תמונות/קולות

מתצפת.ת

naba-centralky

תאריך

נובמבר 2023

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnrosford

תאריך

נובמבר 7, 2022 10:54 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ehjalmarson

תאריך

דצמבר 29, 2022 12:53 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kenttrulsson

תאריך

אוקטובר 19, 2023 12:20 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ehjalmarson

תאריך

דצמבר 31, 2022 11:35 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ehjalmarson

תאריך

דצמבר 31, 2022 12:26 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ehjalmarson

תאריך

דצמבר 31, 2022 12:40 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffpavlik

תאריך

דצמבר 4, 2022 09:55 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffpavlik

תאריך

דצמבר 4, 2022 10:53 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffpavlik

תאריך

דצמבר 5, 2022 07:44 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffpavlik

תאריך

דצמבר 5, 2022 09:44 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffpavlik

תאריך

דצמבר 6, 2022 07:20 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffpavlik

תאריך

דצמבר 5, 2022 01:22 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffpavlik

תאריך

דצמבר 5, 2022 01:18 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffpavlik

תאריך

דצמבר 6, 2022 02:04 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kathy73

תאריך

ספטמבר 17, 2023 12:41 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naturegal64

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rochalita

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sullivanbeckers

תאריך

ספטמבר 17, 2023 03:01 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sullivanbeckers

תאריך

ספטמבר 17, 2023 03:13 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robertcunigan

תאריך

ספטמבר 18, 2023 02:26 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mgabbard55

תאריך

ספטמבר 18, 2023 12:42 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ehench

תאריך

ספטמבר 22, 2023 04:03 אחה"צ EDT

מקום

Glendover Road (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

timdarst

תאריך

ספטמבר 2023

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jacob_colon1

תאריך

ספטמבר 1, 2023 01:41 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robertn341

תאריך

ספטמבר 1, 2023 02:39 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john_abrams

תאריך

אוגוסט 31, 2023 02:04 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beejayky

תאריך

ספטמבר 1, 2023 12:51 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

crystallineumbra

תאריך

אוגוסט 15, 2023 03:06 אחה"צ EDT

מקום

Kentucky, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

delang

תאריך

יולי 25, 2023 09:52 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danpatrick

תאריך

יולי 22, 2023 12:49 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pipingplover

תאריך

אוגוסט 17, 2023 04:11 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chiggs

תאריך

אוגוסט 18, 2023 04:37 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laineynoles

תאריך

אוגוסט 4, 2023 01:27 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anaturalist68

תאריך

אוגוסט 2, 2023 01:40 אחה"צ EDT

תיאור

Butterfly

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sbrockway

תאריך

יולי 30, 2023 01:13 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john_abrams

תאריך

אוגוסט 3, 2023 07:21 אחה"צ EDT

מקום

Berea, KY, USA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

chpl_ee

תאריך

יולי 31, 2023 03:31 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mphil321

תאריך

יולי 26, 2023 11:28 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beejayky

תאריך

יולי 27, 2023 11:32 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beejayky

תאריך

יולי 27, 2023 11:35 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

josieklmiller

תאריך

יולי 26, 2023 11:26 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cheri74

תאריך

יולי 26, 2023 03:54 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laurabaird

תאריך

יולי 22, 2023 06:40 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rshive

תאריך

יולי 21, 2023 05:29 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jacobcrider

תאריך

יולי 21, 2023 05:25 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beejayky

תאריך

יולי 22, 2023 11:38 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beejayky

תאריך

יולי 22, 2023 11:40 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laineynoles

תאריך

יולי 22, 2023 12:09 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spenner

תאריך

יולי 22, 2023 04:57 אחה"צ EDT

תיאור

Rather rapid flyer and two of them were chasing each other around almost constantly. But one finally settled down long enough to get a photo.

