תמונות/קולות

מתצפת.ת

dr_kerseylawrence

תאריך

ספטמבר 20, 2022 11:44 לפנה"צ SAST

תיאור

Dung buried in a digging at a small termite mound.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ספטמבר 7, 2020 09:08 לפנה"צ PDT

תיאור

Sign: Tracks

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

אפריל 2, 2021 09:56 לפנה"צ PDT

מקום

Julian, CA, US (Google, OSM)

תיאור

Sign: Run and scat

תמונות/קולות

מתצפת.ת

donendicott

תאריך

אפריל 24, 2020 11:41 לפנה"צ PDT

תיאור

Encountered in Borrego Palm Canyon in conjunction with retrieving bat acoustic recorder. This pair were mating adjacent to the creek. There was one swimming event when the pair relocated. The female did most of the swimming including in the fastest part of a modest current.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

אפריל 14, 2020 10:37 לפנה"צ PDT

תיאור

Sign. Kangaroo rat dust bath with tail drags and possible tracks

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_carretta

תאריך

מרץ 5, 2020 10:25 לפנה"צ PST

תיאור

Gall on common sagebrush.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 7, 2020 09:52 לפנה"צ PST

תיאור

1.25” tunnel in dense grass, sign. Grass clippings and scat were not located in a brief search

תמונות/קולות

מה

מרושתי-כנף (סדרה Neuroptera)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 5, 2020 09:11 לפנה"צ PST

תיאור

Antlion larva tracks.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 5, 2020 08:50 לפנה"צ PST

תיאור

Tracks. Long toes, very small fronts.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

מאי 1, 2019 08:01 לפנה"צ PDT

תיאור

Tracks. 2,5” long. 1.25” wide. Second photo is of the right foot - T3 hugs T4 Note no metatarsal area registers. Note hallux pads register even in loose substrate.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jonahevans

תאריך

יולי 29, 2013 01:23 אחה"צ CDT

תיאור

Rare to see the smaller front tracks.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 22, 2019 10:29 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 22, 2019 09:45 לפנה"צ EST

תיאור

Very thin

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 22, 2019 10:27 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 22, 2019 10:44 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 22, 2019 10:49 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מה

ספוגיים (פילום Porifera)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 22, 2019 10:52 לפנה"צ EST

תיאור

Lightweight. Not soft, but not hard, either.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 22, 2019 01:15 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 22, 2019 11:09 לפנה"צ EST

תיאור

Thin and shiny and smooth.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 22, 2019 11:08 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 22, 2019 11:06 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 22, 2019 11:03 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

אוקטובר 9, 2018 07:07 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 23, 2017 08:00 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

מרץ 20, 2018 11:51 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

מרץ 20, 2018 09:50 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

מרץ 2, 2018 09:16 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

מרץ 31, 2018 09:30 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

מקור-חסידה מצוי (Erodium moschatum)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

מרץ 24, 2018 10:08 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

מרץ 14, 2018 09:33 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

מרץ 5, 2018 08:36 לפנה"צ PST

תיאור

Turret held together by fine silk webbing. That would eliminate bees or wasps, right?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

מרץ 11, 2018 08:27 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

מרץ 6, 2018 09:21 לפנה"צ PST

תיאור

M. vulgare?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 25, 2018 09:42 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 2, 2018 09:22 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

מרץ 2, 2018 08:18 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 18, 2018 10:40 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 13, 2018 12:44 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 12, 2018 02:55 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 11, 2018 03:29 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 11, 2018 10:30 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 9, 2018 09:17 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 9, 2018 12:28 אחה"צ EST

תיאור

Wash up on the shore

תמונות/קולות

מה

קמפונית (סוג Camponotus)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 6, 2018 08:04 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מה

חלבלוב שעיר-פרי (Euphorbia lasiocarpa)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 6, 2018 08:22 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 4, 2018 08:10 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 3, 2018 09:21 לפנה"צ EST

תמונות/קולות

מה

אצנית ארוכת מחוש (Paratrechina longicornis)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

פברואר 2, 2018 06:23 אחה"צ EST

תיאור

Teamwork… Up a vertical brick wall

תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 27, 2018 08:04 לפנה"צ PST

תיאור

Tracks

תמונות/קולות

מה

ארנבת שחורת-זנב (Lepus californicus)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 27, 2018 08:04 לפנה"צ PST

תיאור

Tracks

תמונות/קולות

מה

אגמון ימי (Bolboschoenus maritimus)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 28, 2018 07:56 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 26, 2018 07:36 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 26, 2018 08:22 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 26, 2018 08:09 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 26, 2018 08:06 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 26, 2018 10:24 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 27, 2018 09:33 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 25, 2018 08:39 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מה

דבשה הודית (Melilotus indicus)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 25, 2018 07:21 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 24, 2018 08:07 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

אפריל 16, 2017 07:57 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

שונר מצוי (Lynx rufus)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 23, 2018 07:55 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מה

זאב ערבות (Canis latrans)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 15, 2018 08:18 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מה

כלב הבית (Canis familiaris)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 23, 2018 08:27 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 23, 2018 08:10 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 23, 2018 08:47 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 17, 2018 11:04 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 18, 2018 09:40 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matthew_salkiewicz

תאריך

ינואר 20, 2018 10:51 לפנה"צ PST

תיאור

Yaqui Well

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 19, 2018 08:34 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 19, 2018 09:40 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מה

דביבון מָצוי (Procyon lotor)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 16, 2018 10:21 לפנה"צ PST

תיאור

Tracks at Coyote Creek

תמונות/קולות

מה

לבדנית צהבהבת (Pseudognaphalium luteoalbum)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 13, 2018 11:08 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 8, 2018 09:08 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מה

מרור מכחיל (Sonchus asper)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 7, 2018 08:45 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 16, 2018 09:07 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מה

עבדקן מצוי (Polypogon monspeliensis)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 16, 2018 10:29 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 15, 2018 09:36 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 15, 2018 08:31 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 15, 2018 08:08 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 13, 2018 10:01 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מה

לבדנית צהבהבת (Pseudognaphalium luteoalbum)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 13, 2018 09:56 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 13, 2018 09:52 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 13, 2018 09:51 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 13, 2018 09:38 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מה

תודרה מזרחית (Sisymbrium orientale)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 13, 2018 11:05 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 8, 2018 11:49 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 7, 2018 07:46 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 6, 2018 09:57 לפנה"צ PST

תיאור

Appears to be two leaves

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 6, 2018 09:52 לפנה"צ PST

תיאור

No lvs

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 2018

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 5, 2018 11:01 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 2, 2018 08:33 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

ינואר 2, 2018 08:24 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

דצמבר 31, 2017 10:27 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

דצמבר 28, 2017 08:46 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

דצמבר 30, 2017 07:34 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מה

פרוקי-רגליים (פילום Arthropoda)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

דצמבר 2, 2017 09:59 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מה

אסתר מרצעני (Symphyotrichum subulatum)

מתצפת.ת

thunefeld

תאריך

אוקטובר 15, 2017 07:33 לפנה"צ PDT