תמונות/קולות

מתצפת.ת

rosymaplemoths4

תאריך

מאי 21, 2021 08:11 לפנה"צ EDT

תגיות

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

mmulqueen

תאריך

יוני 23, 2018 05:20 אחה"צ EDT

מקום

Alewife (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alex_bairstow

תאריך

יולי 5, 2018 01:03 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

berkshirenaturalist

תאריך

יולי 15, 2016 10:25 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

מאי 19, 2021 08:23 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

מאי 25, 2021 08:48 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

מאי 26, 2021 08:17 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

יולי 23, 2021 09:29 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

יולי 9, 2021 08:47 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

יולי 11, 2021 08:45 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

יולי 13, 2021 08:33 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

יולי 27, 2021 08:51 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jenmcgann6

תאריך

ספטמבר 30, 2021 03:48 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

אוגוסט 13, 2021 09:52 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

אוגוסט 17, 2021 08:24 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

אוגוסט 17, 2021 08:32 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

אוגוסט 20, 2021 09:12 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

אוגוסט 21, 2021 09:04 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

אוגוסט 21, 2021 09:10 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

אוגוסט 25, 2021 08:58 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

sdz456

תאריך

אוגוסט 16, 2022 11:35 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

dbenoit888

תאריך

ספטמבר 1, 2019 12:32 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

zoology123

תאריך

פברואר 11, 2018 12:30 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

adamkohl

תאריך

אוגוסט 27, 2023 09:10 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

im_him

תאריך

אוגוסט 30, 2023 10:02 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

seismicshrimp

תאריך

ספטמבר 2, 2023 12:39 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

seismicshrimp

תאריך

ספטמבר 2, 2023 12:39 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

rbcl_guy

תאריך

ספטמבר 1, 2023 12:49 לפנה"צ CDT

תיאור

Attracted to 250W MV lamp. Temperature 62-65F. After-hours photography with permission from the St. Louis County Parks and Recreation Department.

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

rbcl_guy

תאריך

ספטמבר 1, 2023 02:19 לפנה"צ CDT

תיאור

Attracted to 250W MV lamp. Temperature 62-65F. After-hours photography with permission from the St. Louis County Parks and Recreation Department.

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

amoorehouse

תאריך

יוני 16, 2023 09:51 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

judyasarkof

תאריך

ספטמבר 13, 2023 07:22 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raviner

תאריך

ספטמבר 16, 2023 08:45 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hamr_brdr

תאריך

יולי 4, 2023 11:24 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crx2aj3

תאריך

אוגוסט 6, 2023 04:02 אחה"צ EDT

מקום

Ithaca, NY, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crx2aj3

תאריך

אוקטובר 2, 2023 10:22 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

billsiebert

תאריך

אוקטובר 5, 2023 10:36 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

averyfaeo

תאריך

אוקטובר 10, 2023 09:14 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kdenice

תאריך

אוקטובר 5, 2023 11:33 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

davidgeorge

תאריך

אוקטובר 6, 2023 09:36 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

kzoebel

תאריך

אוקטובר 24, 2023 08:07 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

moots_htx

תאריך

אוקטובר 28, 2023 07:12 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jwwalker

תאריך

נובמבר 4, 2023 08:14 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

akilee

תאריך

יולי 3, 2023 11:02 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

erikamitchell

תאריך

ספטמבר 4, 2023 10:30 אחה"צ EDT

מקום

Calais, VT, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

rebeccanf

תאריך

נובמבר 2, 2023 02:43 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

tgdesantis

תאריך

יוני 3, 2023 10:57 אחה"צ EDT

מקום

Park Office (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

cloakedmarvel

תאריך

אפריל 2023

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alainhogue

תאריך

מאי 12, 2023 08:46 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

hoptoit

תאריך

יוני 10, 2023 03:25 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

tmurray74

תאריך

אוגוסט 30, 2023 09:58 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

שוני-כנף (סדרה Hemiptera)

