תמונות/קולות

מתצפת.ת

dillon_freiburger

תאריך

אפריל 11, 2024 03:42 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wildlander

תאריך

אפריל 19, 2021 01:55 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

vivianbouse

תאריך

מרץ 20, 2024 01:14 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zihaowang

תאריך

יוני 6, 2022 05:06 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apbraun1s

תאריך

מאי 10, 2023 08:54 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

michaela38

תאריך

יוני 24, 2020 05:58 אחה"צ UTC

תיאור

Alive, just playing dead as defense mechanism. Found crossing road.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanaaron

תאריך

יוני 2021

מקום

Missouri, US (Google, OSM)

תיאור

2 fertile stems, 6 sterile.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanaaron

תאריך

אפריל 24, 2022 02:14 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanaaron

תאריך

מרץ 9, 2020 03:44 אחה"צ CDT

תיאור

On low terrace of N facing dolomite bluff in a deep, Ozark sink. So far only one plant, will search more thoroughly.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanaaron

תאריך

מאי 2023

מקום

Missouri, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanaaron

תאריך

אוגוסט 14, 2023 05:49 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanaaron

תאריך

אוקטובר 2, 2023 03:33 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanaaron

תאריך

יוני 6, 2023 12:17 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanaaron

תאריך

יולי 29, 2020 01:53 אחה"צ CDT

תיאור

Only known location in the state. Growing very vigorously around an artificial lake.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanaaron

תאריך

אוגוסט 11, 2023 04:28 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanaaron

תאריך

יוני 22, 2020 02:02 אחה"צ CDT

תיאור

Growing prolifically on N-facing bluff. Second geographic area G. boreale has been found in MO outside of a few bluffs on the Jack's Fork river further south. Species is a glacial relic in the state.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanaaron

תאריך

אפריל 2020

מקום

Missouri, US (Google, OSM)

תיאור

New population discovered on 4/27/2020. Bottom of a mesic slope along a mid-sized river. Large colony.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanaaron

תאריך

אפריל 18, 2022 05:05 אחה"צ CDT

תיאור

Distant relict disjunct population. Mid-lower terraces of a north facing slope.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nathanaaron

תאריך

אפריל 30, 2023 06:00 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

joshklostermann

תאריך

מאי 2022

מקום

Missouri, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kcoxau79

תאריך

אוקטובר 6, 2022 09:23 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

frandsong

תאריך

יוני 18, 2023 10:13 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hcsorfs

תאריך

יולי 3, 2021 03:26 אחה"צ EDT

מקום

Corydon, IN, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

meowdle

תאריך

יוני 3, 2023 05:13 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ben_1_c

תאריך

מאי 16, 2021 07:20 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

ביזון אמריקאי (Bison bison)

מתצפת.ת

calebknerr

תאריך

פברואר 20, 2022 12:00 אחה"צ UTC

תיאור

🦖?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

apbraun1s

תאריך

אוקטובר 2, 2022 02:51 אחה"צ CDT

תיאור

Proposed to my fiancée under this tree!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eric930

תאריך

מאי 28, 2021 09:22 לפנה"צ UTC

תמונות/קולות

מתצפת.ת

json

תאריך

אוקטובר 5, 2022 09:19 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gsbonfa

תאריך

יוני 16, 2022 02:22 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

andrebenedito

תאריך

ספטמבר 25, 2018 04:03 אחה"צ -03

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bpagnier

תאריך

אוגוסט 28, 2022 06:23 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bpagnier

תאריך

אפריל 26, 2022 04:40 אחה"צ CDT

מקום

Bolivar, MO, US (Google, OSM)

תיאור

? Looks like bracteata, but is almost completely glabrous