תמונות/קולות

מתצפת.ת

suncana

תאריך

יוני 24, 2023 08:47 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

יולי 10, 2021 01:53 אחה"צ SAST

מקום

St Lucia 1 (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gavin_hazell

תאריך

מרץ 26, 2023 06:43 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michael2838

תאריך

יוני 30, 2022 02:41 אחה"צ SAST

תיאור

While walking in the veld on a quite afternoon with several family members , I heard a tiny meow coming from a nearby ant-mound. On inspection we found two tiny little kittens, still very young, huddled toward the back of the ant-mound!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mkoosthuizen

תאריך

פברואר 6, 2023 06:56 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cecileroux

תאריך

ינואר 8, 2023 12:17 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drnamgyal04

תאריך

אוגוסט 1, 2022 09:21 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drnamgyal04

תאריך

אוגוסט 3, 2022 06:26 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

desertnaturalist

תאריך

ספטמבר 12, 2021 12:40 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gavin_hazell

תאריך

אוקטובר 29, 2022 08:25 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gavin_hazell

תאריך

אוקטובר 30, 2022 09:36 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gavin_hazell

תאריך

אוקטובר 30, 2022 11:11 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

הטוואים (משפחה Lasiocampidae)

מתצפת.ת

hrodulf

תאריך

נובמבר 5, 2022 10:31 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewoodhall

תאריך

אוקטובר 30, 2022 05:24 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alandmanson

תאריך

אוקטובר 30, 2022 02:44 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

desertnaturalist

תאריך

אוקטובר 3, 2022 12:33 אחה"צ -05

תמונות/קולות

מה

סרטביש (סוג Thomisus)

מתצפת.ת

rachel_grace

תאריך

אוקטובר 24, 2022 09:53 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

מודדיים (משפחה Geometridae)

מתצפת.ת

alandmanson

תאריך

ספטמבר 17, 2022 11:40 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drnamgyal04

תאריך

נובמבר 30, 2016 01:20 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alexanderr

תאריך

אפריל 11, 2009

תיאור

Many-horned Adder


תמונות/קולות

מתצפת.ת

supratimdeb

תאריך

יוני 6, 2022 12:50 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מה

טמיאס מזרחי (Tamias striatus)

מתצפת.ת

ckhunt

תאריך

אוגוסט 24, 2022 10:25 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suncana

תאריך

אוגוסט 9, 2022 09:09 לפנה"צ SAST

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת.ת

desertnaturalist

תאריך

יולי 28, 2022 10:14 לפנה"צ +08

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת.ת

desertnaturalist

תאריך

יולי 17, 2022 02:55 אחה"צ +08

תיאור

Perched on vegetation over the Danum River
@atronox

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hrodulf

תאריך

יולי 11, 2022 12:16 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drnamgyal04

תאריך

מאי 8, 2022 05:06 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rachel_grace

תאריך

יולי 2, 2022 03:01 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alandmanson

תאריך

יולי 3, 2022 12:18 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

fmiudo

תאריך

נובמבר 30, 2019 02:01 אחה"צ -02

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fdoucet

תאריך

יוני 18, 2022 02:22 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drnamgyal04

תאריך

אפריל 1, 2022 08:58 לפנה"צ IST

תיאור

Ref: Moths of India
Wingspan: 32mm

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cr_hundermark

תאריך

ספטמבר 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naked_dave

תאריך

יוני 4, 2022 04:52 אחה"צ SAST

תיאור

Nest of some sort. Hard grit used on the outside. Very hard material - almost resin like. Could it be a solitary bee nest?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

justinponder2505

תאריך

מרץ 31, 2019 11:08 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

desertnaturalist

תאריך

ספטמבר 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drnamgyal04

תאריך

אפריל 24, 2022 11:33 לפנה"צ IST

תיאור

Wingspan: 28mm

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drnamgyal04

תאריך

מרץ 23, 2022 06:44 לפנה"צ IST

תיאור

Please note that this spotting has its fore-wing club like those of P. nilgirica, but the hind-wing patterns like those of P. lamisca. This is not recorded on www.mothsofindia.org, or inaturalist.org.
Wingspan: 38mm.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alandmanson

