תמונות/קולות

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תיאור

Около 30 птиц.

תמונות/קולות

מה

לבנית גדולה (Ardea alba)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 28, 2021 09:06 AM MSK

תיאור

Две птицы кормились.

תמונות/קולות

מה

זהבן מחלל (Oriolus oriolus)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

יולי 21, 2021 08:28 AM MSK

תמונות/קולות

מה

צולל חלודי (Aythya ferina)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

יולי 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

נחליאלי לבן (Motacilla alba)

מתצפת/ת

irinaskorohodova

תאריך

יוני 16, 2021 04:47 PM MSK

תמונות/קולות

מה

סנונית רפתות (Hirundo rustica)

מתצפת/ת

irinaskorohodova

תאריך

יולי 30, 2021 12:28 PM MSK

תיאור

Птенцы вылетели из гнезда.

תמונות/קולות

מה

זרזיר מצוי (Sturnus vulgaris)

מתצפת/ת

dasha5630

תאריך

אוגוסט 29, 2021 01:44 PM UTC

תמונות/קולות

מה

אגמית מצויה (Fulica atra)

מתצפת/ת

dasha5630

תאריך

אוגוסט 29, 2021 03:48 PM UTC

תמונות/קולות

מה

אנפה אפורה (Ardea cinerea)

מתצפת/ת

dasha5630

תאריך

אוגוסט 29, 2021 05:59 PM UTC

תמונות/קולות

מה

לבנית גדולה (Ardea alba)

מתצפת/ת

dasha5630

תאריך

אוגוסט 29, 2021 05:58 PM UTC

תמונות/קולות

מה

לבנית גדולה (Ardea alba)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 24, 2021 03:45 PM MSK

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 2021

תיאור

В кадре все птицы

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 2021

תמונות/קולות

מה

ברווז חד זנב (Anas acuta)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 2021

תמונות/קולות

מה

לבנית גדולה (Ardea alba)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 23, 2021 02:39 PM MSK

תמונות/קולות

מה

לבנית גדולה (Ardea alba)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 20, 2021 08:38 AM MSK

תמונות/קולות

מה

שחרור (Turdus merula)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 19, 2021 08:54 AM MSK

תמונות/קולות

מה

פרוש הרים (Fringilla montifringilla)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 16, 2021 09:35 AM MSK

תמונות/קולות

מה

עיטם לבן-זנב (Haliaeetus albicilla)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 2021

תמונות/קולות

מה

חורפי (Spinus spinus)

מתצפת/ת

irinaskorohodova

תאריך

אוקטובר 9, 2021 05:12 PM MSK

תמונות/קולות

מה

פרוש מצוי (Fringilla coelebs)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

יולי 9, 2021 06:12 AM MSK

תמונות/קולות

מה

פרוש הרים (Fringilla montifringilla)

מתצפת/ת

irinaskorohodova

תאריך

אוקטובר 13, 2021 04:01 PM MSK

תיאור

Смешанная стайка зябликов и юрков.
Фото из окна.

תמונות/קולות

מה

שרשיר מצוי (Anas crecca)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 12, 2021 08:23 AM MSK

תמונות/קולות

מתצפת/ת

irinaskorohodova

תאריך

אוקטובר 12, 2021 09:43 AM MSK

תיאור

Фотографировала через лобовое стекло машины.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

valentina387

תאריך

אוקטובר 7, 2021 02:18 PM UTC

תמונות/קולות

מה

פרוש הרים (Fringilla montifringilla)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 11, 2021 09:00 AM MSK

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 2021

תמונות/קולות

מה

קיכלי לבן גבה (Turdus iliacus)

מתצפת/ת

valentina387

תאריך

אוקטובר 7, 2021 08:06 AM UTC

תמונות/קולות

מה

ברווז צהוב-מצח (Mareca penelope)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 2021

תמונות/קולות

מה

לוחם (Calidris pugnax)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 2021

תמונות/קולות

מה

ברבור מצוי (Cygnus olor)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוקטובר 2021

