תמונות/קולות

מתצפת.ת

earthwithtasmiya

תאריך

ינואר 9, 2024 07:43 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

פברואר 9, 2020 10:34 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

ticoswildstudio

תאריך

ספטמבר 10, 2022 05:49 אחה"צ SAST

תיאור

For more follow me on www.instagram.com/ticoswildstudio

תמונות/קולות

מה

מודדיים (משפחה Geometridae)

מתצפת.ת

sallyslak

תאריך

אוקטובר 30, 2021 09:10 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

מאי 3, 2021 03:49 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

linda_harris

תאריך

דצמבר 26, 2021 01:07 אחה"צ SAST

מקום

South Africa (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

grant_reed_botswana

תאריך

נובמבר 28, 2018 08:16 לפנה"צ SAST

מקום

Chobe, Botswana (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

botswanabugs

תאריך

נובמבר 22, 2021

מקום

Serowe Botswana (Google, OSM)

תיאור

something causing all leaves on a branch to be deformed. Perhaps causing galling.https://www.inaturalist.org/observations/101750854

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

יוני 19, 2016

תיאור

Green Aphids


See the host plant https://www.inaturalist.org/observations/11257218

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

מרץ 10, 2016

מקום

St Lucia 1 (Google, OSM)

תיאור

Tiny black moth with silver lines and a broad yellow band.


Came to the light in the bedroom. Door open and a street light close-by.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

liesl7

תאריך

ינואר 30, 2021 10:05 לפנה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

ספטמבר 17, 2016

מקום

St Lucia 1 (Google, OSM)

תיאור

Tiny Orange Pilars


תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

יולי 14, 2018 12:24 אחה"צ SAST

תיאור

See the host plant https://www.inaturalist.org/observations/14387824
See adult flier
https://www.inaturalist.org/observations/14387826

(There was a moth too, but the moth escaped.. very fast, small and dark)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

יוני 4, 2020 11:14 לפנה"צ SAST

מקום

St Lucia 1 (Google, OSM)

תמונות/קולות

מה

אנפת מנגרובים (Butorides striata)

מתצפת.ת

davidgwhite

תאריך

דצמבר 1, 2017 05:52 אחה"צ AEST

תיאור

A common bird on the Daintree river , but one of the most amazing fishing birds. This birds can fish from a spot quite far above the water and hang upside stretch their neck out and successfully catch a fish. When first observed no one can believe they can fish from that height. To watch them go totally upside down is absolutely amazing.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

martingrimm

תאריך

יולי 21, 2017 09:15 אחה"צ CEST

תמונות/קולות

מה

גמלי שלמה (משפחה Mantidae)

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

יולי 2, 2017 03:30 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

יולי 2018

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cefox

תאריך

נובמבר 16, 2018 10:23 לפנה"צ SAST

תיאור

Two adults bathing in the bird bath.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

אוקטובר 6, 2018 01:10 אחה"צ SAST

תיאור

Lone Ranger...

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magrietb

תאריך

יולי 21, 2018 02:51 אחה"צ SAST

תיאור

Grape hawk #6 reared

25 June 2017:

I am trying to learn how to tell the small annual invasion of similar but (I suspect) different hawk moth caterpillars on my grapevine apart. Today I collected #6 of my experiment.

22 July 2017:

The caterpillar spun a loose cocoon among bits of frass and food plant at the bottom of its tub.

5 September 2017:

Adult moth emerged.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

suncana

תאריך

יולי 10, 2018 06:41 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

klauswehrlin

תאריך

יולי 9, 2018 08:48 לפנה"צ SAST

תיאור

2018 07 09 Platkloof
Protea coronata pollinator?

תמונות/קולות

מה

מודדיים (משפחה Geometridae)

מתצפת.ת

ricky_taylor

תאריך

יוני 5, 2018 11:11 אחה"צ SAST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

נובמבר 14, 2014

מקום

St Lucia 1 (Google, OSM)

תיאור

Gall inhabitants


I broke a number of small fresh galls open. In one I got something similar to what is posted at http://www.ispot.org.za/node/279808 and in another I got this little critter.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

ספטמבר 2, 2016

מקום

St Lucia 1 (Google, OSM)

תיאור

Is this a Wannabe Afrasura?


Came to the porch light

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

פברואר 1, 2012

תיאור

Waxbug on Renosterbos


Tried to get the wax off the bugs and just squished them.
What is the easiest way to photograph the actual bug?

תמונות/קולות

מתצפת.ת

gigilaidler

תאריך

ספטמבר 6, 2013 07:55 אחה"צ SAST

תיאור

Grounded Firefly


Unlike other insects, it seemed the fireflies were attracted by our red headlamps

תמונות/קולות

מתצפת.ת

tonyrebelo

תאריך

אוגוסט 27, 2013

תיאור

Firebeetle more


Come dusk, we were treated to Firebeetles flying around all evening. Surprisingly they were equally happy over the water as on the river bank.
Not many - only 5-6 visible at a time.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

magdastlucia

תאריך

נובמבר 27, 2013

מקום

Eastern Shores (Google, OSM)

תיאור

Brown millipede with brown legs


תגיות

תמונות/קולות

מתצפת.ת

robertarcher397

תאריך

נובמבר 10, 2012

תיאור

Flowers on Apodytes dimidiata


Leaf galls on Apodytes dimidiata.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fubr

תאריך

פברואר 12, 2018 01:32 אחה"צ CET

תיאור

Length 23 mm

תמונות/קולות

מתצפת.ת

mirandanaf

תאריך

פברואר 10, 2018

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lucanus

תאריך

דצמבר 3, 2017

תיאור

4 cm, brown-yellow

תמונות/קולות

מה

פרפראים ועשים (סדרה Lepidoptera)

מתצפת.ת

colin25

תאריך

אוקטובר 20, 2017 10:07 לפנה"צ SAST

תיאור

Tempted to collect and rear but no idea of food plant.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

fubr

תאריך

מאי 29, 2017 08:14 אחה"צ CET