Dupree Nature Preserve.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cadecampbell

תאריך

יולי 2023

מקום

United States (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john_abrams

תאריך

יולי 8, 2023 11:12 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

delang

תאריך

יולי 8, 2023 11:17 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

endersmoothie

תאריך

יולי 2023

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

molbl247

תאריך

יולי 7, 2023 08:23 לפנה"צ EDT

תיאור

Observing butterfly on plant

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john_abrams

תאריך

יולי 7, 2023 11:38 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tararoselittlefield

תאריך

יוני 2023

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

devinmrodgers

תאריך

יוני 2023

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תיאור

In large emergent marsh

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kristinbaileywilson

תאריך

יוני 25, 2023 10:40 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rshive

תאריך

יוני 17, 2023 12:53 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

charlesandrews2

תאריך

יוני 13, 2023 10:46 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

danpatrick

תאריך

יוני 14, 2023 03:04 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

debe0050

תאריך

יוני 13, 2023 11:55 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

meleagle

תאריך

יוני 6, 2023 09:12 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kstateforger

תאריך

מרץ 2023

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

trublu1414

תאריך

נובמבר 3, 2020 10:48 לפנה"צ CST

מקום

Rio Grande City (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nestor2021

תאריך

אוקטובר 22, 2022 03:05 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lorimalloy

תאריך

אוקטובר 20, 2022 04:25 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

harrier

תאריך

אוקטובר 16, 2022 05:06 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lorimalloy

תאריך

אוקטובר 20, 2022 04:25 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

markotnes

תאריך

אוקטובר 7, 2022 01:24 אחה"צ MST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

allenbryan

תאריך

אוקטובר 6, 2022 05:28 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

pterocarya_botany

תאריך

אפריל 2021

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bluewing

תאריך

ספטמבר 27, 2022 11:44 לפנה"צ EDT

מקום

Ellerbe, NC, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnrosford

תאריך

נובמבר 6, 2013 02:55 אחה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beejayky

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wardrransdell

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

wardrransdell

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spenner

תאריך

ספטמבר 17, 2022 04:52 אחה"צ EDT

תיאור

Iridescent blue on upperside.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zezee_661

תאריך

ספטמבר 13, 2022 10:10 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hurlbert

תאריך

ספטמבר 2022

תיאור

Walking around on the front porch at midnight!

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jwharrison

תאריך

ספטמבר 12, 2022 01:08 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laurabaird

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

krieg17

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

beejayky

תאריך

ספטמבר 2022

מקום

Kentucky, US (Google, OSM)

תיאור

Found under a black walnut with lots of mistletoe

תמונות/קולות

מתצפת.ת

josiah0311

תאריך

ספטמבר 9, 2022 01:12 אחה"צ PDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

nicole971

תאריך

ספטמבר 9, 2022 08:50 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sherriequillen

תאריך

אוגוסט 23, 2022 10:28 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

daedalea

תאריך

ספטמבר 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

rshive

תאריך

אוגוסט 30, 2022 05:01 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sbrockway

תאריך

אוגוסט 31, 2022 10:35 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spenner

תאריך

אוגוסט 29, 2022 10:01 לפנה"צ EDT

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bobbybray76

תאריך

אוגוסט 23, 2022 05:54 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

john_abrams

תאריך

אוגוסט 12, 2022 02:33 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

spenner

תאריך

אוגוסט 9, 2022 06:51 אחה"צ EDT

תיאור

Not quite sure what to make of this one. An aberrant Pearl Crescent? I've scanned through hundreds of images of Pearl Crescents and can't find any with the same pattern as this one. But it also doesn't look right for any of the other crescents. One other thing: it was definitely on the large side for a Pearl Crescent, though within the range, I think.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnrosford

תאריך

נובמבר 8, 2013 10:35 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnrosford

תאריך

נובמבר 9, 2013 11:04 לפנה"צ CST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

naba-centralky

תאריך

אוגוסט 6, 2022 04:28 אחה"צ EDT

תיאור

Shaker Village near the creek

תמונות/קולות

מתצפת.ת

bobbybray76

תאריך

אוגוסט 5, 2022 08:58 לפנה"צ CDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

sbrockway

תאריך

יולי 27, 2022 05:21 אחה"צ CDT