תמונות/קולות

מתצפת.ת

bob777

תאריך

יוני 2015

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bob777

תאריך

יוני 2015

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sahi2018

תאריך

מאי 24, 2019 11:24 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sambiology

תאריך

מאי 24, 2019 03:11 אחה"צ CDT

תיאור

Had a great time with some folks surveying this area in Grapevine -- great habitat here!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sehnature

תאריך

מאי 24, 2019 11:24 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bob777

תאריך

יוני 16, 2011 11:46 לפנה"צ CDT

מקום

LBJ Grasslands (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

squaylei2000

תאריך

מאי 28, 2009 09:35 לפנה"צ CDT

תיאור

Leadplant

תמונות/קולות

מתצפת.ת

obidaddy

תאריך

יולי 7, 2016 04:10 אחה"צ CDT

תיאור

Population located and identity confirmed at the time by Shirley Lusk who was present.