תמונות/קולות

מתצפת.ת

schliesske

תאריך

אוקטובר 17, 2021 10:58 לפנה"צ EDT
Asclepias syriaca - Photo (c) Randy Nonenmacher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ahay: Asclepias syriaca, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך אוקטובר 20, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

schliesske

תאריך

אוקטובר 17, 2021 12:00 אחה"צ EDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של ahay: Toxicodendron radicans, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוקטובר 20, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rohini

תאריך

אוקטובר 19, 2021 02:30 אחה"צ UTC
Symphoricarpos orbiculatus - Photo (c) Meghan Cassidy, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Meghan Cassidy
הזיהוי של ahay: Symphoricarpos orbiculatus, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוקטובר 20, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

דגנִיים (משפחה Poaceae)

מתצפת.ת

cquinn6

תאריך

אוקטובר 31, 2020 12:19 אחה"צ EDT
Miscanthus sinensis - Photo ללא זכויות יוצרים, הועלה על ידי 葉子
הזיהוי של ahay: Miscanthus sinensis, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2020
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

לגרסטרמיה הודית (Lagerstroemia indica)

מתצפת.ת

jared_dc

תאריך

אפריל 28, 2019 04:07 אחה"צ EDT
לגרסטרמיה הודית - Photo (c) Rich_Yang, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rich_Yang
הזיהוי של ahay: לגרסטרמיה הודית (Lagerstroemia indica)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reganwilhelm

תאריך

חסר תאריך
Quercus rubra - Photo (c) ssimeto, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ahay: Quercus rubra, שייך ל אלון (סוג Quercus)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

פיקוס כינורי (Ficus lyrata)

מתצפת.ת

mjmwx

תאריך

יולי 9, 2019 05:50 אחה"צ EDT
פיקוס כינורי - Photo (c) Dailun Shi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Dailun Shi
הזיהוי של ahay: פיקוס כינורי (Ficus lyrata)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kai-swiss

תאריך

חסר תאריך
Cicada - Photo (c) Philipp salzgeber, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Philipp salzgeber
הזיהוי של ahay: סוג Cicada, שייך ל ציקדיים (משפחה Cicadidae)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

לנטנה ססגּונית (Lantana camara)

מתצפת.ת

kanderer

תאריך

אוגוסט 14, 2019 07:05 אחה"צ EDT
לנטנה ססגונית - Photo (c) Carolina Paredes, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Carolina Paredes
הזיהוי של ahay: לנטנה ססגּונית (Lantana camara)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mariandombroski

תאריך

אוגוסט 24, 2019 04:53 אחה"צ EDT

תיאור

Is this milkweed?

Asclepias syriaca - Photo (c) Randy Nonenmacher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ahay: Asclepias syriaca, שייך ל הרדופיים (משפחה Apocynaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

borb

תאריך

אוגוסט 24, 2019 06:41 אחה"צ EDT
Microstegium vimineum - Photo (c) botanygirl, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי botanygirl
הזיהוי של ahay: Microstegium vimineum, שייך ל דגנִיים (משפחה Poaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessicamiller1

תאריך

אוגוסט 25, 2019 03:43 אחה"צ EDT
Betula nigra - Photo (c) Misha Zitser, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Misha Zitser
הזיהוי של ahay: Betula nigra, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

roberthetem

תאריך

אוגוסט 27, 2019 11:43 לפנה"צ EDT
Monarda fistulosa - Photo (c) Joshua Wysor, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ahay: Monarda fistulosa, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

לגרסטרמיה הודית (Lagerstroemia indica)

מתצפת.ת

arlynn

תאריך

אוגוסט 29, 2019 03:37 אחה"צ EDT
לגרסטרמיה הודית - Photo (c) Rich_Yang, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Rich_Yang
הזיהוי של ahay: לגרסטרמיה הודית (Lagerstroemia indica)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyc4

תאריך

אוגוסט 29, 2019 06:05 אחה"צ EDT
Strelitziaceae - Photo (c) Anno Torr, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Anno Torr
הזיהוי של ahay: משפחה Strelitziaceae, שייך ל חד-פסיגיים (מחלקה Liliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sophiecw

תאריך

ספטמבר 2, 2019 11:36 לפנה"צ EDT
נופריים - Photo (c) Bonnie Semmling, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Bonnie Semmling
הזיהוי של ahay: נופריים (משפחה Nymphaeaceae)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

