תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

נובמבר 20, 2021 09:16 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

מאי 14, 2020 05:05 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

אפריל 1, 2020 07:41 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

יולי 31, 2022 09:04 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

אוגוסט 11, 2022 03:19 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

אוגוסט 25, 2022 12:16 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

ספטמבר 9, 2022 08:37 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

אוקטובר 30, 2022 10:38 אחה"צ -04

תיאור

06-07 mm long. @gafischer

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

נובמבר 21, 2022 05:24 אחה"צ -04

תיאור

08-10 mm long.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

פברואר 9, 2023 12:30 אחה"צ -04

תיאור

6-8 mm long.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

פברואר 16, 2023 06:35 אחה"צ -04

תיאור

6-8 mm long.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

יולי 24, 2023 10:48 אחה"צ -03

תיאור

4-5 mm long.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

ספטמבר 14, 2023 09:44 אחה"צ -03

תיאור

1-2 mm long.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

ספטמבר 15, 2023 08:56 אחה"צ -03

תיאור

4-5 mm long.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

ספטמבר 21, 2021 09:27 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

אוקטובר 23, 2021 07:13 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

נובמבר 28, 2021 10:20 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

נובמבר 27, 2021 08:47 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מה

עשנוריים (משפחה Pyralidae)

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

נובמבר 28, 2021 09:54 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

דצמבר 7, 2021 09:08 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

ינואר 2, 2022 09:36 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

ינואר 10, 2022 12:49 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

מאי 10, 2022 12:05 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

מאי 11, 2022 12:13 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

מאי 10, 2022 12:26 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

מאי 19, 2022 09:52 לפנה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

מאי 26, 2022 07:03 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

מאי 26, 2022 07:02 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

מאי 21, 2022 08:35 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

יוני 22, 2022 02:59 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מה

מודדיים (משפחה Geometridae)

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

יוני 23, 2022 12:18 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

יוני 23, 2022 12:18 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

יוני 23, 2022 12:18 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

יוני 30, 2022 09:16 לפנה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

יולי 3, 2022 12:00 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

יולי 4, 2022 08:29 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

אוגוסט 15, 2023 07:02 אחה"צ -03

תיאור

2-3 mm long.

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

אוגוסט 17, 2023 10:01 אחה"צ -03

תיאור

10-12 mm long.

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

ספטמבר 2, 2023 06:35 אחה"צ -03

תיאור

4-6 mm long.

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

ספטמבר 9, 2023 08:00 אחה"צ -03

תיאור

6-7 mm long.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

אוקטובר 26, 2021 10:24 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

נובמבר 16, 2021 06:52 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מה

שנגביים (משפחה Notodontidae)

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

נובמבר 15, 2021 07:50 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

נובמבר 24, 2021 07:14 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

נובמבר 25, 2021 09:24 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

דצמבר 9, 2021 07:39 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

ינואר 8, 2022 10:37 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

פברואר 21, 2022 10:28 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

מרץ 1, 2022 09:52 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

מרץ 5, 2022 02:01 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

מרץ 12, 2022 11:00 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

מרץ 14, 2022 08:48 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

אפריל 13, 2022 10:10 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

מאי 19, 2022 09:52 לפנה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

מאי 21, 2022 08:34 לפנה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

יוני 29, 2022 09:16 לפנה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

יולי 5, 2022 09:17 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

יולי 11, 2022 02:17 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

יולי 12, 2022 10:53 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

יולי 21, 2022 10:10 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

מאי 17, 2022 12:26 אחה"צ -04

תמונות/קולות

מה

הטוואים (משפחה Lasiocampidae)

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

אוקטובר 23, 2021 09:51 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mcclarinj

תאריך

אוגוסט 25, 2017

תיאור

Minthea obstita (family Bostrichidae). It is rare that I get a full binomial ID for my finds here in Ecuador. This one came to my UV light near the confluence of two small mountain rivers in Narupa, Napo, Ecuador, about 1100 meters elevation.

תמונות/קולות

מה

ציקדיתיים (משפחה Cicadellidae)

מתצפת.ת

ericfischerrempe

תאריך

דצמבר 2, 2022 10:03 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

אוקטובר 7, 2019 03:21 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

פברואר 25, 2022 01:04 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

siddantas

תאריך

יוני 27, 2021 11:06 לפנה"צ -04

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeh_biologa

תאריך

אוגוסט 26, 2019 08:33 אחה"צ -03