תמונות/קולות

מה

הינומה (סוג Cortinarius)

מתצפת.ת

kendrasvea

תאריך

נובמבר 18, 2023 03:44 אחה"צ PST

תיאור

Appeared olive toned in the field.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sulcatus

תאריך

אוגוסט 25, 2018 05:32 אחה"צ AKDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danmorton

תאריך

נובמבר 29, 2023 10:29 לפנה"צ PST

תיאור

Spore deposit orange-brown. Cap 5 - 7 cm across. Gills with olive hue. Stipe 5.5 cm long x 1.2 - 1.5 cm wide at the apex, 2.1 - 3 cm wide at the base. KOH brown on cap. Growing under Picea sitchensis.
Possibly C. riederi.

תמונות/קולות

מה

הינומה (סוג Cortinarius)

מתצפת.ת

mgkoons

תאריך

אוקטובר 22, 2023 07:27 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

הינומה (סוג Cortinarius)

מתצפת.ת

sruffner

תאריך

ספטמבר 21, 2023 03:14 אחה"צ PDT

תיאור

Found in dog-hair stand of Abies amabilis. Yellow fluorescent at edge of cap, surface and flesh at base of stipe. Edge of cap sticky, top dry.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mgkoons

תאריך

יולי 24, 2023 01:47 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kendrasvea

תאריך

יולי 27, 2023 07:13 אחה"צ PDT

תיאור

Confluens or thereabouts I think. Western Hemlock, western red cedar, doug fir. Stipe twisting, coated in fine white tomentum. Earthy odor.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kendrasvea

תאריך

ינואר 14, 2023 11:20 לפנה"צ PST

תיאור

Boggy area

תמונות/קולות

מה

הינומה (סוג Cortinarius)

מתצפת.ת

kendrasvea

תאריך

ינואר 16, 2023 11:04 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מה

הינומה (סוג Cortinarius)

מתצפת.ת

lada51newttb

תאריך

יולי 26, 2020 09:15 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mycotrope

תאריך

מאי 2014

מקום

United States (Google, OSM)

תיאור

Section: Anomali
Under Pseudotsuga menziesii, Abies grandis

תגיות

תמונות/קולות

מה

הִינוּמָתִיִּים (משפחה Cortinariaceae)

מתצפת.ת

gajohns

תאריך

דצמבר 5, 2022 11:50 לפנה"צ PST

מקום

Hoquiam, WA, US (Google, OSM)

תיאור

In dense Western Hemlock/Douglas Fir stand

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mandymushii

תאריך

אוקטובר 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

corndog

תאריך

אוגוסט 21, 2021 01:34 אחה"צ PDT

תיאור

group. With alder in a wet area

תמונות/קולות

מה

הִינוּמָתִיִּים (משפחה Cortinariaceae)

מתצפת.ת

noah_siegel

תאריך

אפריל 17, 2019 01:17 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sulcatus

תאריך

ספטמבר 9, 2021 03:32 אחה"צ PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

noah_siegel

תאריך

ספטמבר 12, 2021 11:02 לפנה"צ EDT

תיאור

NS5054

תגיות

תמונות/קולות

מה

הינומה (סוג Cortinarius)

מתצפת.ת

wood-guard

תאריך

אוקטובר 24, 2021 02:45 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

noah_siegel

תאריך

ינואר 27, 2013

תמונות/קולות

מה

הִינוּמָתִיִּים (משפחה Cortinariaceae)

מתצפת.ת

skteague

תאריך

נובמבר 23, 2020 09:10 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ym_wang_pnw

תאריך

יוני 12, 2021 03:45 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mycodude

תאריך

נובמבר 22, 2020 12:36 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

warren_cardimona

תאריך

דצמבר 28, 2020 03:45 אחה"צ PST

תיאור

Found under W. Hemlock, D. Fir, tanoak.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dmalloch

תאריך

אוגוסט 12, 2019 11:10 לפנה"צ HST

תיאור

PILUS convex, with a low broad umbo, dry, minutely appressed-fibrillose-scaly with pale orange (HSV30:30:100) fibrils, medium orange brown (HSV00:50:70) on the umbo and more pale orange brown (HSV25:10-15:90) toward the margin, unchanging or darkening slightly in KOH, 30-33 mm in diameter. STIPE equal down to the slightly enlarged base, white to greyish white, marked by a prominent ring or universal veil material above and with additional smaller rings below, with rings pale orange (HSV30:30:100), dry, 80 X 7 mm. LAMELLAE pale tan (HSV20:15:90), subclose, adnexed and with a small decurrent tooth, not marginate. CORTINA white, abundant. FLESH light brown (HSV10:20-30:60-70), with a nondescript mushroom odour and taste, unchanging or darkening slightly in KOH.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gwark

