תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

donnamareetomkinson

תאריך

ינואר 24, 2021 03:53 PM AEST

תיאור

The spider, not the cicada.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

roelofvdb

תאריך

אפריל 1, 2013 07:17 AM SAST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

mrdanieljking

תאריך

ינואר 3, 2020 06:00 PM NZDT

תיאור

Observed on a flax plant growing at Muddy Creek Esplanade Reserve salt marsh

תמונות/קולות

מתצפת/ת

zhiweilim

תאריך

מרץ 28, 2015 09:30 PM AWST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

talgar-t64

תאריך

יולי 31, 2020 11:49 AM +06

תיאור

Совсем малыш ещё.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

jonathan471

תאריך

ינואר 16, 2021 03:48 PM UTC

תמונות/קולות

מה

מברישניים משפחה Sparassidae

מתצפת/ת

martingrimm

תאריך

אוקטובר 17, 2016 10:00 PM CEST

תיאור

They would be perfectly camouflaged - without light-reflecting eyes....

תמונות/קולות

Square

מה

סרטבישיים משפחה Thomisidae

מתצפת/ת

honeyroll_ahmad_sah

תאריך

אפריל 19, 2018 07:48 PM UTC

מקום

Brunei (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

dimitrider

תאריך

מאי 24, 2020 06:55 PM EEST

תיאור

eating an oxyopes heterophthalmus

תמונות/קולות

Square

מה

מברישניים משפחה Sparassidae

מתצפת/ת

dieterschulten

תאריך

מרץ 21, 2020 10:04 PM CET

מקום

10250, Peru (Google, OSM)

תיאור

2020_5172

תמונות/קולות

מה

סרטבישיים משפחה Thomisidae

מתצפת/ת

reiner

תאריך

ינואר 8, 2021 09:39 AM AEDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

skamtebord

תאריך

דצמבר 31, 2020 09:27 AM AWST

תמונות/קולות

מה

כסופי עב-פסים Argiope bruennichi

מתצפת/ת

talgar-t64

תאריך

יולי 29, 2018 05:40 PM +06

תיאור

Araneidae
Argiope bruennichi
Love story. Episode 2.

Episode 1: https://www.inaturalist.org/observations/18552019

תמונות/קולות

מתצפת/ת

talgar-t64

תאריך

יוני 6, 2018 07:00 PM +06

תיאור

Love story. Episode 1.

Episode 2: https://www.inaturalist.org/observations/19150046

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

thilinahettiarachchi

תאריך

דצמבר 14, 2020 10:50 AM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

dustaway

תאריך

נובמבר 16, 2020 03:24 PM AEST

תיאור

Menneus aussie : TM

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

natashataylor

תאריך

דצמבר 8, 2020 06:17 PM AEST

תיאור

Spider with food (please ID spider, not food)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

talgar-t64

תאריך

מאי 24, 2020 10:13 AM +06

תמונות/קולות

Square

מה

טמירן סוג Tmarus

מתצפת/ת

jithesh

תאריך

אוקטובר 24, 2020 07:49 PM IST

מקום

Adyanadka (Google, OSM)

תיאור

Was seen gaurding the egg sac

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kavee

תאריך

נובמבר 19, 2020 09:31 PM UTC

תמונות/קולות

מתצפת/ת

hari_krishnan_

תאריך

נובמבר 21, 2020 09:50 AM IST

תמונות/קולות

מה

לייקוזה סוג Lycosa

מתצפת/ת

talgar-t64

תאריך

אוקטובר 2, 2020 01:43 PM +06

תיאור

Помечу предварительно как Lycosa, хотя я в этом не уверен, поскольку это пока неизвестный науке паучок. Вид примечателен тем, что вход в норку паук делает в виде трубочки, возвышающейся над грунтом. Трубочку здесь не видно, поскольку она оказалась раздавлена. Видимо, кто-то наступил. Вот такой же паучок ювенил с хорошо видной трубочкой. https://www.inaturalist.org/observations/36424658

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

dieterschulten

תאריך

אפריל 1, 2020 02:09 AM CEST

מקום

10250, Peru (Google, OSM)

תיאור

2020_1752

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

schneehagen

תאריך

אוגוסט 9, 2020 09:10 PM NZST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

nidheesh1

תאריך

אוגוסט 12, 2019 04:00 PM IST

תמונות/קולות

Square

מה

מברישניים משפחה Sparassidae

מתצפת/ת

amila_sumanapala

תאריך

יוני 11, 2020 11:03 AM +0530

תמונות/קולות

מה

מברישניים משפחה Sparassidae

מתצפת/ת

laurent_h

תאריך

מאי 29, 2020 12:01 PM SAST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

marllus_rafael

תאריך

יוני 15, 2020 08:31 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

talgar-t64

תאריך

יוני 11, 2020 12:21 PM +06

תיאור

Неизвестный науке вид, пока не имеющий описания.