מתצפת.ת

zoology123

תאריך

יוני 2021

מקום

Indiana, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zoology123

תאריך

יוני 12, 2020 10:27 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

podz

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

United States (Google, OSM)

תיאור

Very small (~2-3mm)

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

emendela

תאריך

אוקטובר 26, 2023 01:12 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

siwnaturalist

תאריך

יולי 13, 2022 10:11 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

shiggium

תאריך

יולי 1, 2022 09:30 אחה"צ CDT

מקום

Chalmette (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

raptor_1

תאריך

יוני 6, 2022 09:18 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

siwnaturalist

תאריך

יוני 30, 2022 11:04 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)

מתצפת.ת

zoology123

תאריך

יולי 2019

מקום

Indiana, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)

מתצפת.ת

zoology123

תאריך

יולי 20, 2019 11:48 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)

מתצפת.ת

zoology123

תאריך

יוני 9, 2020 08:42 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

פשפשים (תת-סדרה Heteroptera)

מתצפת.ת

zoology123

תאריך

פברואר 27, 2020 01:45 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flippie1971

תאריך

יוני 15, 2019

תיאור

Thyreus bee sleeping in lavender.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flippie1971

תאריך

ספטמבר 29, 2019 09:57 לפנה"צ SAST

תיאור

Small, thick thighed wasp measuring ~2.5-3mm. The hind leg tibia are arched in a spike like fashion - see image 4.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flippie1971

תאריך

ספטמבר 29, 2019 02:44 אחה"צ SAST

תיאור

A small fruit fly found dancing around a leaf like a little peacock. Body length around 4mm.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flippie1971

תאריך

ספטמבר 30, 2019 07:43 לפנה"צ SAST

תיאור

Another signal fly photographed at the edge of the coastal forest 20km north of Durban.
ID credit: Dmitry Gavryushin (Diptera.info)
"Oeciotypa hendeli Lindner, 1957 (Platystomatidae, Plastotephritinae). Check Whittington, 2003" p189-192
I append the document link here. The picture and descriptions are a dead on match. This fly had also been collected at Umhlanga coastal bush, 20km down the road.

https://marjon.collections.crest.ac.uk/17296/1/Taxonomic%20revision%20of%20the%20Afrotropical%20Plastotephritinae_Whittington.pdf

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flippie1971

תאריך

אוקטובר 1, 2019 06:02 לפנה"צ SAST

תיאור

2 Diopisdae found in a garden adjoining coastal forest. Size approximately 8mm. Tricky to photograph as they are always on the move as you approach with the camera.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flippie1971

תאריך

אוקטובר 4, 2019 09:24 לפנה"צ SAST

תיאור

Velvet ants. @peterslingsby FYI.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flippie1971

תאריך

אוקטובר 5, 2019 03:03 אחה"צ SAST

תיאור

Velvet Ants 3: Third velvet ant found at the side of the roadside at sunset. Drop of sugar water on its neck - didn't seem to bother it.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flippie1971

תאריך

אוקטובר 5, 2019 08:25 לפנה"צ SAST

תיאור

Velvet ants 5: Another velvet ant found foraging by a dirt road at sunset. Think this one is the same species as 'Velvet ants 2'.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flippie1971

תאריך

אוקטובר 13, 2019 03:40 אחה"צ SAST

תיאור

12-13mm, Ponerine ant with a crater covered body. Ants of SA p198-199

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flippie1971

תאריך

נובמבר 10, 2019 04:40 אחה"צ SAST

תיאור

Collected from leaf litter in an old milkwood forest at Grootbos with Peter, Geke and Paula. Thanks Geke for your coordinates and sharp eyes that located these and Paula for your help locating the ants during the photography session!
Photographed at 5x magnification. Measured 2.7-2.8mm. Peter, I leave the species level ID of this one for you.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flippie1971

