תמונות/קולות

מתצפת.ת

brodiaea_max

תאריך

יולי 30, 2022 09:25 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

euproserpinus

תאריך

יולי 19, 2020 11:00 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

יוני 15, 2023 05:20 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebada

תאריך

ספטמבר 9, 2022 03:27 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffgoddard

תאריך

מאי 4, 2020 10:56 לפנה"צ PDT

תיאור

This species was making a lot of visits to the Santa Barbara Jewelflower, would push its head into the flowers for nectar, pull out, clean its eyes with its forelegs, and fly off to another flower.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

אפריל 13, 2019 12:03 אחה"צ PDT

תיאור

Captured on flowers of Lyonothamnus floribundis subsp. aspleniifolius. Anthidium and Osmia were present at this locality in very high numbers (cleptoparasite of these taxa).

Some photos make integument appear blue, but looks shiny black under the scope.

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

יולי 2018

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

יולי 22, 2017 03:11 אחה"צ PDT

תיאור

Verified by Dr. Robin Thorp

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

מאי 18, 2017 03:42 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

אפריל 2017

תיאור

Approx. 30 at this location

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

אפריל 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

אפריל 2, 2017 05:28 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

אפריל 2017

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

אפריל 2017

מקום

California, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

אפריל 17, 2017 03:18 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

אפריל 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

אפריל 2017

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

יולי 3, 2016 10:31 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

פברואר 2015

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

אפריל 2016

מקום

פרטי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

יוני 2016

מקום

פרטי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

מרץ 15, 2015 08:48 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stephanomeria

תאריך

יולי 2016

מקום

פרטי