תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtkindt

תאריך

יולי 10, 2021 04:49 אחה"צ EDT

תיאור

Saw scurrying up the mulberry branch, and noticed another (a nymph) parked farther up on the same branch

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtkindt

תאריך

יולי 18, 2022 07:10 אחה"צ EDT

תיאור

I think but am not sure that mating was in progress. When I pulled the branch nearer, they both hopped/flew away.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vcharny

תאריך

יוני 29, 2022 10:54 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spenner

תאריך

ספטמבר 28, 2021 04:04 אחה"צ EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vinisouza128

תאריך

ספטמבר 12, 2021 05:55 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sambiology

תאריך

נובמבר 2020

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

I love the Lower Rio Grande Valley! I was lucky to do some black-lighting at a few of the Las Palomas WMA's (locations obscured) and so many bugs showed up. :)

Will work a lot on the ID's of these -- just uploading them first.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zdufran

תאריך

אוגוסט 14, 2021 05:07 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtkindt

תאריך

אוגוסט 8, 2021 01:33 אחה"צ EDT

מקום

Decatur, GA, US (Google, OSM)

תיאור

Presumably male due to dark color. In third picture, note there was another sitting not far away on the same branch, but that one flew off as soon as I disturbed the branch.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtkindt

תאריך

אוגוסט 6, 2021 06:54 אחה"צ EDT

תיאור

First pair of photos and second pair of photos separated by 5 minutes; last photo, when I returned fifteen minutes later the female started to crawl and dragged the male along (see last picture)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

courtney513

תאריך

אוגוסט 5, 2021 05:07 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtkindt

תאריך

אוגוסט 4, 2021 06:38 אחה"צ EDT

תיאור

Looking distinctly more gray/brown than the ones I was seeing weeks ago.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtkindt

תאריך

אוגוסט 5, 2021 04:40 אחה"צ EDT

תיאור

Nice that AI suggests “American Plum” for ID. Quite brown on top.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kbeza31979

תאריך

יוני 29, 2018 10:23 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tanyuu

תאריך

יוני 2020

מקום

Indiana, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

יולי 30, 2021 09:27 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

גבנוניתיים (משפחה Membracidae)

מתצפת.ת

jtuttle

תאריך

יולי 20, 2017 10:55 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

friel

תאריך

יולי 21, 2018 09:08 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

radunlap211

תאריך

יולי 6, 2021 11:02 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

radunlap211

תאריך

יולי 2021

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtkindt

תאריך

יולי 31, 2021 01:37 אחה"צ EDT

מקום

Decatur, GA, US (Google, OSM)

תיאור

One is easy to see- there’s another one facing it. When I got closer, the second one bugged out but the first one stayed still.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtkindt

תאריך

יולי 17, 2021 01:13 אחה"צ EDT

תיאור

Shell from final molt found on underside of large, old mulberry tree leaf

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtkindt

תאריך

יולי 15, 2021 07:08 אחה"צ EDT

תיאור

On a very low branch of a very large mulberry tree

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtkindt

תאריך

יולי 12, 2021 07:38 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jtkindt

תאריך

יולי 12, 2021 07:45 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

גבנוניתיים (משפחה Membracidae)

מתצפת.ת

jtkindt

תאריך

יולי 8, 2021 12:28 אחה"צ EDT

תיאור

Nymphs being tended by ants, on locust