תמונות/קולות

מתצפת/ת

samuel_messner

תאריך

פברואר 12, 2022 10:31 AM CST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

laura2621

תאריך

ספטמבר 14, 2021 11:32 AM UTC

תמונות/קולות

מה

קוצריים (משפחה Sclerosomatidae)

מתצפת/ת

jennalessa

תאריך

מרץ 25, 2018 08:20 AM EDT

תיאור

Lots of them wander together. They shake their bodies up and down when threatened. Color may vary from orange with black joints to dark brown with red dots and black joints.

What type of Leiobunum is this?