תיאור

Две птицы кормились.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 2021

תמונות/קולות

מה

אגמית מצויה (Fulica atra)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 29, 2021 09:03 AM MSK

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

פרוש הרים (Fringilla montifringilla)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 27, 2021 02:21 PM MSK

תמונות/קולות

מה

ברבור מצוי (Cygnus olor)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

שלדג גמדי (Alcedo atthis)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

חופמי גדות (Charadrius dubius)

מתצפת/ת

valentina387

תאריך

אפריל 18, 2021 06:32 AM UTC

תמונות/קולות

מה

צולל חלודי (Aythya ferina)

מתצפת/ת

valentina387

תאריך

אפריל 24, 2021 06:07 AM UTC

תמונות/קולות

מה

עגור אפור (Grus grus)

מתצפת/ת

valentina387

תאריך

אוגוסט 1, 2021 05:57 PM UTC

תמונות/קולות

מה

עיט חורש (Clanga pomarina)

מתצפת/ת

valentina387

תאריך

יוני 21, 2021 05:35 PM UTC

תמונות/קולות

מה

חסידה שחורה (Ciconia nigra)

מתצפת/ת

valentina387

תאריך

מאי 11, 2021 05:46 PM UTC

תמונות/קולות

מה

פצחן (Coccothraustes coccothraustes)

מתצפת/ת

valentina387

תאריך

ספטמבר 19, 2021 05:21 PM UTC

תמונות/קולות

מה

תפוחית מצויה (Linaria cannabina)

מתצפת/ת

valentina387

תאריך

ספטמבר 19, 2021 05:21 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

irinaskorohodova

תאריך

ספטמבר 2, 2021 05:21 PM MSK

תמונות/קולות

מה

ברווז צהוב-מצח (Mareca penelope)

מתצפת/ת

irinaskorohodova

תאריך

ספטמבר 15, 2021 03:03 PM MSK

תיאור

Уточка очень активно кормилась.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 2021

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 2021

תמונות/קולות

מה

תפוחית מצויה (Linaria cannabina)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 21, 2021 05:50 PM MSK

תמונות/קולות

מה

שרשיר מצוי (Anas crecca)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

שרשיר מצוי (Anas crecca)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

זרעית השדה (Alauda arvensis)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 18, 2021 04:17 PM MSK

תמונות/קולות

מה

סופית (Gallinula chloropus)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 12, 2021 03:18 PM MSK

תמונות/קולות

מה

קיווית מצויצת (Vanellus vanellus)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

שרשיר מצוי (Anas crecca)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

קיכלי לבן גבה (Turdus iliacus)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 17, 2021 08:26 AM MSK

תמונות/קולות

מה

בז מצוי (Falco tinnunculus)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 2021

תמונות/קולות

מה

בז עצים (Falco subbuteo)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 10, 2021 08:43 AM MSK

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 8, 2021 08:54 AM MSK

תמונות/קולות

מה

ביצנית ירוקת רגל (Tringa nebularia)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

שרשיר מצוי (Anas crecca)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

לוחם (Calidris pugnax)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 8, 2021 08:23 AM MSK

תמונות/קולות

מה

בז מצוי (Falco tinnunculus)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 7, 2021 05:43 PM MSK

תמונות/קולות

מה

שחרור (Turdus merula)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 7, 2021 08:37 AM MSK

תמונות/קולות

מה

זרון תכול (Circus cyaneus)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 2021

תמונות/קולות

מה

ביצנית לבנת בטן (Actitis hypoleucos)

מתצפת/ת

irinaskorohodova

תאריך

יולי 15, 2021 08:56 PM MSK

תמונות/קולות

מה

קוקיה אירופית (Cuculus canorus)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

ספטמבר 1, 2021 08:19 AM MSK

תמונות/קולות

מה

בז מצוי (Falco tinnunculus)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוגוסט 29, 2021 08:53 AM MSK

