תמונות/קולות

מתצפת.ת

niangua79

תאריך

מרץ 2021

מקום

Missouri, US (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

plateauville

תאריך

מרץ 4, 2023 02:29 אחה"צ CST

תיאור

See detailed discussion re differences in leaves of T. cuneifolia vs. T platycarpa as shown here.

Also, I am posting my detailed description of differences in other aspects of these two species, with emphasis on trichomes.

Finally, I am also posting here my data on the comparative height of these two species.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

clabsauce

תאריך

מרץ 5, 2023 12:17 אחה"צ MST

תיאור

Growing along the Siphon Draw trail, in the lower elevation part of the Canyon.
The black background photos are from what I presume is a different individual of the same species growing closer to the start of the trail (the observation is geotagged to the location of the in situ pics).

תמונות/קולות

מתצפת.ת

thumbwave

תאריך

מרץ 3, 2023 10:48 לפנה"צ PST

תיאור

Pictured with Camissoniopsis bistorta for scale.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

makelikeanapeman

תאריך

מאי 22, 2020

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kairomichel

תאריך

פברואר 24, 2023 10:19 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gardevoir282

תאריך

אוגוסט 15, 2020 11:48 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathantaylor

תאריך

אפריל 2007

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harazaki

תאריך

ינואר 9, 2010 03:22 אחה"צ JST

תיאור

This is an indigenous species of Yakushima island.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ronvanderhoff

תאריך

פברואר 16, 2023 01:49 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מה

חלבלוב (סוג Euphorbia)

מתצפת.ת

carolnrick

תאריך

דצמבר 30, 2022 10:11 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מה

קוטב מצוי (Tribulus terrestris)

מתצפת.ת

liushengyu

תאריך

אוגוסט 23, 2022 05:56 אחה"צ CST

מקום

後龍鎮, TW (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

toadwarrior

תאריך

דצמבר 31, 2022 09:38 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gisel_15

תאריך

דצמבר 31, 2022 09:29 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aidancampos

תאריך

ינואר 2023

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

• Leaves laciniate with large teeth
• Leaf lobes with arched-sigmoid distal margins

• Petioles winged
• Midrib green-reddish
• Capitulum ~4cm across, pollen present
• Exterior involucral bracts corniculate, ~2-3mm wide by ~9-10mm long, suffused red/purple, with hyaline margins.
• Achenes light chestnut colored.

ID confirmed by Curtis Randall Björk & Hans Rydberg.

Relevant information:
• Zámečník, Jaroslav. (2018). Rozšíření pampelišky osténkaté – Taraxacum disseminatum (sect. Erythrosperma) v České republice (Poznámky k rodu Taraxacum v České republice. I.). Distribution of Taraxacum disseminatum (sect. Erythrosperma) in the Czech Republic (Notes on the genus Taraxacum in the Czech Republic. I.). 36. 67-74.
• Curtis R. Björk. Overlooked diversity in exotic Taraxacum in British Columbia, Canada. Botany. 97(6): 329-346. https://doi.org/10.1139/cjb-2018-0094
https://www.gbif.org/species/5393875

AC1-19.001

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ck2az

תאריך

אוגוסט 13, 2017 03:01 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eugenesmurgis

תאריך

ספטמבר 1, 2020 03:22 אחה"צ CEST

תיאור

E. serpyllifolia or E. humifusa ?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

avilezbf

תאריך

ינואר 7, 2023 02:41 אחה"צ -03

תיאור

semillas

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaridkeen

תאריך

אוגוסט 20, 2022 10:59 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jaykeller

תאריך

אוקטובר 14, 2022 07:14 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rattail

תאריך

אוקטובר 12, 2021 09:38 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מה

חלבלוב נטוי (Euphorbia maculata)

מתצפת.ת

juliakmil

תאריך

יולי 28, 2022 06:55 אחה"צ EDT

תיאור

Leaf blades distinctly asymmetrical at base; prostrate; hairy stems

תמונות/קולות

מה

Phlox nana

מתצפת.ת

humbertozafiro

תאריך

אוגוסט 22, 2019 03:37 אחה"צ CST

תיאור

Jamás había visto esas flores

תמונות/קולות

מה

חלבלוב נטוי (Euphorbia maculata)

מתצפת.ת

mattparr

תאריך

מאי 29, 2021 11:52 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

חלבלוב נטוי (Euphorbia maculata)

מתצפת.ת

daverichardson

תאריך

ינואר 5, 2022 01:25 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

חלבלוב נטוי (Euphorbia maculata)

