תמונות/קולות

מתצפת.ת

robert_muir

תאריך

מרץ 31, 2024 04:39 אחה"צ SAST

תיאור

Found in garden. There were about 10 in a 3 m squared area in among the garden Clivias. These are a selection of photos of a few individuals I placed in the light.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

פברואר 27, 2024 09:55 לפנה"צ SAST

תיאור

Erica sp. nov. aff. hispidula (currently considered to be a shade form)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

פברואר 27, 2024 10:30 לפנה"צ SAST

תיאור

Erica sp. nov.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

דצמבר 9, 2023 02:49 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

דצמבר 10, 2023 10:02 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

ינואר 30, 2024 06:44 אחה"צ SAST

תיאור

Erica sp. nov. "soporata"

תמונות/קולות

מתצפת.ת

peterbreitenbach

תאריך

אוגוסט 19, 2023 10:24 לפנה"צ SAST

תיאור

Bulbous and large, unlike viscaria I've seen elsewhere. Foliacea?

תמונות/קולות

מה

צִרחוליתיים (סוג Philanthus)

מתצפת.ת

nicky

תאריך

ינואר 10, 2020 10:13 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kenbehrens

תאריך

אוקטובר 26, 2021 06:34 לפנה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lindeq

תאריך

ינואר 5, 2024 10:32 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cornerautenbach

תאריך

מרץ 8, 2008 10:59 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

moira_fitzpatrick

תאריך

מרץ 20, 2023 02:36 אחה"צ CAT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magrietb

תאריך

נובמבר 24, 2023 01:54 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hafiz_a_a

תאריך

אוקטובר 21, 2023 05:16 אחה"צ WAT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reilly_jackson

תאריך

ינואר 30, 2022 09:17 אחה"צ +03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

adeyemi1

תאריך

נובמבר 28, 2023 10:59 לפנה"צ WAT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

roberto1005

תאריך

נובמבר 15, 2023 09:52 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexanderr

תאריך

דצמבר 17, 2023 08:32 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

דלגנית (סוג Crocothemis)

מתצפת.ת

opisska

תאריך

דצמבר 24, 2023 05:56 אחה"צ GMT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

violettederozier

תאריך

אפריל 14, 2020 10:33 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

globalorthop

תאריך

מאי 21, 2022 08:15 אחה"צ EAT

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

lemoncul

תאריך

מאי 21, 2022 08:26 אחה"צ EAT

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

lemoncul

תאריך

מאי 21, 2022 08:09 אחה"צ EAT

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

lemoncul

תאריך

מאי 27, 2023 10:43 אחה"צ EAT

תמונות/קולות

מה

ארימחושיים (תת משפחה Ascalaphinae)

מתצפת.ת

markusgmeiner

תאריך

אוקטובר 31, 2021 03:19 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

דצמבר 9, 2023 11:59 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hassea

תאריך

אוקטובר 15, 2013 09:31 לפנה"צ EAT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chemp

תאריך

פברואר 22, 2018 10:04 לפנה"צ EAT

תיאור

Magamba forest reserve, 1800 m, West Usambara, Tanzania

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botaneek

תאריך

נובמבר 27, 2023 12:55 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botaneek

תאריך

דצמבר 13, 2023 10:21 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botaneek

תאריך

דצמבר 13, 2023 11:00 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

d3d

תאריך

דצמבר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

d3d

תאריך

יוני 2023

מקום

Gauteng, ZA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

d3d

תאריך

אוגוסט 9, 2023 10:32 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chris_whitehouse

תאריך

אוגוסט 22, 2021 03:19 אחה"צ SAST

תיאור

Erica floccifera

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

נובמבר 4, 2023 11:01 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magrietb

תאריך

נובמבר 26, 2023 11:06 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botaneek

תאריך

נובמבר 25, 2023 01:13 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botaneek

תאריך

נובמבר 25, 2023 01:09 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felix_riegel

תאריך

פברואר 10, 2023 10:42 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

נובמבר 18, 2023 11:57 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

נובמבר 19, 2023 01:44 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

נובמבר 19, 2023 01:10 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

נובמבר 18, 2023 11:04 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hdalton

תאריך

נובמבר 25, 2023 11:27 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

שפריריות (תת-סדרה Zygoptera)

מתצפת.ת

lindeq

תאריך

נובמבר 2023

תמונות/קולות

מתצפת.ת

koosretief

תאריך

נובמבר 12, 2023 10:51 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hafeez_sonday

תאריך

אפריל 28, 2023 10:36 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicky

תאריך

אוקטובר 23, 2023 01:14 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carlfrederick

תאריך

אוקטובר 24, 2023 04:38 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

sdrov

תאריך

יולי 12, 2023 11:41 אחה"צ -05

מקום

Quijos, Ecuador (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

hgreeney

תאריך

נובמבר 12, 2023 08:44 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magrietb

תאריך

אפריל 13, 2019 07:36 אחה"צ SAST

תיאור

Kleinmond coccinea shelter reared

9 April 2019:

Collected large frass-n-silk shelter on Erica coccinea.

26 May 2019:

It turns out that there are at least two individuals sharing this shelter.

18 June 2019:

I noticed that there was a concentration of nest material below the shelter in the tub, firmly attached to the tissue paper lining. On further inspection I found a cocoon in there.

