תמונות/קולות

מתצפת.ת

bbantle

תאריך

יוני 18, 2019 12:47 אחה"צ EDT
Eichlinia cucurbitae - Photo (c) Kevin Goff, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Kevin Goff
הזיהוי של ablaydes: Eichlinia cucurbitae, שייך ל זכוכעשיים (משפחה Sesiidae)
נוסף בתאריך אוגוסט 24, 2022
משתפר.ת
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

יולי 8, 2019 01:45 אחה"צ EDT
Hemerocallis - Photo (c) dchook, כל הזכויות שמורות
הזיהוי של ablaydes: סוג Hemerocallis, שייך ל עיריתיים (משפחה Asphodelaceae)
נוסף בתאריך יולי 7, 2021
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מה

דרדר כחול-אירופאי (Centaurea cyanus)

מתצפת.ת

kxt_2021

תאריך

יוני 19, 2019 11:11 לפנה"צ EDT
דרדר כחול-אירופאי - Photo (c) Scout_RB, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Scout_RB
הזיהוי של ablaydes: דרדר כחול-אירופאי (Centaurea cyanus)
נוסף בתאריך נובמבר 30, 2019
תומך
נוסף בגלל שינוי טקסונומי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

יוני 5, 2019 10:51 לפנה"צ EDT
Melanoplus - Photo (c) Gilles Gonthier, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ablaydes: סוג Melanoplus, שייך ל חגבים (משפחה Acrididae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

יוני 4, 2019 11:43 לפנה"צ EDT
Toxomerus - Photo (c) John Klymko, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי John Klymko
הזיהוי של ablaydes: סוג Toxomerus, שייך ל רחפניים (שבט Syrphini)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

יוני 4, 2019 11:28 לפנה"צ EDT
Boisea trivittata - Photo (c) Erik Danielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Erik Danielsen
הזיהוי של ablaydes: Boisea trivittata, שייך ל קוריזיים (משפחה Rhopalidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מה

חגבאים (סדרה Orthoptera)

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

יוני 4, 2019 01:53 אחה"צ EDT
חגבאים - Photo (c) Vlad Proklov, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ablaydes: חגבאים (סדרה Orthoptera)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

יוני 4, 2019 01:27 אחה"צ EDT
Enallagma - Photo (c) Joshua Lincoln, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Joshua Lincoln
הזיהוי של ablaydes: סוג Enallagma, שייך ל רמחיתיים (משפחה Coenagrionidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

יוני 4, 2019 01:23 אחה"צ EDT
Toxomerus - Photo (c) John Klymko, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי John Klymko
הזיהוי של ablaydes: סוג Toxomerus, שייך ל רחפניים (שבט Syrphini)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מה

טיפולה (סוג Tipula)

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

יוני 4, 2019 10:44 לפנה"צ EDT
טיפולה - Photo (c) Don Loarie, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ablaydes: טיפולה (סוג Tipula)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

יוני 4, 2019 10:32 לפנה"צ EDT
Habronattus - Photo (c) Marshal Hedin, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Marshal Hedin
הזיהוי של ablaydes: סוג Habronattus, שייך ל קופצניים (משפחה Salticidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

יוני 4, 2019 12:17 אחה"צ EDT
Neurocolpus - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ablaydes: סוג Neurocolpus, שייך ל רכנפיים (משפחה Miridae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

יוני 3, 2019 01:34 אחה"צ EDT
Boisea trivittata - Photo (c) Erik Danielsen, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Erik Danielsen
הזיהוי של ablaydes: Boisea trivittata, שייך ל קוריזיים (משפחה Rhopalidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

יוני 3, 2019 01:30 אחה"צ EDT
Tephritoidea - Photo (c) Seth Musker, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY), הועלה על ידי Seth Musker
הזיהוי של ablaydes: משפחת על Tephritoidea, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

יוני 3, 2019 01:16 אחה"צ EDT
Trichopoda pennipes - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA), הועלה על ידי Judy Gallagher
הזיהוי של ablaydes: Trichopoda pennipes, שייך ל זריזבוביים (משפחה Tachinidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