תאריך

מאי 20, 2022 11:19 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suncana

תאריך

מאי 24, 2022 07:42 אחה"צ SAST

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suncana

תאריך

אפריל 23, 2022 04:01 אחה"צ SAST

מקום

KZN, ZA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suncana

תאריך

מאי 27, 2022 07:56 אחה"צ SAST

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת.ת

drnamgyal04

תאריך

אפריל 13, 2022 11:45 לפנה"צ +0545

תיאור

This butterfly was spotted by a roadside while driving back to Taplejung, Nepal.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magazhu

תאריך

פברואר 11, 2016

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rohitmg

תאריך

יוני 11, 2013

מקום

NEHU, Shillong (Google, OSM)

תיאור

Siamusotima sp

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

מאי 20, 2022 04:15 אחה"צ SAST

מקום

St Lucia 1 (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

franzanth

תאריך

דצמבר 2021

מקום

Indonesia (Google, OSM)

תיאור

BottleCat 2021-37

Cocoon: https://www.inaturalist.org/observations/103583547
Parasitoid: https://www.inaturalist.org/observations/104687796

Observation set: https://www.inaturalist.org/observations?verifiable=any&place_id=any&field:Similar%20observation%20set=103583547

Info: BottleCats is the tag I use to track the ontogeny of lepidopterans in my backyard. Though bottled, I consider wild-caught caterpillars that naturally live and breed within our garden walls to be "wild," in terms of iNat labelling.

Spreadsheet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AQUtjdS8-zRBCuTwiImymzYRcZrxHQXP-O51H9zl3PA/edit#gid=1116492635

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

xiaodoudou

תאריך

ספטמבר 9, 2021 07:12 לפנה"צ CST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

seventeennature

תאריך

ספטמבר 9, 2021 02:02 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rachel_grace

תאריך

מרץ 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hrodulf

תאריך

ינואר 27, 2022 04:46 אחה"צ EET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

albertkang

תאריך

ינואר 11, 2022 07:25 אחה"צ +08

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suncana

תאריך

אוקטובר 10, 2021 07:06 אחה"צ SAST

תיאור

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tjeerddw

תאריך

נובמבר 9, 2019 11:12 לפנה"צ CET

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rachel_grace

תאריך

ינואר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suncana

תאריך

ינואר 13, 2022 10:47 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suncana

תאריך

ינואר 14, 2022 10:36 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

כחלון הפלרגון (Cacyreus marshalli)

מתצפת.ת

mariedelport

תאריך

דצמבר 22, 2021 12:06 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suncana

תאריך

אוקטובר 3, 2021 06:06 אחה"צ SAST

תיאור

CRG 1129

Food plant: Jasminum sp.

Moth: https://www.inaturalist.org/observations/100494836

תמונות/קולות

מה

סירן קיסרי (Anax imperator)

מתצפת.ת

tiep68

תאריך

ספטמבר 5, 2021 02:17 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

כחליל הינבוט (Azanus jesous)

מתצפת.ת

tiep68

תאריך

אוקטובר 24, 2021 07:33 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paul127

תאריך

יולי 19, 2020 01:23 אחה"צ HST

תיאור

Ruislip Woods NR , UK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rachel_grace

תאריך

נובמבר 2021

תיאור

Maybe about 1 cm long.

