תמונות/קולות

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

אוגוסט 3, 2017 06:34 PM +0430

מקום

Amol, IR-MN, IR (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

אפריל 30, 2015 11:51 PM +0430

תמונות/קולות

Square

מה

ברודית גדולה Porzana porzana

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

אוקטובר 11, 2016 04:59 PM +0330

תמונות/קולות

Square

מה

צפרדע סוג Pelophylax

מתצפת/ת

kiarashvqr

תאריך

מאי 5, 2017 01:31 PM +0430

מקום

Gilan Province (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kiarashvqr

תאריך

מאי 5, 2017 01:22 PM +0430

מקום

Gilan Province (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

ישימונית תמנע Stenodactylus doriae

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

אפריל 18, 2017 07:50 PM +0430

תיאור

Cleaning the eye with tongue (due to lack of eyelids)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

אפריל 21, 2017 12:28 PM +0430

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

אפריל 8, 2016

תיאור

Beyhaghi, Parham. 2016. Geographic Distribution: TRITURUS KARELINII (Southern Crested Newt). Herpetological Review 47 (4): 621
TRITURUS KARELINII (Southern Crested Newt). IRAN: GOLESTAN PROVINCE: Ramian county: Sefid Cheshmeh Village (36.993083°N, 55.062138°E), 119 m elev. 8 April 2016. M. Nekuea and P. Beyhaghi. Verified by H. G. Kami. Zoological Museum of Golestan University (ZMGU 3547). This is the easternmost record for this species. An adult was collected at 0500 h in a small pond filled with spring water that was located between orchards and a forest. A larva was found at 1230 h at 1-m depth in the pond among aquatic plants. Some sympatric species of amphibians and reptiles include Bufo eichwaldi, Hyla orientalis, Pelophylax ridibundus, Rana pseudodalmatina, Darevskia kamii, Mauremys caspica, and Natrix tessellata. The nearest reported locality for T. karelinii is 60 km SW from the locality reported here (Kami 1997. Zool. Middle East 15:37–40). PARHAM BEYHAGHI, Unit 5, No. 16, East Garmsar Alley, South Shiraz Street, Mollasadra Ave, Vanak Sq., Tehran, Iran; e-mail: apbbani@gmail.com

תמונות/קולות

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

מרץ 27, 2016 07:08 PM +0430

תמונות/קולות

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

דצמבר 4, 2015

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

matthieuberroneau

תאריך

מאי 2, 2016 11:52 AM BST

מקום

Ilam, IR (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

matthieuberroneau

תאריך

מאי 2, 2016 11:20 AM HST

מקום

Ilam, IR (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

matthieuberroneau

תאריך

אפריל 30, 2016 06:28 AM BST

תיאור

Glossy-bellied Racer, Iran

Report of the trip on www.herpetofocus.fr

Follow on 500px

Follow on Facebook

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

matthieuberroneau

תאריך

אפריל 29, 2016 11:56 AM BST

מקום

Iran (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מה

נימון דק Myriopholis macrorhyncha

מתצפת/ת

matthieuberroneau

תאריך

אפריל 30, 2016 08:48 AM BST

תיאור

Hook-snouted Snake, Iran

Report of the trip on www.herpetofocus.fr

Follow on 500px

Follow on Facebook

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

matthieuberroneau

תאריך

מאי 1, 2016 05:55 AM BST

מקום

Khuzestan, IR (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

matthieuberroneau

תאריך

מאי 1, 2016 10:22 AM BST

תיאור

Mesopotamian Spiny -tailed Lizard, Iran

Report of the trip on www.herpetofocus.fr

Follow on 500px

Follow on Facebook

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

nicolascatassi

תאריך

מרץ 14, 2015

מקום

Matin Abad (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

barbod

תאריך

ספטמבר 21, 2009

מקום

Khuzestan, IR (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

אפריל 30, 2014

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

יולי 8, 2015

מקום

Golestan, IR (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

יוני 11, 2015 08:38 PM +0430

מקום

Khuzestan, IR (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

יוני 3, 2012

תמונות/קולות

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

אוגוסט 8, 2012

תמונות/קולות

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

פברואר 2, 2016

תמונות/קולות

ללא תמונות או קולות

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

אוגוסט 5, 2015

תיאור

Beyhaghi, Parham. 2016. Geographic Distribution: Telescopus nigriceps (Black-headed Cat Snake). Herpetological Review 47 (1): 84
Telescopus nigriceps (Black-headed Cat Snake). IRAN: MARKAZI Province: SAVEH COUNTY: Deh Mahdi Village, (33.815941˚N, 49.200180˚E, WGS 84), 1748 m elev. 05 Aug 2015. M. H. Farid. Verified by C. Spencer. Museum of Vertebrate Zoology (MVZObs:Herp:18). This is the first record for Markazi Province and the easternmost record for this species. A dead adult (road-killed) was found at 0700 h. Some of the sympatric species of reptiles observed in the area were Dolichophis schmidti, Malpolon insignitus, Natrix tessellata, Platyceps najadum, Testudo graeca and Trapelus ruderatus. The nearest reported locality is 205 km west from the locality reported here (Nilson and Rastegar-Pouyani 2013. Zool Middle East, 2013).
PARHAM BEYHAGHI, Unit 5, No. 16, East Garmsar alley, South Shiraz Street ,Mollasadra Ave, Vanak Sq.,Tehran, IRAN (E-mail: apbbani@gmail.com)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

מאי 13, 2015

תמונות/קולות

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

יוני 24, 2016

תמונות/קולות

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

אוגוסט 11, 2015

תמונות/קולות

מה

קרפדה ירוקה Bufotes sitibundus

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

אוגוסט 11, 2015 03:02 PM +0430

מקום

Kurdistan, Iran (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

אוגוסט 28, 2014

תמונות/קולות

מה

אילנית Hyla savignyi

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

ספטמבר 11, 2015 03:39 PM +0430

מקום

Markazi, Iran (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

אפריל 14, 2016 08:49 PM +0430

מקום

Golestan, Iran (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

parham_beyhaghi

תאריך

אוגוסט 11, 2015

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

amirdehghani

תאריך

Missing Date

מקום

Ahar, IR-EA, IR (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

amirdehghani

תאריך

Missing Date

מקום

east azerbaijan (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

amirdehghani

תאריך

אוגוסט 10, 2013

מקום

Ahar, IR-EA, IR (Google, OSM)

תיאור

This change in color is gender. Females and males in olive green color is bright orange. Notable is the mating season. These species have mating in June, almost two months after the babies hatch come out. these species caucasia and D.raddei overlap. And the range of mountains, plains and hay
Biological diversity is

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

hamed_ostovari

תאריך

Missing Date

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

hamed_ostovari

תאריך

Missing Date

תמונות/קולות

Square

מה

ארבע קו מובהק Psammophis schokari

מתצפת/ת

hamed_ostovari

תאריך

אוקטובר 17, 2014 10:43 AM +0330

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

hamed_ostovari

תאריך

אפריל 24, 2013

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

hamed_ostovari

תאריך

מאי 1, 2012

תיאור

Immature specimens hidden under the sand

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

matthieuberroneau

תאריך

אפריל 27, 2016 05:59 AM BST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

hamed_ostovari

תאריך

יולי 27, 2011

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

hamed_ostovari

תאריך

מאי 23, 2011

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

hamed_ostovari

תאריך

Missing Date