תמונות/קולות

מתצפת/ת

b_silva

תאריך

אוקטובר 3, 2022 12:50 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ieremiel

תאריך

ינואר 18, 2022 12:40 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

consuu

תאריך

ינואר 8, 2022 02:37 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

fernandotellez

תאריך

ינואר 3, 2022 03:42 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

niboldus

תאריך

פברואר 24, 2021 01:38 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sur_endemico

תאריך

דצמבר 2, 2021 04:33 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

lucianaelizalde

תאריך

נובמבר 26, 2021 01:21 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rodrigo629

תאריך

נובמבר 22, 2021

תיאור

Insecto encontrado en el baño de un domicilio...

תמונות/קולות

מתצפת/ת

plantas_en_antesis

תאריך

נובמבר 11, 2021 10:28 AM -03

מקום

Coquimbo, Chile (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ricardo_huenuanca

תאריך

נובמבר 11, 2021 02:26 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sur_endemico

תאריך

נובמבר 6, 2021 03:20 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sur_endemico

תאריך

אוגוסט 1, 2021 06:05 PM -04

תמונות/קולות

מתצפת/ת

benja96

תאריך

מאי 23, 2021 02:36 PM ADT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

syrrhaptes

תאריך

דצמבר 6, 2017

תיאור

Caterpillar (Saturniidae: Hemileucinae). Total length 33 mm.

תמונות/קולות

מה

לכיד קוצני (Xanthium spinosum)

מתצפת/ת

amestica

תאריך

פברואר 25, 2021 02:20 PM -03

מקום

Talca (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alejandro_diaz

תאריך

ינואר 29, 2021 11:25 AM -03

מקום

Río Achibueno (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

netoguz8

תאריך

נובמבר 15, 2020 10:14 AM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

rigoyan

תאריך

ינואר 12, 2021 07:02 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sur_endemico

תאריך

דצמבר 21, 2020 04:36 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

paul_amouroux

תאריך

דצמבר 6, 2020 12:56 AM UTC

תיאור

Sendero Laguna del Huemul

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mary1378

תאריך

דצמבר 7, 2020 11:22 AM -03

תיאור

Se observo posando sobre una roda del jardín

תמונות/קולות

מתצפת/ת

b_silva

תאריך

דצמבר 5, 2020 09:34 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

patrickvyvyan

תאריך

דצמבר 4, 2020 03:57 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

b_silva

תאריך

אוקטובר 20, 2020 01:18 PM -03