תמונות/קולות

מה

תריסוניים (משפחה Scutelleridae)

מתצפת.ת

razorspider

תאריך

אוקטובר 28, 2021 04:34 אחה"צ SAST

תיאור

I think these are their nymphs?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kitchang

תאריך

נובמבר 2021

מקום

חסר מיקום

תיאור

Host plant: Flemingia macrophylla

תמונות/קולות

מה

גלגלן הצלב (Araneus diadematus)

מתצפת.ת

konrad_k

תאריך

ספטמבר 12, 2021 01:35 אחה"צ CEST

מקום

Wikcinek (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

קוקיה ירוקה (Chrysococcyx caprius)

מתצפת.ת

rachel_grace

תאריך

נובמבר 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rachel_grace

תאריך

אוקטובר 2021

תיאור

Managed to sneak up to it really close, thankfully it didn't fly away until after I took the shot. :D
Could be B. safitza safitza? Not sure exactly how to tell the difference between the two (B. safitza vs B. safitza safitza) yet, if someone could explain it'd be much appreciated!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrewmorton

תאריך

אוקטובר 21, 2021 12:23 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturalist_aditya

תאריך

נובמבר 7, 2020 08:42 לפנה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suncana

תאריך

אוקטובר 25, 2021 07:40 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nancynorman

תאריך

אוקטובר 1, 2016 02:34 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suncana

תאריך

אוקטובר 2021

תיאור

See camera trap footage here: https://youtu.be/she8xP-I0p8

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pasindu_dilshan

תאריך

אוקטובר 10, 2021 12:42 אחה"צ +0530

תמונות/קולות

מה

רפרף ההרדוף (Daphnis nerii)

מתצפת.ת

pasindu_dilshan

תאריך

יולי 25, 2021

מקום

Padukka (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevewoodhall

תאריך

אוקטובר 20, 2021 09:01 לפנה"צ SAST

תיאור

Found on a wall outside our lab.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rachel_grace

תאריך

ינואר 1, 2021 07:30 לפנה"צ SAST

מקום

NC, ZA (Google, OSM)

תיאור

Were very vocal that day, always staying together.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

marojejy

תאריך

אפריל 2009

מקום

Sava, MG-AS, MG (Google, OSM)

תיאור

First trip to Antohakalava ever made. Color troubles with pictures, sorry.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

myerssusan

תאריך

ינואר 30, 2019 03:42 אחה"צ PST

מקום

Mokwam (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suncana

תאריך

ספטמבר 19, 2021 10:01 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bartwursten

תאריך

אפריל 12, 2018 09:09 אחה"צ CEST

תיאור

Caterpillar

תמונות/קולות

מה

גמלי שלמה (משפחה Mantidae)

מתצפת.ת

jesuslove

תאריך

אוקטובר 2021

תיאור

Tiny baby Praying Mantis.😊

Might be a part of the “ Flower Mantids (Family Hymenopodidae)”
I’m not sure which family this observation may belong to.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rachel_grace

תאריך

אוקטובר 6, 2021 08:29 אחה"צ SAST

תיאור

About 70 days of rearing later...🤗😄

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jesuslove

תאריך

ספטמבר 2021

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeremygilmore

תאריך

ספטמבר 25, 2021 03:59 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

m_burger

תאריך

ספטמבר 26, 2021 09:20 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

appledanish23

תאריך

יולי 16, 2021 03:21 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

colin25

תאריך

נובמבר 18, 2018 09:13 לפנה"צ SAST

תיאור

Photo credit: Andrew Marshall

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tuli

תאריך

אפריל 22, 2018 07:17 אחה"צ SAST

תיאור

Lhommeia or Erastria, I rather favour the first but I'm accumulating a small collection which will hopefully attract some expert attention

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jesuslove

תאריך

ספטמבר 2021

תיאור

I found this little guy as a pupa nestled in my carpet. I put it in a jar and waited for the moth to emerge and when I first saw the moth I was so excited!😊

I have also submitted pictures of the moth to LepiMap and one of their expert’s opinion identified it as a Tycomarptes inferior.

Don’t worry about anything, but in everything, through prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. (Philippians 4:6-7)

Jesus loves you! Hope you have a great day!😄