תמונות/קולות

מה

טופח מצוי (Lathyrus aphaca)

מתצפת/ת

mario_mairal

תאריך

מאי 15, 2022 11:28 AM CEST
טופח מצוי - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, כל הזכויות שמורות, uploaded by Ori Fragman-Sapir
הזיהוי של adastella: טופח מצוי (Lathyrus aphaca)
נוסף בתאריך 18 מאי, 2022
תומך

תמונות/קולות

מה

בן-חיטה ביצני (Aegilops geniculata)

מתצפת/ת

nat_rojasestevez

תאריך

יוני 21, 2021 11:23 AM CEST
בן-חיטה ביצני - Photo (c) Daniel Cahen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), uploaded by Daniel Cahen
הזיהוי של adastella: בן-חיטה ביצני (Aegilops geniculata)
נוסף בתאריך 02 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

תלתן השדה (Trifolium arvense)

מתצפת/ת

nat_rojasestevez

תאריך

יוני 20, 2021
תלתן השדה - Photo (c) eugenezakharov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
הזיהוי של adastella: תלתן השדה (Trifolium arvense)
נוסף בתאריך 02 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nat_rojasestevez

תאריך

יוני 25, 2021 12:40 PM CEST
Trifolium cernuum - Photo (c) Marco Iocchi, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של adastella: Trifolium cernuum, שייך ל תלתן (סוג Trifolium)
נוסף בתאריך 02 דצמבר, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pdfuenteb

תאריך

מאי 30, 2021 11:46 AM CEST
Thymus zygis - Photo (c) Tig, כל הזכויות שמורות, uploaded by Tig
הזיהוי של adastella: Thymus zygis, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך 09 יוני, 2021
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

מרווה מצויה (Salvia verbenaca)

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

אפריל 21, 2021 09:15 AM CEST
מרווה מצויה - Photo (c) surfelife, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by surfelife
הזיהוי של adastella: מרווה מצויה (Salvia verbenaca)
נוסף בתאריך 23 אפריל, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

ילקוט הרועים (Capsella bursa-pastoris)

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

פברואר 25, 2021 04:23 PM CET
ילקוט הרועים - Photo (c) Dawid, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Dawid
הזיהוי של adastella: ילקוט הרועים (Capsella bursa-pastoris)
נוסף בתאריך 08 מרץ, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

ילקוט הרועים (Capsella bursa-pastoris)

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

פברואר 25, 2021 04:23 PM CET
ילקוט הרועים - Photo (c) Dawid, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Dawid
הזיהוי של adastella: ילקוט הרועים (Capsella bursa-pastoris)
נוסף בתאריך 08 מרץ, 2021
תומך

תמונות/קולות

מה

ילקוט הרועים (Capsella bursa-pastoris)

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

פברואר 25, 2021 04:23 PM CET
Capsella - Photo (c) Arthur Chapman, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של adastella: סוג Capsella, שייך ל מצליבים (משפחה Brassicaceae)
נוסף בתאריך 08 מרץ, 2021
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rollatri

תאריך

מאי 9, 2020 07:28 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
טופח כדורי - Photo (c) curiousgeorge61, כל הזכויות שמורות, uploaded by curiousgeorge61
הזיהוי של adastella: טופח כדורי (Lathyrus sphaericus)
נוסף בתאריך 09 דצמבר, 2020
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pdfuenteb

תאריך

יולי 19, 2017 07:28 AM CEST
Trifolium dubium - Photo (c) Kenraiz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של adastella: Trifolium dubium, שייך ל תלתן (סוג Trifolium)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

מאי 12, 2020 11:26 AM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
Trifolium strictum - Photo (c) Pablo de la Fuente Brun, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Pablo de la Fuente Brun
הזיהוי של adastella: Trifolium strictum, שייך ל תלתן (סוג Trifolium)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

תלתן חקלאי (Trifolium campestre)

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

מאי 13, 2020 02:13 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
תלתן חקלאי - Photo (c) Kevin Thiele, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של adastella: תלתן חקלאי (Trifolium campestre)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2020
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

תלתן צר-עלים (Trifolium angustifolium)

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

מאי 31, 2020 08:26 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
תלתן צר-עלים - Photo (c) Jeanne Jung Wolfe, כל הזכויות שמורות, uploaded by Jeanne Jung Wolfe
הזיהוי של adastella: תלתן צר-עלים (Trifolium angustifolium)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

ציבורת ההרים (Dactylis glomerata)

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

יוני 15, 2020 10:58 AM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
ציבורת ההרים - Photo (c) mjcorreia, כל הזכויות שמורות, uploaded by mjcorreia
הזיהוי של adastella: ציבורת ההרים (Dactylis glomerata)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

תלתן השדה (Trifolium arvense)