מתצפת.ת

duch

תאריך

אוגוסט 3, 2021 02:33 אחה"צ CEST

תיאור

Euphorbia prostrata and Euphrobia maculata

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

snody

תאריך

דצמבר 29, 2022 11:36 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מה

חלבלוב השמש (Euphorbia helioscopia)

מתצפת.ת

anna1847

תאריך

אפריל 30, 2021 11:56 לפנה"צ MSK

תמונות/קולות

מתצפת.ת

avilezbf

תאריך

דצמבר 26, 2022 11:34 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מה

חלבלוב השמש (Euphorbia helioscopia)

מתצפת.ת

nathdcfc

תאריך

מאי 3, 2022 12:45 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

felipe_hurtado

תאריך

דצמבר 4, 2022 02:54 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hstorres

תאריך

דצמבר 8, 2022 07:23 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mreith

תאריך

מרץ 31, 2019 10:44 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

alefox123

תאריך

נובמבר 7, 2022 08:50 לפנה"צ -05

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dsernag94

תאריך

ינואר 16, 2019

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bikerli7811

תאריך

נובמבר 25, 2022 12:48 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

salvadorcabrera21

תאריך

ספטמבר 24, 2022 09:18 לפנה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reginawalks

תאריך

נובמבר 9, 2022 06:07 לפנה"צ PST

תיאור

Widespread on sand near Visitor Center

תמונות/קולות

מתצפת.ת

demi46

תאריך

נובמבר 28, 2022 09:28 לפנה"צ AST

מקום

Bonaire, BQ (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

uricaconsultores

תאריך

אוקטובר 23, 2022 04:12 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ruan_redelinghuys

תאריך

דצמבר 16, 2022 03:59 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

חלבלוב קעור (Euphorbia heterophylla)

מתצפת.ת

sbmenet

תאריך

ספטמבר 3, 2022 07:41 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

חלבלוב קעור (Euphorbia heterophylla)

מתצפת.ת

kpdonald

תאריך

אוקטובר 19, 2022 09:43 לפנה"צ EDT

תיאור

Purple tinge

תמונות/קולות

מתצפת.ת

amailhos

תאריך

נובמבר 24, 2021 05:10 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrs158

תאריך

אוקטובר 30, 2022 11:52 לפנה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

martinezes

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

פרטי

תיאור

Juniper/pinyon grassland, with tree cholla/yucca, galleta/blue grama on open range grassland.

Wrye Ranch. San Miguel county, NM, USA. 6,350 ft.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tiwane

תאריך

נובמבר 13, 2022 06:36 אחה"צ ACST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nat_t

תאריך

נובמבר 15, 2022 04:03 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jsriley1984

תאריך

נובמבר 13, 2022 01:52 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tamaraify

תאריך

אוקטובר 9, 2022 09:54 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vreinkymov

תאריך

אוקטובר 2, 2022 09:41 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gcwarbler

תאריך

אוגוסט 26, 2022 11:52 לפנה"צ MDT

תיאור

This was a huge mat of mat euphorbia. I'm expecting it to be something like E. serpens but a lot of the flowers had noticeable white appendages.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pufferchung

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תיאור

UVIVF, the second picture is regular light

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevejones

תאריך

אוקטובר 11, 2012 04:28 אחה"צ MDT

תיאור

Euphorbia polycarpa with insect galls

תגיות

תמונות/קולות

מה

חלבלוביים (משפחה Euphorbiaceae)

מתצפת.ת

yoavdanielbarness

תאריך

פברואר 17, 2010 02:27 אחה"צ IST

תיאור

Kaa the Sunderbans Snake Tree (Euphorbia sp.) :A Euphorb tree sacred to snakes is placed as a protective measures from deadly reptiles, on the edge of the Sunderbans.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicklambert

תאריך

יולי 17, 2022 09:12 לפנה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevejones

תאריך

אוקטובר 15, 2022 04:55 אחה"צ MST

תיאור

Focus-stacked photos; third shows what happens when the subject wakes up mid-stack. Approx. 2.5 mm long.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jrebman

תאריך

אוקטובר 11, 2022 02:30 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

carlamcf

תאריך

יולי 16, 2022 02:44 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

אהל הגבישים (Mesembryanthemum crystallinum)

מתצפת.ת

beesip

תאריך

אוגוסט 21, 2021 10:20 לפנה"צ UTC

מקום

Oxnard, CA, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beesip

תאריך

אוגוסט 1, 2020 01:04 אחה"צ PDT

מקום

Apple Valley (Google, OSM)