ורד (סוג Rosa)

מתצפת.ת

dkb54

תאריך

ספטמבר 3, 2019 02:00 אחה"צ EDT
ורד - Photo (c) lamprisdimitris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ahay: ורד (סוג Rosa)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ורד (סוג Rosa)

מתצפת.ת

dkb54

תאריך

ספטמבר 3, 2019 02:00 אחה"צ EDT
ורד - Photo (c) lamprisdimitris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ahay: ורד (סוג Rosa)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

ורד (סוג Rosa)

מתצפת.ת

dkb54

תאריך

ספטמבר 3, 2019 02:01 אחה"צ EDT
ורד - Photo (c) lamprisdimitris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ahay: ורד (סוג Rosa)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ורד (סוג Rosa)

מתצפת.ת

dkb54

תאריך

ספטמבר 3, 2019 02:01 אחה"צ EDT
ורד - Photo (c) lamprisdimitris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ahay: ורד (סוג Rosa)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

ורד (סוג Rosa)

מתצפת.ת

dkb54

תאריך

ספטמבר 3, 2019 02:01 אחה"צ EDT
ורד - Photo (c) lamprisdimitris, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ahay: ורד (סוג Rosa)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

לנטנה ססגּונית (Lantana camara)

מתצפת.ת

dkb54

תאריך

ספטמבר 3, 2019 02:18 אחה"צ EDT
לנטנה ססגונית - Photo (c) Carolina Paredes, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Carolina Paredes
הזיהוי של ahay: לנטנה ססגּונית (Lantana camara)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

לנטנה ססגּונית (Lantana camara)

מתצפת.ת

dkb54

תאריך

ספטמבר 3, 2019 02:18 אחה"צ EDT
לנטנה ססגונית - Photo (c) Carolina Paredes, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Carolina Paredes
הזיהוי של ahay: לנטנה ססגּונית (Lantana camara)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

אלון (סוג Quercus)

מתצפת.ת

statge

תאריך

ספטמבר 3, 2019 04:59 אחה"צ EDT
אלון - Photo (c) Douglas Goldman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Douglas Goldman
הזיהוי של ahay: אלון (סוג Quercus)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

billcomisky

תאריך

ספטמבר 3, 2019 09:37 לפנה"צ EDT

תיאור

Small tree with some kind of fruit..large leaves..paw-paw?

Asimina triloba - Photo (c) Wendell Smith, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ahay: Asimina triloba, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך ספטמבר 4, 2019
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fitzgeraldk

תאריך

אפריל 30, 2018 07:47 אחה"צ EDT
Berberis bealei - Photo (c) Michael J. Papay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Michael J. Papay
הזיהוי של ahay: Berberis bealei, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 17, 2019
מוביל.ה
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stella20009

תאריך

אפריל 30, 2018 10:38 לפנה"צ EDT
Berberis bealei - Photo (c) Michael J. Papay, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Michael J. Papay
הזיהוי של ahay: Berberis bealei, שייך ל דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)
נוסף בתאריך אוגוסט 17, 2019
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

monteverde1

תאריך

אפריל 29, 2018 10:28 לפנה"צ EDT
Reynoutria japonica - Photo AnRo0002, לא ידועות מגבלות של זכויות יוצרים (נחלת הכלל)
הזיהוי של ahay: Reynoutria japonica, שייך ל ארכוביתיים (משפחה Polygonaceae)
נוסף בתאריך יולי 31, 2019
תומך
נוסף במסגרת איחוד טקסונים

תמונות/קולות

מתצפת.ת

caedocyon

תאריך

מאי 17, 2018 08:19 אחה"צ EDT
Clematis terniflora - Photo (c) Sandy Wolkenberg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Sandy Wolkenberg
הזיהוי של ahay: Clematis terniflora, שייך ל נוריתיים (משפחה Ranunculaceae)
נוסף בתאריך מאי 21, 2018
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mstrecker

תאריך

מאי 18, 2018 11:16 לפנה"צ EDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Hitoshi WATANABE 渡辺仁, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Hitoshi WATANABE 渡辺仁
הזיהוי של ahay: Verbascum thapsus, שייך ל בוצין (סוג Verbascum)
נוסף בתאריך מאי 21, 2018
משתפר.ת

סטטיסטיקות

 • 80