תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicky

תאריך

מרץ 10, 2023 03:25 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

סביון (סוג Senecio)

מתצפת.ת

nicky

תאריך

מאי 8, 2015

תיאור

Senecio angulatus


תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicky

תאריך

אוגוסט 9, 2019 05:57 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

outramps-tanniedi

תאריך

אפריל 10, 2021 12:30 אחה"צ SAST

תיאור

This is the Outramps CREW 100,000 obs and we celebrated it with Tilla who is the Head of the Threatened Plants Programme and the CREW Programme. It represents our involvement with plant monitoring from 1992 to 2021. It has been a joyous ride. So thank you all for so many years of fun, laughs and learning. Keep going!