תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

יוני 24, 2021 12:19 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

אוגוסט 2, 2020 10:39 AM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

אוגוסט 3, 2019 02:08 PM +06

מקום

Trongsa, Bhutan (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

יולי 2, 2020 03:55 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

נובמבר 1, 2020 03:15 PM +06

מקום

Sarpang, Bhutan (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

אוקטובר 2, 2020 11:16 AM +06

מקום

Sarpang, Bhutan (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

יולי 9, 2021 03:12 PM +06

מקום

Trongsa, Bhutan (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

ספטמבר 14, 2020 05:17 PM +06

תמונות/קולות

מתצפת.ת

phubgyeltshen

תאריך

ספטמבר 14, 2020 05:16 PM +06