תאריך

אוגוסט 19, 2019 03:04 אחה"צ AKDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lonnyholmes

תאריך

יולי 21, 2018 08:45 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paul_norwood

תאריך

אוגוסט 19, 2019 03:04 אחה"צ AKDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sulcatus

תאריך

אוקטובר 20, 2019

תמונות/קולות

מתצפת.ת

quercusboletus

תאריך

ספטמבר 30, 2020 02:12 אחה"צ PDT

תיאור

This could totally be Agaricus bitorquis. However it was growing under a ponderosa in juniper park. Many of the soils are hard packed, but this was growing in duff rich soil with lots of pine needles. Stem not staining; smells amazing reminiscent of sweet almonds; annulus large; gills pink into maturity; stipe thick and dense

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sigridjakob

תאריך

אוגוסט 14, 2020 09:09 לפנה"צ EDT

מקום

Windham, NY, US (Google, OSM)

תיאור

ID based on sequence and personal communication with Balint Dima. In mixed hardwood/conifer forest under hardwoods.

Sequence used in Enlargement of the knowledge of Cortinarius section Anomali (Agaricales, Basidiomycota): introducing three new species from China and Type studies and fourteen new North American species of Cortinarius section Anomali reveal high continental species diversity

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rzoller

תאריך

אוגוסט 24, 2019 03:13 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

noah_siegel

תאריך

יולי 19, 2020 03:12 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mycotrope

תאריך

ספטמבר 22, 2013

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sulcatus

תאריך

אוקטובר 15, 2018 07:24 לפנה"צ PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ssquazzo

תאריך

ספטמבר 10, 2019 04:49 אחה"צ PDT

תיאור

Sweet smell, next to birch tree, Telamonia grp?

תמונות/קולות

מה

הינומה (סוג Cortinarius)

מתצפת.ת

rebeccatwiss

תאריך

אוגוסט 15, 2019 09:06 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fredojusto

תאריך

אוגוסט 14, 2019 11:52 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

noah_siegel

תאריך

מאי 20, 2019 10:22 לפנה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

noah_siegel

תאריך

מאי 19, 2019 01:07 אחה"צ NZST

תמונות/קולות

מה

פטרה (סוג Mycena)

מתצפת.ת

noah_siegel

תאריך

מאי 3, 2019 11:24 לפנה"צ NZST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

neotrigonia

תאריך

פברואר 16, 2019

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joshgrefe

תאריך

מרץ 26, 2018 12:10 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מה

הינומה (סוג Cortinarius)

מתצפת.ת

cizon77

תאריך

אוגוסט 13, 2018 08:55 לפנה"צ PDT

מקום

Albany, Ga. (Google, OSM)

תיאור

Caps up to 4 1/2 cm wide, convex with wavy margins becoming lacerate in age. Buttons brown with silvery fibrils becoming more tawny brown and losing the sheen in age. Context pale watery brown. Gills deeply notched or with decurrent tooth. Pale flesh-brown when young, then dark rusty vinaceous in age. Stipe up to 5 cm long and 8 mm thick. Dingy buff to pale dingy brown with the faintest lilac tinge at apex. Small bulb at base. Cortina pale orange. Odor and taste mildly raphanoid. Spores rusty. Habitat - Gregarious in live oak humus near Albany, Ga. on January 3, 1986.

תמונות/קולות

מה

גּוּשִׁיתִיִּים (משפחה Boletaceae)

מתצפת.ת

sulcatus

תאריך

נובמבר 5, 2015 12:47 אחה"צ PST

תיאור

Found in grass under a willow tree in a residential neighborhood. Only fruited 1x in 7 years.

Corner of 4th Ave NE and NE 85th Street, under large willow. On parking strip.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

neotrigonia

תאריך

אפריל 8, 2018 04:09 אחה"צ ACST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sulcatus

תאריך

אוקטובר 1, 2016 12:48 לפנה"צ PDT

תגיות