תמונות/קולות

מתצפת.ת

phototime

תאריך

מאי 15, 2024 11:32 לפנה"צ CDT

מקום

Athens, TX, USA (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kari-tx

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cosmiccat

תאריך

ספטמבר 12, 2023 05:03 אחה"צ CDT

תיאור

Private pond at my workplace.

תמונות/קולות

מה

ברווז עצים (Aix sponsa)

מתצפת.ת

jwwalker

תאריך

מרץ 7, 2022 02:47 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rayrottmann

תאריך

מרץ 6, 2023 12:58 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wanda_etx

תאריך

מרץ 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

This is a very early sighting as far as I can determine. I have seen a Harvester on one other occasion, in the summer.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jasonpike1980

תאריך

יולי 1, 2022 12:10 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

northcut1

תאריך

אפריל 30, 2023 01:38 אחה"צ CDT

מקום

Emory, TX, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phototime

תאריך

אפריל 29, 2023 04:27 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phototime

תאריך

מאי 1, 2023 03:29 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sambiology

תאריך

יולי 7, 2022 10:40 לפנה"צ CDT

תיאור

What a great little park! Liberty Park in North Richland Hills has some really nice wildlife habitat around the creek -- loads of dragonflies and other critters.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charlottewatsonsanders

תאריך

יוני 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beschwar

תאריך

מאי 3, 2020 10:56 לפנה"צ CDT

תיאור

Around and upstream from Pond 2 on the north end of Gus Engeling WMA

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cosmiccat

תאריך

אפריל 22, 2022 04:00 אחה"צ CDT

תיאור

Pedernales Falls State Park

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phototime

תאריך

מרץ 26, 2022 12:11 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מה

שונר מצוי (Lynx rufus)

מתצפת.ת

kari-tx

תאריך

ינואר 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

אנפה כחולה גדולה (Ardea herodias)

מתצפת.ת

williamedwards

תאריך

דצמבר 31, 2021 09:45 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phototime

תאריך

אוקטובר 22, 2021 02:30 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mikehannisian

תאריך

ספטמבר 3, 2021 03:07 אחה"צ EDT

תיאור

Independence Park

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jasonpike1980

תאריך

יוני 12, 2021 07:08 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phototime

תאריך

יוני 5, 2021 11:25 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eric_keith

תאריך

מאי 3, 2021 10:26 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

ברווז עצים (Aix sponsa)

מתצפת.ת

williamedwards

תאריך

מרץ 30, 2021 09:10 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

williamedwards

תאריך

ינואר 1, 2021 08:57 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

williamedwards

תאריך

נובמבר 10, 2020 10:34 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tdavenport

תאריך

אוקטובר 23, 2020 05:37 אחה"צ CDT

תיאור

My Yard in the City of Uvalde, Uvalde County Texas

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phototime

תאריך

אוקטובר 2, 2020 03:24 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cosmiccat

תאריך

ספטמבר 26, 2020 02:15 אחה"צ CDT

תיאור

Lanana Creek Trail
Nacogdoches, TX

Another park visitor found this baby turtle and asked me for an ID. It very much wanted to bite me.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greglasley

תאריך

יוני 14, 2004 11:32 לפנה"צ CDT

תיאור

Thornbush Dasher
Micrathyria hagenii
male
Hornsby Bend
Austin, Travis Co., TX
14 June 2004

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charlottewatsonsanders

תאריך

ספטמבר 29, 2019 03:40 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tdavenport

תאריך

יולי 30, 2020 04:48 אחה"צ CDT

תיאור

Nueces River at Tom Nunn Crossing, Uvalde County Texas

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charlottewatsonsanders

תאריך

יוני 27, 2020 10:24 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sambiology

תאריך

יוני 21, 2020 02:47 אחה"צ CDT

תיאור

Went to a few little Fort Worth parks that I'd not been to before...

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jasonpike1980

תאריך

יוני 2020

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charlottewatsonsanders

תאריך

מאי 2020

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greglasley

תאריך

מאי 6, 2020 09:56 לפנה"צ CDT

תיאור

pair of Scissor-tailed FCs enjoying the breeze

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phototime

תאריך

מאי 2, 2020 06:20 אחה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phototime

תאריך

מאי 2, 2020 10:39 לפנה"צ CDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jasonpike1980

תאריך

מאי 2020

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greglasley

תאריך

מאי 1, 2020 12:24 אחה"צ CDT

תיאור

A Texas Rock Squirrel has decided that she likes a spot on my window sill just outside my office window to sit and eat sunflower seeds. One of our indoor cats, Lily, has decided she likes to sit inches away from the rock squirrel, so the two of them exchanged long visual examinations for many minutes at a time, several times today. It will be interesting to see if this continues on other days. cell phone image.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wwrauscher

תאריך

אפריל 28, 2020 01:22 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charlottewatsonsanders

תאריך

אפריל 2020

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greglasley

תאריך

מרץ 21, 2020 11:28 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phototime

תאריך

פברואר 28, 2020 04:03 אחה"צ CST

תגיות

Fly