תיאור

Based on behavior i.e. rarely landing, 'patrolling' and not collecting pollen seems to be male. Heat was 107 degrees.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

socogonzalez

תאריך

אוקטובר 10, 2022 10:47 לפנה"צ CDT

תיאור

Det. Nathan Taylor

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harturnoia

תאריך

ספטמבר 22, 2022 12:50 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מה

כלצידים (משפחת על Chalcidoidea)

מתצפת.ת

stevejones

תאריך

אוקטובר 10, 2022 09:20 אחה"צ MST

תיאור

Emerged as an adult when opening the gall above; head to distal end of gall. Note the red eyes. Length about 2.5 mm.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andreatzin

תאריך

אוקטובר 4, 2022 02:41 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

socogonzalez

תאריך

אוקטובר 9, 2022 06:25 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

efmer

תאריך

ספטמבר 30, 2022 08:59 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

olna

תאריך

יוני 26, 2022 02:55 אחה"צ AWST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

user24

תאריך

ספטמבר 24, 2022 10:42 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

clifton_albrecht

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturalistchu

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Taiwan, TW (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevejones

תאריך

ספטמבר 11, 2022 12:33 אחה"צ MST

תיאור

Gall-former, parasite or inquiline from Euphorbia polycarpa galls (e-polycarpa-tubular-gall); 1.5-2 mm long.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

stevejones

תאריך

ספטמבר 12, 2022 01:08 אחה"צ MST

תיאור

Host Euphorbia polycarpa; a good number of these have also turned up, presumably from the E. polycarpa galls. Small four-winged critter 1.2 mm long; has trouble remaining upright.
ETA: Nymphs posted here.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jhernandez5

תאריך

אוגוסט 2022

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mark-groeneveld

תאריך

יולי 31, 2021 12:20 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zharkikh

תאריך

אוגוסט 17, 2019 12:21 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kueda

תאריך

יוני 8, 2019 10:52 לפנה"צ PDT

תגיות

תמונות/קולות

מה

חלבלוב הכדורים (Euphorbia hirta)

מתצפת.ת

doggy0406

תאריך

מאי 31, 2020 01:02 אחה"צ CST

מקום

台灣雲林縣 (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

חלבלוב הכדורים (Euphorbia hirta)

מתצפת.ת

monkeyjodey

תאריך

יוני 18, 2022 10:36 לפנה"צ +06

תמונות/קולות

מה

חלבלוב הכדורים (Euphorbia hirta)

מתצפת.ת

merav

תאריך

יולי 8, 2022 11:45 לפנה"צ IDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ezpixels

תאריך

אוגוסט 9, 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

quercusboletus

תאריך

אוגוסט 30, 2022 11:23 לפנה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jay164

תאריך

אוגוסט 5, 2022 09:47 לפנה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bazant4th-grade

תאריך

אוגוסט 3, 2022 04:17 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dhruthi2

תאריך

יולי 9, 2022 04:31 אחה"צ IST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

huibert_venderbos

תאריך

אוגוסט 5, 2022 08:04 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מה

חלבלוב נטוי (Euphorbia maculata)

מתצפת.ת

knightericm

תאריך

יולי 12, 2022 07:20 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reddivinghood

תאריך

ינואר 1, 2022 12:47 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מה

מניפאים (סדרה Strepsiptera)

מתצפת.ת

m-zi

תאריך

אפריל 26, 2021 11:47 לפנה"צ CEST

תיאור

Andrena sp. plus Strepsiptera

תמונות/קולות

מתצפת.ת

entomike

תאריך

יולי 30, 2009

תיאור

Det. Duane McKenna, 2009, based on DNA analysis
Collected 20 (!!!), at a mercury vapor light
spmns sent to TAMUIC and Harvard MCZ

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

idlegrraphics

תאריך

אוגוסט 15, 2021 11:20 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

aspidoscelis

תאריך

מאי 23, 2022 12:57 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kristyn_95

תאריך

מאי 2019

מקום

Texas, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

חלבלוב דגני (Euphorbia graminea)

מתצפת.ת

missys

תאריך

ספטמבר 28, 2021 02:05 אחה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pops360

תאריך

מאי 6, 2022 09:40 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

blakesito

תאריך

נובמבר 15, 2020 12:22 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frankiecoburn

תאריך

אפריל 3, 2022 06:10 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

efmer

תאריך

נובמבר 22, 2018 10:27 לפנה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

efmer

תאריך

נובמבר 27, 2018 01:06 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

glmory

תאריך

מרץ 21, 2020 02:37 אחה"צ PDT