תאריך

נובמבר 23, 2019 07:45 לפנה"צ SAST

תיאור

Beautiful emerald green and white fruit chafer.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flippie1971

תאריך

יוני 6, 2020 08:20 לפנה"צ SAST

תיאור

Iridescent green beetle with coppery head and thorax colour when viewed with the naked eye. Found in the garden and measures 13mm.
Studio photographs of dead, collected specimen.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

flippie1971

תאריך

אוקטובר 8, 2021 01:56 אחה"צ SAST

תיאור

These beautiful small sculpted tree ants were found wandering up and down the trunk of a tree at the edge of the Eastern coast belt forest. They measure in the 4-5mm range and are deeply furrowed from head to gaster. I have not seen this degree of linear sculpture on any of the other 8 Cataulacus species listed on Antweb or Antwiki for SA or Moz. C wissmannii comes closest on the gaster sculpture although less furrowed and when looking at the sculpture elsewhere and the shape of the mesosoma I am not convinced it is the same ant. What do you think Peter?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

degiovanni

תאריך

אוקטובר 29, 1960

תיאור

Sao Paulo

תמונות/קולות

מתצפת.ת

degiovanni

תאריך

אוקטובר 16, 2015 01:52 אחה"צ CEST

תיאור

Modified by CombineZP

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zoology123

תאריך

אפריל 18, 2021 10:55 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

יונת הבית (Columba livia var. domestica)

מתצפת.ת

zoology123

תאריך

מאי 24, 2021 12:27 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jameswbeck

תאריך

מאי 23, 2016

תיאור

Adult male, with Giff Beaton

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leoguy

תאריך

ספטמבר 21, 2021 06:56 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cholmesphoto

תאריך

יולי 25, 2019 07:55 לפנה"צ EDT

תיאור

Glassy-winged Sharpshooter (Homalodisca vitripennis)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alireza_zamani

תאריך

נובמבר 8, 2016

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnlenagan

תאריך

ינואר 13, 2021 09:56 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bridgetteaussiemacro

תאריך

אוקטובר 24, 2020 03:40 אחה"צ HST

תיאור

© Bridgette Gower 2022 Aussie Macro Photos

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtweed

תאריך

דצמבר 29, 2021 09:26 לפנה"צ AEST

תיאור

Resting on an understorey plant. At first glance, very closely resembled a bird dropping. The white hairs give it the appearance of being infected with an entomopathogenic fungi, maybe as a deterrent to predators...? Definitely the most amazing cerambycid I've ever seen!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markuslilje

תאריך

ינואר 13, 2016 03:45 לפנה"צ SAST

מקום

Jomoro, Ghana (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

myerssusan

תאריך

יולי 21, 2018 05:10 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rvp

תאריך

ספטמבר 12, 2019 07:26 אחה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ianmcmillan

תאריך

דצמבר 13, 2014 09:24 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alainhogue

תאריך

ספטמבר 24, 2020 02:05 אחה"צ EDT

תיאור

Det. par / by John F. Carr.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaheymans

תאריך

נובמבר 22, 2016

תיאור

Knyper


תמונות/קולות

מתצפת.ת

sanpa

תאריך

ינואר 7, 2021 03:15 אחה"צ -05

תיאור

Araña extraña. Nunca había visto algo similar. Parecía que los pelos del abdomen se camuflaran entre las hojas de caña.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dotun55

תאריך

יוני 10, 2021 07:20 לפנה"צ CET

מקום

Boje, Nigeria (Google, OSM)

תיאור

Obueis camp

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaelroy

תאריך

אוגוסט 12, 2018 05:47 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

c_hutton

תאריך

נובמבר 22, 2019 06:19 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crax

תאריך

נובמבר 2018

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frank-deschandol

תאריך

ינואר 22, 2021 01:58 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wynand_uys

תאריך

ינואר 29, 2018 11:15 לפנה"צ SAST

תיאור

Body length 5.7mm