תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivansilchenko

תאריך

פברואר 11, 2021 12:20 PM UTC

תיאור

В полдень сидел на клёне остролистном на высоте 6-7 м в центре посёлка. На проходивших под ним людей внимания не обращал.

תמונות/קולות

מה

נץ מצוי (Accipiter nisus)

מתצפת/ת

ivansilchenko

תאריך

דצמבר 31, 2020 12:46 PM UTC

תיאור

Некрупная особь, видимо, самец. Несколько раз посещал лесной участок на окраине населённого пункта, где каждую зиму ведётся подкормка зимующих птиц. Пытался охотиться на синиц. Через некоторое время его заменила самка ястреба перепелятника, значительно крупнее. Периодически появляется до сих пор(02.03.2021). Вместе с самцом никогда не появлялись.(см. след. наблюдение)

תמונות/קולות

מה

נץ מצוי (Accipiter nisus)

מתצפת/ת

ivansilchenko

תאריך

פברואר 20, 2021 05:19 PM UTC

תיאור

Неоднократно появлялась в лесу на окраине посёлка, где регулярно подкармливаются зимующие птицы. В декабре-начале января это место посещала другая особь(видимо самец, см. предыдущее сообщение) В середине февраля появилась эта самка, самец более не появлялся.

תמונות/קולות

מה

נטה אדומת ראש (Netta rufina)

מתצפת/ת

kukuelena

תאריך

פברואר 13, 2021 01:35 PM UTC

תמונות/קולות

מה

שחרור (Turdus merula)

מתצפת/ת

ekaterina_bahtinova

תאריך

פברואר 12, 2021 09:06 AM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kiramarch

תאריך

ינואר 6, 2021 02:48 PM MSK