תמונות/קולות

מה

שלך (Pandion haliaetus)

מתצפת/ת

andrey_kuzmin

תאריך

אוגוסט 25, 2021 02:14 PM UTC

תמונות/קולות

מה

נץ מצוי (Accipiter nisus)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוגוסט 29, 2021 07:25 AM MSK

תמונות/קולות

מה

עיטם לבן-זנב (Haliaeetus albicilla)

מתצפת/ת

misha_kuzmin

תאריך

אוגוסט 26, 2021 09:15 AM MSK

תמונות/קולות

מה

שלך (Pandion haliaetus)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוגוסט 2021

תמונות/קולות

מה

חופית אלפינית (Calidris alpina)

מתצפת/ת

misha_kuzmin

תאריך

אוגוסט 25, 2021 05:59 PM MSK

תמונות/קולות

מה

חופית מגלית (Calidris ferruginea)

מתצפת/ת

misha_kuzmin

תאריך

אוגוסט 25, 2021 05:57 PM MSK

תמונות/קולות

מה

חופית קטנה (Calidris minuta)

מתצפת/ת

misha_kuzmin

תאריך

אוגוסט 25, 2021 05:35 PM MSK

תמונות/קולות

מה

חופמי צווארון (Charadrius hiaticula)

מתצפת/ת

misha_kuzmin

תאריך

אוגוסט 25, 2021 04:58 PM MSK

תמונות/קולות

מה

חופמי גדות (Charadrius dubius)

מתצפת/ת

misha_kuzmin

תאריך

אוגוסט 25, 2021 01:04 PM MSK

תמונות/קולות

מה

חופית מגלית (Calidris ferruginea)

מתצפת/ת

misha_kuzmin

תאריך

אוגוסט 25, 2021 04:29 PM MSK

תמונות/קולות

מה

חופמי צווארון (Charadrius hiaticula)

מתצפת/ת

misha_kuzmin

תאריך

אוגוסט 25, 2021 04:31 PM MSK

תמונות/קולות

מה

עקב חורף (Buteo buteo)

מתצפת/ת

misha_kuzmin

תאריך

אוגוסט 25, 2021 12:17 PM MSK

תמונות/קולות

מה

בז מצוי (Falco tinnunculus)

מתצפת/ת

misha_kuzmin

תאריך

אוגוסט 25, 2021 09:59 AM MSK

תמונות/קולות

מה

לוחם (Calidris pugnax)

מתצפת/ת

andrey_kuzmin

תאריך

אוגוסט 25, 2021 06:30 AM UTC

תמונות/קולות

מה

נץ מצוי (Accipiter nisus)

מתצפת/ת

misha_kuzmin

תאריך

אוגוסט 24, 2021 02:04 PM MSK

תמונות/קולות

מה

שלך (Pandion haliaetus)

מתצפת/ת

misha_kuzmin

תאריך

אוגוסט 25, 2021 02:14 PM MSK

תמונות/קולות

מה

שחף גמדי (Hydrocoloeus minutus)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

צולל חלודי (Aythya ferina)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

שחף גמדי (Hydrocoloeus minutus)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

חופמי צווארון (Charadrius hiaticula)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

שלך (Pandion haliaetus)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

ברווז אפור (Mareca strepera)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוגוסט 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

טבלן מצויץ (Podiceps cristatus)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

אוגוסט 2, 2021 08:34 AM MSK

תיאור

Было две молодых птицы

תמונות/קולות

מה

חופית אלפינית (Calidris alpina)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

יולי 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

ברכיה (Anas platyrhynchos)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

יולי 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

חופמי גדות (Charadrius dubius)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

יולי 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

חופית אלפינית (Calidris alpina)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

יולי 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

חסידה שחורה (Ciconia nigra)

מתצפת/ת

aleksandr_vasiljev

תאריך

יולי 2021

מקום

Novgorod, RU (Google, OSM)