תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

אפריל 11, 2024 09:45 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

buggingout365

תאריך

אפריל 10, 2024 03:33 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

יולי 26, 2023 02:00 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gedtranter

תאריך

ינואר 27, 2023 10:43 לפנה"צ AEST

תיאור

Eating a caedicia sp. katydid.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

פברואר 11, 2024 10:01 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מה

גדיתיים (תת משפחה Cicindelinae)

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

אפריל 2, 2024 03:22 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

מרץ 30, 2024 11:18 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 20, 2024 11:05 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 20, 2024 10:59 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 20, 2024 10:27 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 20, 2024 09:28 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnwalter

תאריך

מרץ 10, 2024 09:54 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

מרץ 18, 2024 11:52 לפנה"צ ACST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

מרץ 18, 2024 11:11 לפנה"צ ACST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

possumpete

תאריך

מרץ 20, 2024 04:45 אחה"צ AEDT

תיאור

Never seen one use a garden snail shell before!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

darkraptor

תאריך

יולי 21, 2023 09:49 לפנה"צ ACST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

davidgwhite

תאריך

מרץ 18, 2024 01:20 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

מרץ 13, 2024 03:12 אחה"צ ACST

תיאור

obviously mimicking Polyrhachis senilis

תמונות/קולות

מתצפת.ת

blackangus

תאריך

מרץ 12, 2024 03:18 אחה"צ ACST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

b_sydes

תאריך

מרץ 2024

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

מרץ 9, 2024 10:33 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

מרץ 9, 2024 10:30 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

מרץ 6, 2024 11:09 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

מרץ 3, 2024 10:28 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

פברואר 18, 2024 09:44 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 20, 2021 11:54 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

פברואר 29, 2024 01:11 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

פברואר 29, 2024 07:47 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

פברואר 23, 2024 01:18 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gibbergavin

תאריך

פברואר 17, 2022 08:50 לפנה"צ AEDT

תיאור

Body length 5.4 mm (excluding rostrum); found on Eucalyptus sp (stringybark).

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mason_s

תאריך

פברואר 18, 2024 09:05 לפנה"צ MST

תיאור

Same individual as this observation: https://www.inaturalist.org/observations/199738085

תמונות/קולות

מתצפת.ת

w_david

תאריך

פברואר 9, 2024 04:51 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 30, 2020 11:36 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 27, 2020 11:16 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tans_habitats

תאריך

פברואר 11, 2024 09:12 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

פברואר 16, 2024 02:07 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מה

גלגלניים (משפחה Araneidae)

מתצפת.ת

scottwgavins

תאריך

פברואר 18, 2024 05:31 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paul2george

תאריך

אוגוסט 15, 2004 12:56 אחה"צ AEST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

debtaylor142

תאריך

פברואר 15, 2024 02:25 אחה"צ AEDT

תיאור

A mating pair on Eucalyptus sp.

The dimorphism between the sexes is clearly evident in these images.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

פברואר 8, 2024 10:40 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wingspanner

תאריך

פברואר 8, 2024 03:56 אחה"צ AEST

תיאור

photo 1 on a Macquarie Turtle nose, 2 is a stick. Understandable why the damselfly could mistake them.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mariannebroug

תאריך

פברואר 4, 2024 05:06 אחה"צ ACDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 31, 2024 07:56 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

פברואר 2, 2024 09:47 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

פברואר 2, 2024 12:46 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

פברואר 2, 2024 11:38 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

פברואר 2, 2024 11:46 לפנה"צ AEDT

תיאור

fantastic caterpillar found by @paul2george

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johneichler

תאריך

ינואר 31, 2024 12:28 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 29, 2024 10:43 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

denismatthey

תאריך

דצמבר 14, 2023 11:01 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

buggingout365

תאריך

ינואר 30, 2024 10:37 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 30, 2024 08:21 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 27, 2024 11:19 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

longinomus

תאריך

ינואר 25, 2024 10:00 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eileen64

תאריך

ינואר 2024

מקום

Victoria, AU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

נובמבר 30, 2023 08:43 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dorsini

תאריך

ינואר 12, 2024 01:48 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

douch

תאריך

דצמבר 12, 2023 06:26 אחה"צ AEDT

תיאור

Ultimate instar nymph, on foliage of Eucalypteae sp. Reared to imago under laboratory conditions, using host foliage in vase of water.

Reared to: https://www.inaturalist.org/observations/196939637

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mariannebroug

תאריך

ינואר 17, 2024 10:13 לפנה"צ ACDT

תיאור

Colours of the rainbow! True to colour.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 6, 2024 01:35 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 14, 2024 09:28 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 14, 2024 09:01 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 13, 2024 01:11 אחה"צ AEDT

תיאור

with its previous clothes

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 13, 2024 11:56 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cajqld

תאריך

מרץ 19, 2023 07:02 אחה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 13, 2024 09:46 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 13, 2024 07:33 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מה

צרעיים (תת משפחה Eumeninae)

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 10, 2024 12:49 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מה

תריסיתיים (משפחה Pentatomidae)

מתצפת.ת

donnamareetomkinson

תאריך

ינואר 12, 2024 11:47 לפנה"צ AEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cclborneo

תאריך

אוגוסט 4, 2019 09:27 לפנה"צ +08

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kerrystuart

תאריך

מרץ 24, 2021 12:18 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 5, 2024 08:57 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matttudor

תאריך

ינואר 5, 2024 05:34 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 4, 2024 06:00 אחה"צ AEDT

תיאור

spent 5 minutes trying to get decent photos

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 4, 2024 05:47 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 4, 2024 05:40 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 4, 2024 05:38 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 4, 2024 02:24 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 7, 2024 11:01 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 1, 2024 10:26 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 1, 2024 01:30 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

ינואר 1, 2024 11:51 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מה

זריזבוביים (משפחה Tachinidae)

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 30, 2023 03:38 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 14, 2023 09:29 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 14, 2023 09:02 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 7, 2023 07:10 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 7, 2023 07:19 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 29, 2023 11:31 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מה

לבנין הצנון (Pieris rapae)

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 28, 2023 02:31 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 27, 2023 05:12 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 27, 2023 12:48 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 27, 2023 09:19 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thetravla

תאריך

דצמבר 27, 2023 04:21 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 27, 2023 08:43 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 22, 2023 12:39 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 24, 2023 10:50 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ross_pall

תאריך

אפריל 1, 2023 10:48 לפנה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 23, 2023 03:20 אחה"צ AEDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

twillrichardson

תאריך

מרץ 17, 2023 11:53 לפנה"צ PDT

תיאור

Drama. These guys all normally get along pretty well, but here a squirrel decided to start something and nearly got kicked in the head as reward. Moments later they were back to munching sunflower seeds side-by-side again.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reiner

תאריך

דצמבר 16, 2023 04:16 אחה"צ AEDT