תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonaleef

תאריך

אוגוסט 24, 2018 04:20 PM MST

תגיות

תמונות/קולות

מה

גושית (סוג Boletus)

מתצפת/ת

jonaleef

תאריך

אוגוסט 29, 2018 05:18 PM MST

תיאור

LWP -- one of two new Little White Porcini in southern Arizona. I just noticed the small dark red gilled mushroom attached at the base -- this could be happenstantial or possibly some association. In any case, I disregarded it, and am slowly learning to question such assumptions...

תמונות/קולות

מתצפת/ת

azswallowtail

תאריך

ספטמבר 1, 2019 12:10 PM MDT

תיאור

DMF 9 on well decayed oak Hollowing snappable stem FR42B

DNA sequenced

תמונות/קולות

מה

מיטריינית (סוג Lepiota)

מתצפת/ת

jonaleef

תאריך

אוגוסט 1, 2021 09:31 AM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonaleef

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Arizona, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonaleef

תאריך

אוגוסט 28, 2021 05:40 PM PDT

תיאור

on cottonwood near the San Pedro River

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonaleef

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Arizona, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonaleef

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Arizona, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonaleef

תאריך

ספטמבר 8, 2018 09:41 AM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonaleef

תאריך

אוגוסט 9, 2017 11:07 AM MST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonaleef

תאריך

אוגוסט 30, 2019 01:19 PM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonaleef

תאריך

אוגוסט 30, 2019 03:56 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonaleef

תאריך

ספטמבר 2, 2019 01:05 PM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonaleef

תאריך

ספטמבר 12, 2019 12:18 PM PDT

תיאור

Leccinum cf. violaceotinctum

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

malacothrix

תאריך

אוגוסט 12, 2021 12:03 PM MST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonaleef

תאריך

אוגוסט 7, 2021 05:19 PM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

blazeclaw

תאריך

אוגוסט 10, 2021 03:28 PM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leptonia

תאריך

אוגוסט 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leptonia

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Arizona, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leptonia

תאריך

אוגוסט 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leptonia

תאריך

אוגוסט 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jackgilbert2

תאריך

ספטמבר 15, 2021 08:29 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leptonia

תאריך

אוגוסט 11, 2018 10:08 AM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leptonia

תאריך

אוגוסט 29, 2016 01:02 PM PDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lexibug

תאריך

יולי 21, 2021 07:45 AM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

entomo-logic

תאריך

יולי 23, 2021 08:35 AM MDT

תמונות/קולות

מה

פקועיים (סדרה Agaricales)

מתצפת/ת

jcowles

תאריך

אוגוסט 16, 2021 01:22 PM MST

תיאור

Was growing on ground in oak forest. I am sorry that I did not obtain photos of the gills.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

jonaleef

תאריך

אוגוסט 18, 2019 02:27 PM PDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kayspurlock

תאריך

אוגוסט 31, 2019 09:55 AM MDT

תיאור

On leaf, on downed wood next to oak

תמונות/קולות

מתצפת/ת

m4tt

תאריך

אוקטובר 6, 2019 11:50 AM MST

תיאור

On a dead cottonwood.

תמונות/קולות

מה

פטרית עץ (מחלקה Agaricomycetes)

מתצפת/ת

eric_hough

תאריך

אוגוסט 28, 2019 03:37 PM MST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

eric930

תאריך

יוני 2017

מקום

Missouri, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mccreedy

תאריך

אוגוסט 2, 2020 04:18 PM HST

תיאור

Prunus serotina substrate, 6070' elevation, montane riparian canyon bottom

תמונות/קולות

מתצפת/ת

damontighe

תאריך

אוגוסט 31, 2019 08:58 AM PDT

תיאור

under Juniperus deppeana. Small pinus close by.

scent - slightly spermatic

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leptonia

תאריך

אוגוסט 30, 2019 12:28 PM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pseudomyrmex

תאריך

אוקטובר 30, 2019 10:39 AM MDT

תיאור

This was a piece of horse manure with white hyphae. I put it in a humid chamber for a month to see what the fruiting bodies would look like.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

damontighe

תאריך

אוגוסט 31, 2019 09:23 AM PDT

תיאור

slow blue stain. Found in a well covered wash with Quercus close by.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

damontighe

תאריך

אוגוסט 31, 2019 09:50 AM PDT

תיאור

Emerging from Quercus leaf duff. Many coming up at the edges of rocks

תמונות/קולות

מתצפת/ת

disciseda

תאריך

אוגוסט 31, 2019 08:10 AM MDT

תיאור

Pink gills when young, odor spermatic but not strongly so. In soil under Quercus arizonica

תמונות/קולות

מה

פקועה (סוג Agaricus)

מתצפת/ת

leptonia

תאריך

אוגוסט 31, 2019 10:08 AM MDT

תיאור

orangey-red staining, ornamented stipe and partial veil margin
Rhizomorphs present.
In duff of Quercus (Q. arizonica? and alligator juniper).

תמונות/קולות

מתצפת/ת

damontighe

תאריך

אוגוסט 29, 2019 09:29 PM PDT

תיאור

bioluminescent

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

damontighe

תאריך

ספטמבר 1, 2019 05:00 PM PDT

תיאור

On Platanus wrightii log

תמונות/קולות

מתצפת/ת

damontighe

תאריך

אוגוסט 30, 2019 11:28 AM PDT

תיאור

Growing on well rotten Quercus log

תמונות/קולות

מתצפת/ת

adambryant

תאריך

אוגוסט 31, 2019 01:01 PM HST

תיאור

Under oak and pine. Unpleasant odor.

Section Lepidella

תגיות

תמונות/קולות

מה

צנומה (סוג Marasmius)

מתצפת/ת

adambryant

תאריך

אוגוסט 31, 2019 10:43 AM HST

תיאור

Growing from cow dung

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

adambryant

תאריך

ספטמבר 3, 2019 10:44 AM HST

תיאור

Under doug fir and ponderosa pine. Strong almond/marzipan odor.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

flygrl67

תאריך

אוגוסט 2019

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

leptonia

תאריך

אוגוסט 30, 2019 02:56 PM MDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

adambryant

תאריך

אוגוסט 31, 2019 11:02 AM HST

תיאור

Growing from cow dung

תגיות

תמונות/קולות

מה

מטרנית (סוג Macrolepiota)

מתצפת/ת

flygrl67

תאריך

אוגוסט 2019

תיאור

Growing under pine

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alan_rockefeller

תאריך

אוגוסט 29, 2016

תיאור

Found in well decayed aspen wood at 9000 to 9500 meters elevation. Photographed very near the type locality.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

redbirdsw

תאריך

אוקטובר 11, 2018 11:47 AM MDT