מאי 29, 2019 02:07 אחה"צ EDT
Lasioglossum - Photo (c) Stuart Tingley, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Stuart Tingley
הזיהוי של ablaydes: סוג Lasioglossum, שייך ל הליקטיתיים (משפחה Halictidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

מאי 29, 2019 10:49 לפנה"צ EDT
Mordellistena - Photo (c) Larry Clarfeld, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי Larry Clarfeld
הזיהוי של ablaydes: סוג Mordellistena, שייך ל חיפושיות (סדרה Coleoptera)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מה

אנתומיתיים (משפחה Anthomyiidae)

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

מאי 22, 2019 12:19 אחה"צ EDT
אנתומיתיים - Photo (c) Reiner Richter, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA), הועלה על ידי Reiner Richter
הזיהוי של ablaydes: אנתומיתיים (משפחה Anthomyiidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hhoward7

תאריך

מאי 22, 2019 10:31 לפנה"צ EDT
Syrphinae - Photo (c) João P. Burini, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-SA)
הזיהוי של ablaydes: תת משפחה Syrphinae, שייך ל רחפניים (זבובי רחף) (משפחה Syrphidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bbantle

תאריך

יוני 10, 2019 06:26 אחה"צ EDT
Eucerini - Photo (c) Valter Jacinto, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Valter Jacinto
הזיהוי של ablaydes: שבט Eucerini, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bbantle

תאריך

יוני 10, 2019 06:26 אחה"צ EDT
Laphriinae - Photo (c) Jason M Crockwell, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-ND), הועלה על ידי Jason M Crockwell
הזיהוי של ablaydes: תת משפחה Laphriinae, שייך ל טרפניים (זבוב טורף ) (משפחה Asilidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bbantle

תאריך

יוני 10, 2019 06:26 אחה"צ EDT
Coenosia - Photo (c) Rui Andrade, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Rui Andrade
הזיהוי של ablaydes: סוג Coenosia, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bbantle

תאריך

יוני 10, 2019 06:26 אחה"צ EDT
Muscidae - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ablaydes: משפחה Muscidae, שייך ל זבובים (תת-סדרה Brachycera)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bbantle

תאריך

יוני 10, 2019 06:26 אחה"צ EDT
Phalangium - Photo (c) Jens Thorving Andersen, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Jens Thorving Andersen
הזיהוי של ablaydes: סוג Phalangium, שייך ל ארך-רגליים (משפחה Phalangiidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bbantle

תאריך

יוני 10, 2019 06:26 אחה"צ EDT
Conocephalus - Photo (c) Walwyn, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC-SA)
הזיהוי של ablaydes: סוג Conocephalus, שייך ל חרגוליים (משפחה Tettigoniidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bbantle

תאריך

יוני 4, 2019 04:21 אחה"צ EDT
Eucera - Photo (c) Valter Jacinto, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Valter Jacinto
הזיהוי של ablaydes: סוג Eucera, שייך ל דבוריים (משפחה Apidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bbantle

תאריך

יוני 4, 2019 04:21 אחה"צ EDT
Disonycha glabrata - Photo (c) Joseph Connors, כל הזכויות שמורות, הועלה על ידי Joseph Connors
הזיהוי של ablaydes: Disonycha glabrata, שייך ל חיפושיות פרעוש (שבט Alticini)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bbantle

תאריך

יוני 4, 2019 04:21 אחה"צ EDT
Eristalis stipator - Photo (c) dlbowls, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי dlbowls
הזיהוי של ablaydes: Eristalis stipator, שייך ל רקבן (תת משפחה Eristalinae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bbantle

תאריך

יוני 4, 2019 04:21 אחה"צ EDT
Eristalis transversa - Photo (c) Judy Gallagher, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של ablaydes: Eristalis transversa, שייך ל רקבן (תת משפחה Eristalinae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bbantle

תאריך

יוני 4, 2019 04:21 אחה"צ EDT
Polites themistocles - Photo (c) Bill Bouton, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC)
הזיהוי של ablaydes: Polites themistocles, שייך ל הספריתיים (משפחה Hesperiidae)
נוסף בתאריך אוקטובר 18, 2019
תומך

סטטיסטיקות

 • 713