תמונות/קולות

מתצפת/ת

rainforest

תאריך

פברואר 17, 2018 07:42 PM CET

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rainforest

תאריך

נובמבר 30, 2019 07:48 PM CET

תיאור

תמונות/קולות

מה

עפרוניתים (משפחת על Fulgoroidea)

מתצפת/ת

rainforest

תאריך

דצמבר 10, 2019 07:51 PM CET

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rainforest

תאריך

דצמבר 5, 2019 07:55 PM CET

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rainforest

תאריך

פברואר 17, 2019 10:12 PM CET

תיאור

Video:
https://youtu.be/7cSVlb-ojBY

Kindly help ID these leafcutter ants.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rainforest

תאריך

פברואר 22, 2018 10:18 PM CET

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rainforest

תאריך

פברואר 22, 2018 10:20 PM CET

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rainforest

תאריך

פברואר 23, 2018 12:36 PM CET

תיאור

Please help identify the Tortoise Spider.
Video:
https://youtu.be/IN-pf7igXw4

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rainforest

תאריך

פברואר 23, 2018 07:48 PM CET

תיאור

Please help identify this Katydid.
Video:
https://youtu.be/zMIldAop_lw

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rainforest

תאריך

אפריל 2, 2019 07:54 PM CEST

תיאור

Please help identify this Flycatcher.
Video:
https://youtu.be/Q2YjKA1pT4U

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rainforest

תאריך

אפריל 7, 2019 07:58 PM CEST

מקום

Costa Rica (Google, OSM)

תיאור

Please help identify the Pit Viper.
Video:
https://youtu.be/NEb7bAcTrvw

תמונות/קולות

מה

עצלן חום-גרון (Bradypus variegatus)

מתצפת/ת

rainforest

תאריך

מרץ 25, 2019 01:23 AM CET

תיאור

Sloth (Bradypus Variegatus) on a Cecropia tree.
Video:
https://youtu.be/qA-vMAPQ4qw

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rainforest

תאריך

דצמבר 12, 2018 01:16 AM CET

תיאור

Please help identify the Dragon-headed Bug (Phrictus Hoffmannsi?)
Video:
https://youtu.be/Bk1MUPmfOeA

תמונות/קולות

מה

קפיץ-זנבאים (תת מחלקה Collembola)

מתצפת/ת

rainforest

תאריך

דצמבר 10, 2019 07:35 PM CET

תיאור

Please help identify the Springtail (on Treehopper, Membracis Dorsata).
Video:
https://youtu.be/nTjJxrRuadk