תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

יוני 24, 2021 12:19 אחה"צ +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

אוגוסט 2, 2020 10:39 לפנה"צ +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

אוגוסט 3, 2019 02:08 אחה"צ +06

מקום

Trongsa, Bhutan (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

יולי 2, 2020 03:55 אחה"צ +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

נובמבר 1, 2020 03:15 אחה"צ +06

מקום

Sarpang, Bhutan (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

אוקטובר 2, 2020 11:16 לפנה"צ +06

מקום

Sarpang, Bhutan (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

יולי 9, 2021 03:12 אחה"צ +06

מקום

Trongsa, Bhutan (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

ספטמבר 14, 2020 05:17 אחה"צ +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

ספטמבר 14, 2020 05:16 אחה"צ +06