תמונות/קולות

מה

גחליליות (משפחה Lampyridae)

מתצפת.ת

renee30

תאריך

יוני 14, 2024 04:50 אחה"צ EDT
Photuris - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: סוג Photuris, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mattsherack

תאריך

יוני 14, 2024 06:35 אחה"צ EDT
Lucidota atra - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: Lucidota atra, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brittany0826

תאריך

אפריל 24, 2024 09:43 לפנה"צ EDT
Pyractomena borealis - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של aaronr: Pyractomena borealis, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnkoontz79

תאריך

מאי 2024

מקום

Maryland, US (Google, OSM)
Pyractomena borealis - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של aaronr: Pyractomena borealis, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karenmcdonald

תאריך

מאי 29, 2024 06:08 לפנה"צ EDT
Photuris - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: סוג Photuris, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

toniadelozier

תאריך

מאי 31, 2024 02:37 אחה"צ EDT
Lucidota atra - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: Lucidota atra, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

swindsor

תאריך

יוני 2, 2024 02:59 אחה"צ EDT
Lucidota atra - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: Lucidota atra, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anitagarden

תאריך

יוני 2024

מקום

Maryland, US (Google, OSM)
Pyropyga - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של aaronr: סוג Pyropyga, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alainakrakowiak

תאריך

יוני 3, 2024 01:55 אחה"צ EDT
Pyropyga - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של aaronr: סוג Pyropyga, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
משתפר.ת

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klanderson

תאריך

יוני 4, 2024 08:09 לפנה"צ EDT
Lucidota atra - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: Lucidota atra, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יוני 5, 2024 12:52 לפנה"צ EDT
Photuris - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: סוג Photuris, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

missmitzii

תאריך

יוני 2024

מקום

Maryland, US (Google, OSM)
Lucidota atra - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: Lucidota atra, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rauvbbj

תאריך

יוני 5, 2024 09:57 לפנה"צ EDT
Pyropyga - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של aaronr: סוג Pyropyga, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brady_obrien

תאריך

יוני 5, 2024 07:09 אחה"צ EDT
Pyropyga - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של aaronr: סוג Pyropyga, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

syosua

תאריך

יוני 6, 2024 10:56 לפנה"צ EDT
Pyropyga - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של aaronr: סוג Pyropyga, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anitagarden

תאריך

יוני 2024

מקום

Maryland, US (Google, OSM)
Pyropyga - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של aaronr: סוג Pyropyga, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rauvbbj

תאריך

יוני 8, 2024 07:48 לפנה"צ EDT
Pyropyga - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של aaronr: סוג Pyropyga, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מה

גחליליות (משפחה Lampyridae)

מתצפת.ת

matthew_chin

תאריך

יוני 8, 2024 03:08 אחה"צ EDT
Photuris - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: סוג Photuris, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

samantha_d

תאריך

יוני 8, 2024 02:56 אחה"צ EDT
Photuris - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: סוג Photuris, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

karyorelicta4662

תאריך

יוני 8, 2024 12:48 לפנה"צ EDT
Photuris - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: סוג Photuris, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

גחליליות (משפחה Lampyridae)

מתצפת.ת

pthorn37

תאריך

יוני 8, 2024 07:00 אחה"צ EDT
Photuris - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: סוג Photuris, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

waynesweeds

תאריך

יוני 11, 2024 12:41 אחה"צ EDT
Pyropyga - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של aaronr: סוג Pyropyga, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sychen

תאריך

יוני 12, 2024 10:04 לפנה"צ EDT
Pyropyga - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של aaronr: סוג Pyropyga, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

katia27006

תאריך

יוני 2024

מקום

Maryland, US (Google, OSM)
Lucidota atra - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: Lucidota atra, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

retirednaturalist

תאריך

יוני 12, 2024 10:41 לפנה"צ EDT

תיאור

Small size, 6 mm body length, 2 mm width.

Pyropyga - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של aaronr: סוג Pyropyga, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mmmmbugs

תאריך

יוני 10, 2024 06:19 אחה"צ EDT

תיאור

at Nature Forward- locations approximate

Pyropyga - Photo (c) James Bailey, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY-NC), הועלה על ידי James Bailey
הזיהוי של aaronr: סוג Pyropyga, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

milllyyyb

תאריך

יוני 14, 2024 02:51 אחה"צ EDT
Lucidota atra - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: Lucidota atra, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מה

גחליליות (משפחה Lampyridae)

מתצפת.ת

matthew_chin

תאריך

יוני 14, 2024 05:22 אחה"צ EDT
Photuris - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: סוג Photuris, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
מוביל.ה

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aberkov

תאריך

יוני 15, 2024 10:28 לפנה"צ EDT
Lucidota atra - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: Lucidota atra, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mothbrainz

תאריך

יוני 2024

מקום

United States (Google, OSM)
Lucidota atra - Photo (c) Katja Schulz, זכויות יוצרים חלקיות (CC BY)
הזיהוי של aaronr: Lucidota atra, שייך ל גחליליות (משפחה Lampyridae)
נוסף בתאריך יוני 16, 2024
תומך

סטטיסטיקות

 • 48198