תמונות/קולות

מתצפת.ת

douggoldman

תאריך

אוגוסט 22, 2017 04:53 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

matblamac

תאריך

פברואר 27, 2022 05:11 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

woodbridge

תאריך

אפריל 2022

תמונות/קולות

מתצפת.ת

presto84

תאריך

יוני 4, 2022 09:30 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

douggoldman

תאריך

ספטמבר 13, 2013 08:51 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

j-stauffer

תאריך

יולי 28, 2020 12:28 אחה"צ EDT

תיאור

Wekiwa Springs State Park

תמונות/קולות

מתצפת.ת

birdsonggirl

תאריך

מאי 8, 2021 11:30 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

icbryson

תאריך

יוני 23, 2019 02:12 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

reallifeecology

תאריך

מרץ 29, 2021 11:53 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eickwort

תאריך

אוגוסט 1, 2018 02:31 אחה"צ EDT

תיאור

Magnified pictures added, showing the fine, golden pubescence on the twigs, buds, and undersides of the leaves. The hairs on redbay are not really visible by eye; the leaf undersides feel smooth. Swamp bay (P. palustris) leaves have more long and shaggy pubescence. The tongue is sensitive enough to detect this; if you lick the underside of a leaf (trust me), on swamp bay it will feel velvety-fuzzy. The undersides of redbay leaves will feel smooth against the tongue. Compare to swamp bay, here: https://www.inaturalist.org/observations/15019191

תמונות/קולות

מתצפת.ת

whiteoak

תאריך

יולי 6, 2017 05:33 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

whiteoak

תאריך

אפריל 26, 2019 10:31 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

hurst61698

תאריך

נובמבר 13, 2019 01:13 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

russtitus18

תאריך

דצמבר 8, 2019 01:12 אחה"צ EST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

annkatrinrose

תאריך

יוני 24, 2017

מקום

Clingman's Dome (Google, OSM)

תיאור

Mountain cranberry along the trail up to Clingman's Dome at Great Smoky Mountains National Park.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jennmer

תאריך

יוני 2019

מקום

Georgia, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

anewman

תאריך

מאי 2017

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

תנשמת לבנה (Tyto alba)

מתצפת.ת

wbaker5

תאריך

יוני 6, 2018 12:55 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מה

דו-פסיגיים קדומים (מחלקה Magnoliopsida)

מתצפת.ת

seatomypants

תאריך

אוקטובר 4, 2018 02:00 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

migarcia99

תאריך

ספטמבר 29, 2018 03:07 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ashballew

תאריך

ספטמבר 4, 2018 09:48 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

woodsiness

תאריך

ספטמבר 9, 2018 10:47 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

selu

תאריך

אוגוסט 6, 2017 10:56 לפנה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eickwort

תאריך

יוני 25, 2018 10:26 לפנה"צ EDT

תיאור

Found tunneling in the inner bark of a dying longleaf pine (Pinus palustris) on Seminole State Forest.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eickwort

תאריך

יוני 2018

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

Found in the inner bark of a longleaf pine (Pinus palustris) in a plantation. Pitch tubes on bark shown in second picture. Dorsal close-up image taken over millimeter grid paper, for scale.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eickwort

תאריך

יוני 2018

מקום

Florida, US (Google, OSM)

תיאור

Extracted from the inner bark at the base of a longleaf pine (Pinus palustris). Dorsal picture taken over millimeter grid paper, for scale.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

janetwright

תאריך

יולי 1, 2018 09:09 לפנה"צ CDT

תיאור

overgrown pine savanna

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kaye5

תאריך

אפריל 14, 2018 05:13 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

zach_cava

תאריך

מאי 2018

מקום

פרטי

תמונות/קולות

מתצפת.ת

dbmcc09

תאריך

יוני 27, 2017 10:52 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

eickwort

תאריך

מאי 7, 2018 02:50 אחה"צ EDT

תיאור

From a declining black cherry (Prunus serotina) tree at the edge of a sports field, covered with "gummosis" (globs of resin) where the beetles had tunneled in. I excavated some beetles for ID. Beetle placed on millimeter grid paper, for scale.

Update: added a better lateral picture to use as a thumbnail for this species.

Mammals

תמונות/קולות

מה

יונקים (מחלקה Mammalia)

מתצפת.ת

kelly242

תאריך

מאי 6, 2018 02:21 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

paul_dennehy

תאריך

יוני 24, 2016 04:34 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

supertiger

תאריך

אוגוסט 3, 2016 08:36 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jessicao17

תאריך

נובמבר 25, 2017 11:15 לפנה"צ EST