31 July 2019:

The first of my two inhabitants emerged. Cocoon #2 is still on the shelf.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sstanton

תאריך

דצמבר 12, 2021 11:28 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botaneek

תאריך

נובמבר 6, 2023 01:02 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botaneek

תאריך

נובמבר 6, 2023 11:10 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botaneek

תאריך

נובמבר 6, 2023 01:36 אחה"צ SAST

מקום

a3 (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

אוקטובר 13, 2023 02:34 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

שרכאים (מחלקה Polypodiopsida)

מתצפת.ת

muonmo

תאריך

מרץ 28, 2015 03:36 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

greenember13

תאריך

אוקטובר 22, 2023 03:24 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicky

תאריך

פברואר 28, 2020 11:12 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lemoncul

תאריך

אוקטובר 29, 2023 12:47 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cornerautenbach

תאריך

אוקטובר 19, 2023 10:43 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cornerautenbach

תאריך

אוקטובר 19, 2023 12:49 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

יולידוס (סוג Julodis)

מתצפת.ת

trevor43876

תאריך

נובמבר 5, 2022 09:25 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

helenmoss

תאריך

אוקטובר 2, 2023 02:29 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

אוקטובר 24, 2023 05:39 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

אוקטובר 24, 2023 05:14 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

אוקטובר 29, 2023 01:15 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lennartn

תאריך

אוקטובר 28, 2023 01:34 אחה"צ SAST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

helenmoss

תאריך

אוקטובר 25, 2023 05:53 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frank375

תאריך

אפריל 12, 2023

מקום

Kunene, Namibia (Google, OSM)

תיאור

attracted by light

תמונות/קולות

מה

ארינמל (משפחה Myrmeleontidae)

מתצפת.ת

frank375

תאריך

אפריל 12, 2023

מקום

Kunene, Namibia (Google, OSM)

תיאור

attracted by light

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rebeccaryen

תאריך

מרץ 6, 2020 11:23 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

זריזבוביים (משפחה Tachinidae)

מתצפת.ת

sallyslak

תאריך

נובמבר 16, 2017 02:11 אחה"צ CET

מקום

Cloete's Pass (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

אפריל 16, 2022 12:06 אחה"צ EEST

מקום

WC, ZA (Google, OSM)
Plants

תמונות/קולות

מה

צמחים (ממלכה Plantae)

מתצפת.ת

sallyslak

תאריך

אפריל 16, 2022 11:47 לפנה"צ SAST

מקום

Bonniedale Road (Google, OSM)

תיאור

Stiff plant. Asparagus?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sandraf

תאריך

יולי 11, 2014

תיאור

Cloete^s Leggy Aster


Leggy plant in mountain fynbos. 1,5-5m tall.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botaneek

תאריך

דצמבר 3, 2019 01:33 אחה"צ SAST

מקום

Klipopmekaar (Google, OSM)

תיאור

locally common in 3 yr old veld on ne facing rocky slope, burnt 3yrs ago, to 1.8m

תמונות/קולות

מתצפת.ת

knysna_wildflowers

תאריך

אוקטובר 13, 2023 04:05 אחה"צ SAST

מקום

George, WC, ZA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

derickdamon

תאריך

אוקטובר 31, 2022 12:19 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ren_hoekstra

תאריך

ספטמבר 9, 2023 01:46 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicky

תאריך

אוקטובר 11, 2023 11:23 לפנה"צ SAST

תיאור

or new species?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

אוגוסט 13, 2023 11:58 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botaneek

תאריך

אוקטובר 3, 2023 08:55 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lennartn

תאריך

ספטמבר 17, 2023 03:04 אחה"צ SAST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicolas_rinck

תאריך

ספטמבר 29, 2022 12:55 אחה"צ +11

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidklop

תאריך

ספטמבר 6, 2023 02:09 אחה"צ SAST

תיאור

These are near impossible to spot on their host plants. I found this one drowning in a rock pool.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hafeez_sonday

תאריך

ספטמבר 16, 2023 03:18 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ish_crew

תאריך

ספטמבר 19, 2023 01:18 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cmerry

תאריך

ספטמבר 30, 2004 12:36 אחה"צ SAST

מקום

Jonkershoek (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cmerry

תאריך

ינואר 14, 2009 05:52 אחה"צ SAST

מקום

Kleinmond (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

ינואר 26, 2019 07:34 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dryfveer

תאריך

אוקטובר 12, 2021 05:37 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

steven_molteno

תאריך

ספטמבר 19, 2023 05:11 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rjbasson

תאריך

אוגוסט 30, 2023 06:35 אחה"צ SAST

תיאור

Female

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hennie3

תאריך

ספטמבר 2, 2023 11:19 לפנה"צ SAST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sallyslak

תאריך

ספטמבר 22, 2023 06:41 לפנה"צ SAST

תיאור

Collected 8 Sept 2023.
Eclosed 22 Sept 2023.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cornerautenbach

תאריך

ספטמבר 20, 2023 10:58 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

ימשושיים (משפחה Chironomidae)

מתצפת.ת

wesselpretorius

תאריך

ספטמבר 1, 2023 06:13 אחה"צ SAST