תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

מאי 21, 2021 10:25 אחה"צ CDT

מקום

Peggs, OK, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אוקטובר 23, 2021 11:15 לפנה"צ CDT

תיאור

i think this is aberrant spice bush with salmon colored berries. it has a single seed inside.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laddercorn

תאריך

ספטמבר 29, 2021 06:10 אחה"צ EDT

תיאור

A spicebush with orange fruit! In mature woods on upper slope

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 6, 2021 11:18 לפנה"צ CDT

מקום

Peggs, OK, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgraue

תאריך

אפריל 24, 2021 03:12 אחה"צ CDT

מקום

Proctor, OK, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgraue

תאריך

אפריל 24, 2021 03:23 אחה"צ CDT

מקום

Proctor, OK, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgraue

תאריך

אפריל 24, 2021 03:28 אחה"צ CDT

מקום

Proctor, OK, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgraue

תאריך

אפריל 17, 2021 11:05 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgraue

תאריך

אפריל 24, 2021 11:13 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgraue

תאריך

מרץ 29, 2021 12:53 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgraue

תאריך

אפריל 4, 2021 03:01 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgraue

תאריך

אפריל 3, 2021 11:39 לפנה"צ CDT

מקום

Peggs, OK, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgraue

תאריך

אפריל 10, 2021 11:25 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgraue

תאריך

אפריל 10, 2021 11:31 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgraue

תאריך

אפריל 10, 2021 01:54 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgraue

תאריך

אפריל 17, 2021 05:40 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgraue

תאריך

אפריל 17, 2021 05:26 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 12, 2021 01:28 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 12, 2021 12:42 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 12, 2021 12:46 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sgraue

תאריך

אפריל 10, 2021 03:57 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 6, 2021 11:18 לפנה"צ CDT

מקום

Peggs, OK, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 6, 2021 11:20 לפנה"צ CDT

מקום

Peggs, OK, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 8, 2021 03:44 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 6, 2021 01:27 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

זאבניים (משפחה Lycosidae)

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 6, 2021 01:10 אחה"צ CDT

מקום

Peggs, OK, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 10, 2021 02:18 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 10, 2021 02:03 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 10, 2021 12:09 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 10, 2021 11:29 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

salticidude

תאריך

אפריל 4, 2021 01:07 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 8, 2021 04:00 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 10, 2021 03:53 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 27, 2020 03:31 אחה"צ CDT

תיאור

5 foot tall

תמונות/קולות

מתצפת.ת

goody

תאריך

אפריל 29, 2020 03:20 אחה"צ CDT

מקום

Red Slough (Google, OSM)

תיאור

According to David Arbour of ODWC, this species is still being described and is merely Plethodon sp. for now

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 2020

מקום

Oklahoma, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zebraweeds

תאריך

אפריל 24, 2020 02:08 אחה"צ CDT