תמונות/קולות

מתצפת.ת

mogamat

תאריך

נובמבר 10, 2022 11:14 לפנה"צ SAST

תיאור

There are two bees on the flower. A presume a male and female. They looked to be doing a courting dance before the male mounted the female for a few seconds while I took the pics.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

נובמבר 8, 2023 10:19 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterswart

תאריך

אפריל 29, 2020 01:29 אחה"צ SAST

תיאור

Wasp leg was caught in the sap of the Euphorbia. Left back and middle legs glued together. Left wing was damaged, so when it was freed, it could not fly.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christopher1201

תאריך

ינואר 6, 2024 11:23 לפנה"צ SAST

תיאור

Mostly on the ground. This photo caught it on a leaf.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christopher1201

תאריך

דצמבר 20, 2023 01:44 אחה"צ SAST

תיאור

Sitting on Queen Anne's lace.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

venturefoth

תאריך

אוקטובר 26, 2007 10:21 אחה"צ SAST

תיאור

Shrub, c 1 m high

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vynbos

תאריך

נובמבר 22, 2014

תיאור

Wood grain Eyes


תמונות/קולות

מתצפת.ת

oliviaborn

תאריך

מאי 20, 2023 02:20 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bouislotha

תאריך

אוגוסט 13, 2023 11:47 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

philippa5000

תאריך

דצמבר 1, 2019 10:25 לפנה"צ SAST

תיאור

This seems the same visually ..?

Was on the helichrysum before it flew to the aloe cooperi.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gigilaidler

תאריך

ינואר 12, 2023 08:55 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pdwhugo

תאריך

מרץ 12, 2023 08:42 לפנה"צ SAST

תיאור

In the path stones

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dryfveer

תאריך

נובמבר 19, 2023 04:04 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ninettet

תאריך

דצמבר 14, 2023 01:37 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jandutoit

תאריך

דצמבר 23, 2013 10:58 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

אזולה שרכית (Azolla filiculoides)

מתצפת.ת

jandutoit

תאריך

מרץ 13, 2023 12:18 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jpleroux

תאריך

ספטמבר 15, 2022 05:57 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bionerds

תאריך

ספטמבר 21, 2023 01:14 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanaelnathanael

תאריך

אוקטובר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

masonwabe_ntshebe

תאריך

מאי 18, 2023 10:08 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterswart

תאריך

נובמבר 4, 2023 06:09 אחה"צ SAST

תיאור

Found in a rotting pine log. Body 17mm long. 26 Segments in antenna.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greene26

תאריך

יולי 28, 2023 04:13 אחה"צ EDT

תיאור

2023 Secrest: 1W
Any ID help welcome!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

geordie

תאריך

דצמבר 21, 2023 02:55 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alfred_daniel_j

תאריך

מרץ 13, 2020 03:46 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

susanthescout

תאריך

יוני 6, 2022 12:40 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cornerautenbach

תאריך

דצמבר 11, 2022 12:39 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wendyhitchcock

תאריך

אפריל 27, 2019 12:59 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simontamblyn

תאריך

מאי 1, 2022 10:26 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ish_crew

תאריך

מאי 27, 2021 01:20 אחה"צ SAST

תיאור

cof

תמונות/קולות

מתצפת.ת

grantforbes

תאריך

ספטמבר 27, 2023 11:59 לפנה"צ SAST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ish_crew

תאריך

אוקטובר 27, 2019 06:27 לפנה"צ SAST

תיאור

sdr

תמונות/קולות

מתצפת.ת

linkie

תאריך

ספטמבר 28, 2019 11:16 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stuhall

תאריך

דצמבר 22, 2020 10:29 לפנה"צ SAST

תיאור

Few scattered individuals within seasonally damp flats, highly degraded habitat. Poor quality photos

תמונות/קולות

מתצפת.ת

douglaseustonbrown

תאריך

אוקטובר 21, 2013

תיאור

Restio pratensis, female


whole plant 20 cm tall, with underground rhizomes, spikelets 1 cm long at most

תמונות/קולות

מתצפת.ת

linkie

תאריך

ספטמבר 27, 2020 02:33 אחה"צ SAST

תיאור

female

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botaneek

תאריך

יוני 22, 2021 04:33 אחה"צ SAST

מקום

BP2 (Google, OSM)

תיאור

common in seasonally wet loamy clays with sparse cover

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rkct

תאריך

דצמבר 13, 2023 10:21 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botaneek

תאריך

פברואר 14, 2021 04:09 אחה"צ SAST

מקום

Nellie's Pool 1 (Google, OSM)

תיאור

Silvermine endemic; this is one of 4 known localities; very locally common in peaty, wet soils, to 60cm

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexlansdowne

תאריך

יולי 23, 2020 12:30 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alfredoreilobodasneves

תאריך

מאי 9, 2020 02:03 אחה"צ SAST

תיאור

Passion by the passionfruit!
Saw lots of these bees flying around the common passionfruit, noted individuals landing on leaves and others then joining them and then flying off. Then I got the shot of these two mating, it was very brief, only taking a second or two. There was a good number of them just around the passionfruit in the front, none noted at the back one. Did spot others around the garden, mostly by flowers, but nowhere near as much as around the passionfruit.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

louise_de_roubaix

תאריך

ספטמבר 2, 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

james_deacon

תאריך

נובמבר 1, 2019 11:51 לפנה"צ SAST

תיאור

Cape Flats Strandveld remnants in Retreat, Steenberg.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

james_deacon

תאריך

נובמבר 1, 2019 11:54 לפנה"צ SAST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

emmaonaturalist

תאריך

אוקטובר 29, 2022 11:50 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kevinjolliffe

