תמונות/קולות

מתצפת/ת

mlwatson

תאריך

יולי 9, 2012 02:05 PM MDT

תמונות/קולות

מה

אייל קורא (Alces alces)

מתצפת/ת

nlblock

תאריך

יוני 14, 2020 08:39 AM EDT

תיאור

My first Lower 48 moose! Finally, after many years of trips to New England and being in moose territory. I pulled the fastest U-turn ever to come back for a photo. Unfortunately, it walked away right after this pic, so I couldn't get a better one.