תמונות/קולות

מתצפת.ת

pipercschwenk

תאריך

ספטמבר 30, 2020 09:38 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

theamazingsnake

תאריך

יוני 5, 2020 02:49 אחה"צ UTC

תיאור

It looks venomous (triangle shaped head) but that’s a defense some snakes use

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sammyjames

תאריך

מרץ 2017

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

theamazingsnake

תאריך

אוגוסט 20, 2019 07:38 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

theamazingsnake

תאריך

ספטמבר 26, 2017 12:50 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

theamazingsnake

תאריך

מרץ 29, 2019 11:27 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

theamazingsnake

תאריך

מרץ 14, 2019 01:07 אחה"צ -05

מקום

חסר מיקום

תמונות/קולות

מה

סנאי שועלי (Sciurus niger)

מתצפת.ת

sammyjames

תאריך

אוגוסט 2018

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

My sister found this baby fox squirrel while we were taking our dog for a walk. We are trying to call some squirrel rehabbers. Poor little guy.

תמונות/קולות

מה

צבגון אדום אוזן (Trachemys scripta)

מתצפת.ת

theamazingsnake

תאריך

יוני 6, 2018 08:32 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

קרדינל צפוני (Cardinalis cardinalis)

מתצפת.ת

kathrynwells333

תאריך

מאי 9, 2018 08:39 לפנה"צ CDT

תיאור

New clutch. Two eggs (so far!).

תמונות/קולות

מה

שומרניים (משפחה Aeshnidae)

מתצפת.ת

kmor21

תאריך

אפריל 7, 2018 11:37 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מה

אנוליס מצוי (Anolis carolinensis)

מתצפת.ת

theamazingsnake

תאריך

אפריל 6, 2018 01:23 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

שלשול הגשם (Lumbricus terrestris)

מתצפת.ת

theamazingsnake

תאריך

אפריל 6, 2018 11:04 לפנה"צ CDT