תמונות/קולות

מתצפת.ת

farigoleta

תאריך

אוגוסט 5, 2021 09:38 לפנה"צ CEST

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

אוגוסט 15, 2021 01:29 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מה

זקנן שעיר (Hyparrhenia hirta)

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

ינואר 3, 2023 02:39 אחה"צ CET

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

אוגוסט 28, 2021 02:06 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

assumpt4

תאריך

ספטמבר 17, 2023 11:15 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

ספטמבר 16, 2023 07:10 אחה"צ CEST

מקום

Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 28, 2023 01:47 אחה"צ CEST

מקום

Huesca, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 18, 2023 01:53 אחה"צ CEST

תגיות

תמונות/קולות

מה

שילגן חרמוני (Parnassius mnemosyne)

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מאי 31, 2023 11:34 לפנה"צ CEST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidvilasisboix

תאריך

אפריל 21, 2023 07:21 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

neusibanez

תאריך

אוגוסט 5, 2021 06:55 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 2, 2022 11:54 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 22, 2020 02:35 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bertogcliment

תאריך

יולי 2021

מקום

Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מאי 31, 2022 01:37 אחה"צ CEST

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יולי 21, 2022 09:21 לפנה"צ CEST

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

פברואר 3, 2022 11:22 לפנה"צ CET

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מאי 12, 2022 11:27 לפנה"צ CEST

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מאי 21, 2021 12:51 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

דצמבר 6, 2022 04:43 אחה"צ CET

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מרץ 26, 2021 11:48 לפנה"צ CET

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

אוקטובר 30, 2022 01:46 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מה

כרכום (סוג Crocus)

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

ינואר 20, 2022 04:51 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

אוקטובר 27, 2022 11:04 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

אוקטובר 30, 2022 02:25 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laurajennings

תאריך

אוקטובר 17, 2022 01:28 אחה"צ CEST

מקום

Kruje, Albania (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

סולנום (סוג Solanum)

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

ספטמבר 28, 2021 02:16 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

ספטמבר 21, 2022 12:13 אחה"צ CEST

מקום

Huesca, Espanya (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מאי 15, 2021 08:56 לפנה"צ CEST

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

אוקטובר 9, 2022 11:34 לפנה"צ CEST

תגיות

תמונות/קולות

מה

סולנום (סוג Solanum)

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

אוקטובר 3, 2022 12:18 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 22, 2020 02:16 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

נובמבר 16, 2021 12:27 אחה"צ CET

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 24, 2021 01:48 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 13, 2021 12:03 אחה"צ CEST

מקום

Lleida, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 22, 2020 02:16 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יולי 22, 2021 11:53 לפנה"צ CEST

מקום

Lleida, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מאי 21, 2021 09:28 לפנה"צ CEST

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

raimon_anglada

תאריך

יולי 19, 2022 10:54 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יולי 15, 2022 10:26 לפנה"צ CEST

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 12, 2021 04:48 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יולי 4, 2022 10:43 לפנה"צ CEST

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יולי 9, 2022 11:49 לפנה"צ CEST

מקום

Lleida, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

אפריל 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marc_freestone

תאריך

מאי 24, 2022 04:58 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ricardo_ibanez

תאריך

אפריל 18, 2022 04:22 אחה"צ CEST

מקום

Huesca, España (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bartmuys

תאריך

אפריל 28, 2018 01:06 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

assumpt4

תאריך

אפריל 2, 2022 05:55 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מה

עוזניה שחורה (Aegypius monachus)

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מרץ 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מרץ 13, 2022 12:08 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מאי 5, 2021 12:03 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מאי 5, 2021 11:18 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מרץ 10, 2022 11:20 לפנה"צ CET

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מרץ 10, 2022 11:10 לפנה"צ CET

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

פברואר 17, 2022 12:32 אחה"צ CET

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מאי 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מאי 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מרץ 6, 2022 12:21 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

omas

תאריך

מרץ 3, 2022 03:28 אחה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

פברואר 17, 2022 12:56 אחה"צ CET

מקום

Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

פברואר 17, 2022 11:18 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

דצמבר 25, 2020 01:02 אחה"צ CET

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 22, 2020 03:30 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suresh_ghimire

תאריך

יולי 1, 1999 09:12 לפנה"צ HST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 22, 2020 10:36 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יולי 21, 2021 02:31 אחה"צ CEST

מקום

Lleida, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מרץ 26, 2021 12:40 אחה"צ CET

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 26, 2021 11:53 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

אוקטובר 2, 2021 05:04 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 21, 2021 11:21 לפנה"צ CEST

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 11, 2021 08:19 לפנה"צ CEST

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מאי 15, 2021 10:16 לפנה"צ CEST

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

נובמבר 13, 2021 02:06 אחה"צ CET

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מאי 21, 2021 12:18 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

ספטמבר 12, 2021 11:12 לפנה"צ CEST

תיאור

Els boixos estan bé, però hi ha petites erugues de Cydalima amagades entre les fulles que comencen a alimentar-se

תמונות/קולות

מה

גלגלן הצלב (Araneus diadematus)

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

אוגוסט 14, 2021 09:00 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 21, 2021 08:56 לפנה"צ CEST

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 26, 2021 02:09 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pilargrasa

תאריך

יולי 3, 2021 07:56 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 27, 2021 07:49 לפנה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 13, 2021 01:40 אחה"צ CEST

מקום

Lleida, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

יוני 2021

מקום

Cataluña, ES (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מאי 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מאי 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

annacalm

תאריך

מאי 13, 2018 11:40 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pepcanto

תאריך

מאי 21, 2021 07:45 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מאי 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מאי 7, 2021 09:59 לפנה"צ CEST

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תיאור

Exemplar totalment negre

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מרץ 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מרץ 26, 2021 01:44 אחה"צ CET

מקום

Girona, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

סחלבן החורש (Cephalanthera longifolia)

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

אפריל 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

אפריל 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

אפריל 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מרץ 29, 2021 07:11 אחה"צ CEST

מקום

Lleida, Espanya (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ressotaelspeus

תאריך

מרץ 2021