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

יוני 16, 2020 12:46 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
תלתן השדה - Photo (c) eugenezakharov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
הזיהוי של adastella: תלתן השדה (Trifolium arvense)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2020
משתפר.ת

תמונות/קולות

מה

טופח מצוי (Lathyrus aphaca)

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

יוני 19, 2020 08:00 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
טופח מצוי - Photo (c) Ori Fragman-Sapir, כל הזכויות שמורות, uploaded by Ori Fragman-Sapir
הזיהוי של adastella: טופח מצוי (Lathyrus aphaca)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rollatri

תאריך

מאי 9, 2020 07:14 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
Trifolium pratense - Photo (c) Gary James, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Gary James
הזיהוי של adastella: Trifolium pratense, שייך ל תלתן (סוג Trifolium)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2020
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rollatri

תאריך

מאי 9, 2020 07:28 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
Lathyrus cicera - Photo (c) J. Gállego, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND)
הזיהוי של adastella: Lathyrus cicera, שייך ל טופח (סוג Lathyrus)
נוסף בתאריך 22 ספטמבר, 2020
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

תורמוס צר עלים (Lupinus angustifolius)

מתצפת/ת

rollatri

תאריך

אפריל 27, 2020 08:07 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
תורמוס צר עלים - Photo (c) mjcorreia, כל הזכויות שמורות, uploaded by mjcorreia
הזיהוי של adastella: תורמוס צר עלים (Lupinus angustifolius)
נוסף בתאריך 21 ספטמבר, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

יוני 8, 2020 11:13 AM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
Thymus mastichina - Photo (c) Paulo E. Cardoso, כל הזכויות שמורות, uploaded by Paulo E. Cardoso
הזיהוי של adastella: Thymus mastichina, שייך ל שפתניים (משפחה Lamiaceae)
נוסף בתאריך 07 יולי, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

כף-עוף פחוסה (Ornithopus compressus)

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

יוני 13, 2020 10:45 AM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
כף-עוף פחוסה - Photo (c) Ahmet Güngör, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Ahmet Güngör
הזיהוי של adastella: כף-עוף פחוסה (Ornithopus compressus)
נוסף בתאריך 07 יולי, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

בקיה צהובה (Vicia lutea)

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

יוני 13, 2020 10:52 AM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
בקיה צהובה - Photo (c) Radio Tonreg, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של adastella: בקיה צהובה (Vicia lutea)
נוסף בתאריך 07 יולי, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

בן-חיטה שלש-זיפי (Aegilops triuncialis)

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

יוני 17, 2020 11:42 AM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
בן-חיטה שלש-זיפי - Photo (c) Joel E, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-ND), uploaded by Joel E
הזיהוי של adastella: בן-חיטה שלש-זיפי (Aegilops triuncialis)
נוסף בתאריך 07 יולי, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

יוני 19, 2020 08:04 PM CEST

מקום

Madrid, España (Google, OSM)
Lathyrus latifolius - Photo (c) Nuno Veríssimo P., זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), uploaded by Nuno Veríssimo P.
הזיהוי של adastella: Lathyrus latifolius, שייך ל טופח (סוג Lathyrus)
נוסף בתאריך 07 יולי, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

vasilikib

תאריך

יוני 25, 2020 12:04 PM SAST

תיאור

Lavandula pedunculata

Lavandula pedunculata - Photo (c) Pablo de la Fuente Brun, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Pablo de la Fuente Brun
הזיהוי של adastella: Lavandula pedunculata, שייך ל אזוביון (סוג Lavandula)
נוסף בתאריך 07 יולי, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

אפריל 19, 2020 07:45 PM SAST
Lavandula pedunculata - Photo (c) Pablo de la Fuente Brun, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Pablo de la Fuente Brun
הזיהוי של adastella: Lavandula pedunculata, שייך ל אזוביון (סוג Lavandula)
נוסף בתאריך 23 מאי, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

מרווה מצויה (Salvia verbenaca)

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

אפריל 13, 2020 07:30 PM SAST
מרווה מצויה - Photo (c) surfelife, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by surfelife
הזיהוי של adastella: מרווה מצויה (Salvia verbenaca)
נוסף בתאריך 23 מאי, 2020
תומך

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

אפריל 15, 2020 01:42 PM SAST
Trifolium pratense - Photo (c) Gary James, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by Gary James
הזיהוי של adastella: Trifolium pratense, שייך ל תלתן (סוג Trifolium)
נוסף בתאריך 23 מאי, 2020
תומך

תמונות/קולות

מה

מרווה מצויה (Salvia verbenaca)

מתצפת/ת

mario_vega

תאריך

אפריל 21, 2020 01:08 PM SAST
מרווה מצויה - Photo (c) surfelife, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), uploaded by surfelife
הזיהוי של adastella: מרווה מצויה (Salvia verbenaca)
נוסף בתאריך 23 מאי, 2020
תומך

סטטיסטיקות

 • 40