תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

יוני 21, 2024 01:27 אחה"צ EDT

תיאור

Doing what it does

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

אפריל 9, 2024 01:34 אחה"צ EDT

תיאור

Queen on a mating flight!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

highyak

תאריך

מרץ 6, 2024 08:07 אחה"צ EST

תיאור

wood frog clinging on young bullfrog (?)

תמונות/קולות

מה

שועל מצוי (Vulpes vulpes)

מתצפת.ת

julia296

תאריך

פברואר 2024

מקום

New York, US (Google, OSM)

תיאור

fox very active across all camera sites this week (2/23-3/5)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

דצמבר 29, 2023 12:42 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

נובמבר 4, 2023 12:35 אחה"צ EDT

תיאור

Could it be?

תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת.ת

u_s

תאריך

ינואר 2024

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

ינואר 2024

מקום

New York, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

אוקטובר 5, 2023 10:41 לפנה"צ EDT

תיאור

Looks like ridged stem; in wet area. S. patula?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sophiapeluso

תאריך

יולי 15, 2023 03:03 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

אוקטובר 1, 2023 03:52 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sophiapeluso

תאריך

אוקטובר 1, 2023 04:29 אחה"צ EDT

תיאור

tiny guy- finger for scale

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

אוקטובר 1, 2023 04:34 אחה"צ EDT

תיאור

Anise-scented leaves

תמונות/קולות

מה

מילה אמריקנית (Fraxinus americana)

מתצפת.ת

u_s

תאריך

מאי 13, 2023 12:55 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

אוקטובר 1, 2022 11:08 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

מאי 13, 2023 01:33 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

ספטמבר 22, 2023 05:19 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

יולי 28, 2023 03:00 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

אוגוסט 26, 2022 01:02 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

מאי 10, 2023 10:15 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

יוני 6, 2023 10:57 לפנה"צ EDT

תיאור

About five or so in the patch next to nature center

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

יוני 13, 2023 03:30 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

יוני 13, 2023 03:07 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

יוני 14, 2023 11:31 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

יוני 20, 2023 04:54 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

אוגוסט 17, 2023 03:30 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

ספטמבר 1, 2023 10:04 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

ספטמבר 14, 2023 02:58 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

ספטמבר 14, 2023 09:21 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

u_s

תאריך

ספטמבר 20, 2023 01:55 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

julia296

תאריך

ספטמבר 20, 2023 02:14 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

julia296

תאריך

ספטמבר 20, 2023 02:20 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

julia296

תאריך

ספטמבר 20, 2023 11:13 לפנה"צ EDT