תאריך

יוני 5, 2015 02:43 אחה"צ HST

מקום

Drie Kuilen (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

אוקטובר 25, 2015

תיאור

Wool Capegorse


תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

דצמבר 2, 2023 12:41 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alfredoreilobodasneves

תאריך

דצמבר 11, 2022 10:05 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterswart

תאריך

נובמבר 4, 2023 06:22 אחה"צ SAST

תיאור

One of a group of three beetles inside a rotting pine log.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

driekie

תאריך

יוני 7, 2021 10:34 לפנה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

banothile

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:09 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suretha_dorse

תאריך

ספטמבר 27, 2020 03:43 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

philippa5000

תאריך

דצמבר 19, 2022 05:06 אחה"צ SAST

תיאור

A small bee-fly resting on grasses.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

אפריל 26, 2020 06:49 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

בומביליים (משפחה Bombyliidae)

מתצפת.ת

morganlottering

תאריך

אפריל 29, 2022 02:40 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

liezelb

תאריך

נובמבר 25, 2023 03:15 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

don_k

תאריך

מאי 17, 2021 11:44 לפנה"צ SAST

תיאור

Oddly sitting on plant stalk, seemed to be scratching belly...

תמונות/קולות

מתצפת.ת

krtvanrooyen11

תאריך

נובמבר 27, 2023 12:04 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hermanberteler

תאריך

דצמבר 30, 2021 12:42 אחה"צ CET

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gjvanzyl

תאריך

פברואר 5, 2023 09:24 לפנה"צ SAST

תיאור

At Sossyskloof in Jonkershoek

תמונות/קולות

מתצפת.ת

christopher1201

תאריך

יולי 2, 2023 01:46 אחה"צ SAST

תיאור

Cheeky beetle sitting on an Ammianus

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botaneek

תאריך

נובמבר 27, 2023 07:23 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botaneek

תאריך

נובמבר 27, 2023 07:19 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

פרוקי-רגליים (פילום Arthropoda)

מתצפת.ת

cecileroux

תאריך

נובמבר 27, 2023 02:29 אחה"צ SAST

תיאור

Leafhopper has seperate observation

תמונות/קולות

מה

חיידקים (ממלכה Bacteria)

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

נובמבר 27, 2023 09:44 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

josuasnyman

תאריך

אוקטובר 23, 2023 12:49 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greenintaba

תאריך

מאי 30, 2016

מקום

R318 (Google, OSM)

תיאור

Protea sulphurea


תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewdeacon

תאריך

פברואר 24, 2023 11:02 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

absolutumit

תאריך

יוני 4, 2022 01:17 אחה"צ SAST

תיאור

Larva found amongst a large group of adults

תמונות/קולות

מתצפת.ת

absolutumit

תאריך

יוני 4, 2022 01:06 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botaneek

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:23 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stomatisora

תאריך

אפריל 29, 2019 01:32 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mogamat

תאריך

דצמבר 22, 2022 09:50 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

emmaonaturalist

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:12 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anna_greis1

תאריך

נובמבר 27, 2023 06:20 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

justinhawthorne

תאריך

נובמבר 25, 2023 08:50 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

justinhawthorne

תאריך

נובמבר 2023

תיאור

1 M, 1 F

תמונות/קולות

מתצפת.ת

martinerobinson

תאריך

נובמבר 26, 2023 10:38 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

simontamblyn

תאריך

נובמבר 26, 2023 12:33 אחה"צ SAST

תיאור

4-5mm

תמונות/קולות

מה

עליתיים (משפחה Chrysomelidae)

מתצפת.ת

simontamblyn

תאריך

נובמבר 26, 2023 08:49 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carinalochner

תאריך

אוקטובר 29, 2022 08:18 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

banothile

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:06 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

banothile

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:11 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

banothile

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:13 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

banothile

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:19 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

banothile

תאריך

נובמבר 25, 2023 10:21 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

monika40900

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:24 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

monika40900

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:33 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sylvyschoon

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:08 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tjakie

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:57 לפנה"צ SAST

תיאור

The white stuff on this Metalasia bush

תמונות/קולות

מה

מצחנים (תת משפחה Acridinae)

מתצפת.ת

tjakie

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:51 לפנה"צ SAST

תיאור

The insect. A guess.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tjakie

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:42 לפנה"צ SAST

תיאור

What looks like a gall

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danand

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:39 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danand

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:57 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tjakie

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:08 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jana70603

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:11 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

בומביליים (משפחה Bombyliidae)

מתצפת.ת

jana70603

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:21 לפנה"צ SAST

תיאור

Bee fly

תמונות/קולות

מתצפת.ת

diana74635

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:26 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

diana74635

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:41 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

diana74635

תאריך

נובמבר 25, 2023 09:48 לפנה"צ SAST