Acacia pycnantha, שייך ל שיטה (סוג Acacia)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 02:12 אחה"צ ACDT

תיאור

climbing on Melaleuca uncinata

Clematis microphylla - Photo (c) sunphlo, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alan_dandie: Clematis microphylla, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 02:11 אחה"צ ACDT
Hakea rugosa - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ken Harris EntSocVic
הזיהוי של alan_dandie: Hakea rugosa, שייך ל פרוטאיים (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 02:10 אחה"צ ACDT

תיאור

fruiting

Hysterobaeckea behrii - Photo (c) davidsando, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי davidsando
הזיהוי של alan_dandie: Hysterobaeckea behrii, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 02:05 אחה"צ ACDT

תיאור

climbing on Melaleuca brevifolia

Billardiera cymosa - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של alan_dandie: Billardiera cymosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 02:03 אחה"צ ACDT
Acacia farinosa - Photo (c) davidsando, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי davidsando
הזיהוי של alan_dandie: Acacia farinosa, שייך ל שיטה (סוג Acacia)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 02:00 אחה"צ ACDT
Eutaxia microphylla - Photo (c) Geoffrey Cox, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Geoffrey Cox
הזיהוי של alan_dandie: Eutaxia microphylla, שייך ל קטניות (משפחה Fabaceae)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 01:59 אחה"צ ACDT
Hakea mitchellii - Photo (c) Lorraine Phelan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lorraine Phelan
הזיהוי של alan_dandie: Hakea mitchellii, שייך ל פרוטאיים (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 01:58 אחה"צ ACDT
Acacia spinescens - Photo (c) Ralph Foster, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ralph Foster
הזיהוי של alan_dandie: Acacia spinescens, שייך ל שיטה (סוג Acacia)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 01:58 אחה"צ ACDT
Linum marginale - Photo (c) MomentsForZen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של alan_dandie: Linum marginale, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 01:56 אחה"צ ACDT
Exocarpos sparteus - Photo (c) kdunnart, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי kdunnart
הזיהוי של alan_dandie: Exocarpos sparteus, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 01:55 אחה"צ ACDT
Eucalyptus incrassata - Photo (c) davidsando, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי davidsando
הזיהוי של alan_dandie: Eucalyptus incrassata, שייך ל אקליפטוס (סוג Eucalyptus)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 01:46 אחה"צ ACDT

תיאור

supporting Billardiera cymosa

Melaleuca uncinata - Photo (c) Russell Cumming, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Russell Cumming
הזיהוי של alan_dandie: Melaleuca uncinata, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 01:43 אחה"צ ACDT
Acrotriche affinis - Photo (c) davidsando, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי davidsando
הזיהוי של alan_dandie: Acrotriche affinis, שייך ל אברשיים (משפחה Ericaceae)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 01:36 אחה"צ ACDT
Austrostipa mollis - Photo (c) Kym Nicolson, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Kym Nicolson
הזיהוי של alan_dandie: Austrostipa mollis, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 01:32 אחה"צ ACDT
Cassytha glabella - Photo (c) Tindo2, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של alan_dandie: Cassytha glabella, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 01:32 אחה"צ ACDT
Acacia farinosa - Photo (c) davidsando, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי davidsando
הזיהוי של alan_dandie: Acacia farinosa, שייך ל שיטה (סוג Acacia)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 01:32 אחה"צ ACDT
Hakea mitchellii - Photo (c) Lorraine Phelan, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Lorraine Phelan
הזיהוי של alan_dandie: Hakea mitchellii, שייך ל פרוטאיים (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 01:30 אחה"צ ACDT
Bursaria spinosa - Photo (c) Alison Walker, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Alison Walker
הזיהוי של alan_dandie: Bursaria spinosa, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 01:30 אחה"צ ACDT
Hakea rugosa - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ken Harris EntSocVic
הזיהוי של alan_dandie: Hakea rugosa, שייך ל פרוטאיים (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 01:29 אחה"צ ACDT
Persoonia juniperina - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של alan_dandie: Persoonia juniperina, שייך ל פרוטאיים (משפחה Proteaceae)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 01:27 אחה"צ ACDT
Linum marginale - Photo (c) MomentsForZen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של alan_dandie: Linum marginale, שייך ל מלפיגאים (סדרה Malpighiales)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bert10

תאריך

פברואר 29, 2024 01:53 אחה"צ ACDT
Salsola australis - Photo (c) Julia Markey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Julia Markey
הזיהוי של alan_dandie: Salsola australis, שייך ל מלחית (סוג Salsola)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bridget36177

תאריך

פברואר 29, 2024 01:01 אחה"צ ACDT
Ixodia achillaeoides alata - Photo (c) Ralph Foster, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Ralph Foster
הזיהוי של alan_dandie: Ixodia achillaeoides ssp. alata, שייך ל מורכבים (משפחה Asteraceae)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

distinguished_orca

תאריך

פברואר 2024
Lycium ferocissimum - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של alan_dandie: Lycium ferocissimum, שייך ל אטד (סוג Lycium)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

כף-אווז לבנה (מלבינה) (Chenopodium album)

מתצפת.ת

distinguished_orca

תאריך

פברואר 2024
כף-אווז לבנה (מלבינה) - Photo (c) Mandy Rude, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Mandy Rude
הזיהוי של alan_dandie: כף-אווז לבנה (מלבינה) (Chenopodium album)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 09:07 לפנה"צ ACDT
Exocarpos syrticola - Photo (c) Guy Taseski, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Guy Taseski
הזיהוי של alan_dandie: Exocarpos syrticola, שייך ל סנטליים (משפחה Santalaceae)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidsando

תאריך

פברואר 29, 2024 09:04 לפנה"צ ACDT
Myoporum insulare - Photo (c) SBERRY, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי SBERRY
הזיהוי של alan_dandie: Myoporum insulare, שייך ל לועניתיים (משפחה Scrophulariaceae)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

פיטוספורום גלוני (Pittosporum undulatum)

מתצפת.ת

notechis

תאריך

פברואר 29, 2024 10:14 לפנה"צ ACDT
פיטוספורום גלוני - Photo (c) Julián Maya, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Julián Maya
הזיהוי של alan_dandie: פיטוספורום גלוני (Pittosporum undulatum)
נוסף בתאריך פברואר 29, 2024
מוביל.ה

סטטיסטיקות

 • 65233