תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanaaron

תאריך

אפריל 11, 2024 11:31 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

artemesia

תאריך

מרץ 2024

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mollyrobinson

תאריך

מרץ 26, 2024 11:38 לפנה"צ CDT

תיאור

The object in the background is a dime.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

royaltyler

תאריך

מרץ 17, 2024 01:23 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

פברואר 26, 2024 05:05 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

artemesia

תאריך

דצמבר 2023

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jim_keesling

תאריך

פברואר 19, 2024 01:02 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

artemesia

תאריך

נובמבר 2023

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

גפנית מחומשת (Parthenocissus quinquefolia)

מתצפת.ת

artemesia

תאריך

אוקטובר 2023

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rshiery

תאריך

פברואר 19, 2017 10:28 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mfria631

תאריך

אפריל 29, 2023 11:23 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

artemesia

תאריך

יולי 2023

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

grassnut

תאריך

אוגוסט 13, 2021 10:46 לפנה"צ CDT

תיאור

Part of Swamp Metalmark search of 13 Aug. 2021. Multiple individuals observed.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nate_weston

תאריך

אוגוסט 28, 2022 04:05 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nate_weston

תאריך

יוני 12, 2023 02:52 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

artemesia

תאריך

מאי 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

artemesia

תאריך

מאי 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brettbudach

תאריך

אפריל 1, 2022 04:39 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brettbudach

תאריך

יוני 3, 2022 08:00 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brettbudach

תאריך

דצמבר 14, 2022 12:48 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

brettbudach

תאריך

יוני 2, 2023 02:52 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tararoselittlefield

תאריך

מאי 2023

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

artemesia

תאריך

אפריל 23, 2023 04:23 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tararoselittlefield

תאריך

מרץ 2023

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kwillard

תאריך

מרץ 12, 2023 04:01 אחה"צ CDT

תיאור

on wet log

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kwillard

תאריך

מרץ 12, 2023 04:02 אחה"צ CDT

תיאור

on wet log

תמונות/קולות

מתצפת.ת

theo_witsell

תאריך

יולי 6, 2021 11:42 לפנה"צ CDT

תיאור

Survivor.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vvoelker

תאריך

אפריל 2019

מקום

Illinois, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vvoelker

תאריך

מאי 26, 2018 11:27 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ctracey

תאריך

יוני 2014

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mbeisen

תאריך

יולי 2022

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kwillard

תאריך

אוגוסט 20, 2022 01:32 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

artemesia

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lmpatrick

תאריך

אוגוסט 12, 2022 05:31 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

artemesia

תאריך

יולי 2021

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

ירוקת דפים קיצית (Chlorophyllum molybdites)

מתצפת.ת

crystal_rust

תאריך

אוגוסט 28, 2019 10:20 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kwillard

תאריך

מרץ 30, 2021 02:49 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

theo_witsell

תאריך

ספטמבר 2, 2018 02:21 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kstocker

תאריך

מאי 2, 2020 05:54 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jenogle

תאריך

יוני 1, 2013 05:41 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

plantboywonder

תאריך

נובמבר 2019

מקום

Arkansas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

artemesia

תאריך

ספטמבר 2, 2019 04:57 לפנה"צ CDT

תיאור

Probably about 8 or 9 feet tall