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

sunnyjosef

תאריך

מאי 27, 2020 07:24 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

gcsnelling

תאריך

יוני 1, 2020

תיאור

Mixed hardwood/pine woodland.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

craigmain

תאריך

דצמבר 23, 2013 11:54 AM SAST

תגיות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

r-a-p

תאריך

דצמבר 14, 2019 12:57 PM -03

תמונות/קולות

מתצפת/ת

turnfear2fascination

תאריך

מאי 1, 2020 02:12 PM CEST

תיאור

A unique and interesting find…..
On 1/5/20 I found something that completely blew my mind. I was at a local balancing pond on the Coopers Edge Estate SO874163 when I came across an Alopecosa pulverulenta female with her egg sac. It looked like she was in the process of rotating the sac as it was positioned under her sternum and being held in her chelicerae (photo 1). Her imitation of that other grass dwelling species Pisaura mirabilis, was very impressive indeed. After taking a couple of photographs the spider ran off, although in a rather ungainly fashion due to the way she was holding her egg sac. It was then that I noticed that rather than one sac, the spider was actually carrying two (photo 2). To say I was shocked is an understatement and I stopped her disappearing into the undergrowth by blocking her path with my hand. She then changed direction and started to head towards the shorter patch of grass that I had originally seen her on. This helped me twofold by making it easier for me to photograph, (it’s no easy chore chasing Lycosids through grass, especially with my knees) and also there was less chance of me losing the spider. I took several photos of her in her natural habitat (photo 3 & 4) before collecting her and popping into a container. I then packed up my camera equipment and made the five minute walk back to my home thoroughly excited with my find. Once home I started to look carefully at the egg sacs under a 10x magnification hand lens. From experience I can see that the white sac was produced by A.pulverulenta as it has the shape and structure of a golf ball which is typical for a freshly produced egg sac of that species. Initially, I believed the second sac and obviously the older one, was produced by a Pardosa species but must confess to having reservations about this now. Both sacs have been welded together with silk and the fresh sac is indented by the older sac. I can only surmise as to how she ended up with two egg sacs. One theory is that the A.pulverulenta found the older discarded sac shortly before she was due to produce her own sac and the innate maternal instincts kicked in thus causing her to attach the sac to her spinnerets. Whatever the reason for her having two egg sacs, this seemed a very unique find. For the next several hours I searched through the literature regarding this behaviour or even a similar image of a Lycosid with 2 sacs but this proved fruitless. What my search did throw up was a remarkable image of an ichneumon wasp, Gelis species emerging from a Pardosa species sac that was photographed by Chris Ernst in the Yukon territory, Canada. Why would this seem remarkable to me? Well, after studying the egg sacs and looking at the photos I had taken, I noticed two tiny holes in the older egg sac (photo 5 & 6) which looked remarkably similar to those in Ernst’s photograph (Ernst, C. 2012). From my experience, these holes were not caused by spiderlings emerging and besides, it would be far far too early for emerging lycosid spiderlings if we consider the egg sac was produced this year. . I also did not believe that these were caused by wear and tear as the lycosid egg sac is extremely tough and durable. Was the Pardosa sac discarded due to parasitoids? If so, the two small holes would suggest that the progeny of the parasitoid had emerged and the sac was now empty. An interesting study by Joe Bowden & Chris Buddle showed that in the Yukon territory, Pardosa species egg sacs are relentlessly parasitised by Gelis species (Bowden & Buddle 2012). Whether the older egg sac that the A.pulverulenta is carrying had been paraitised remains to be seen and although I have been very tempted to remove the sacs to investigate I have decided to leave them be until the young spiderlings emerge from the fresh sac. Until that time, the A.pulverulenta has been set up in a cosy enclosure.

Ernst, C. 2012 : The Wolf Spider Parasite - The Bug Geek.
https://thebuggeek.com/2012/10/19/photo-friday-wolf-spider-parasite/

Bowden, J J. & Buddle, C. 2012
Egg sac parasitism of Arctic wolf spiders (Araneae: Lycosidae) from northwestern North America.
The Journal of Arachnology Vol. 40, Issue 3 (Nov 2012), pg(s) 348-350

תמונות/קולות

Square

מה

Ero aphana

מתצפת/ת

turnfear2fascination

תאריך

אפריל 29, 2017

תיאור

I've been studying the Ero aphana in my garden for nearly 6 years and this was the first image I captured of a female consuming a male E.aphana.

תמונות/קולות

Square

מה

Ero aphana

מתצפת/ת

turnfear2fascination

תאריך

אוגוסט 3, 2017 03:22 PM BST

תיאור

Observations concerning the prey capture capabilities of Ero aphana spiderlings soon after emerging from their egg sac.

The common name “pirate spiders” refers to them being predatory on other spiders. Very little has been known of the secretive habits of these tiny species, which were first recorded in Dorset in 1974, so a relative newcomer to the UK or maybe always been here but never observed. These are a vagrant species, always on the move, wonderfully cryptic, looking to the naked eye like a piece of detritus and tiny, 3mm when adult. So observing in the wild is nigh on impossible and these obs are on a captive specimen.
Several weeks ago I observed an Ero aphana spiderling take prey 2 hrs after emerging from its egg-sac.The prey was a tiny Paidiscura pallens but the Ero’s feat none the less remarkable. I decided to push the boundaries with my next experiment.
The next Ero spiderling had only emerged from an egg-sac 2 days previously and I decided to introduce a large Linyphiidae. The reaction was instant and in a blur both spiders were entangled. For a moment I thought that the bigger spider had bested the Ero but as the pirate spider slowly and methodically retreated it was obvious the Linyphiid was quite dead.. Ero venom is extremely potent to other arachnids and death is virtually instantaneous. After several minutes the Ero re-approached and wrapped it's prey with a messy silk shroud before feasting. Interestingly, when I checked on the progress 3 hours later, the young Ero was bloated and resting. Nearby was the mother Ero finishing off the remains!! This fascinating behaviour shows that from the moment the spiderlings they emerge from the egg sac, they have venom potency and foraging capabilities of their parents in every way.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

martin_galli

תאריך

אפריל 28, 2020 06:58 PM CEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

juliesarna

תאריך

מרץ 5, 2020 04:06 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ivijayanand

תאריך

מרץ 21, 2020 07:56 AM IST

תיאור

Location: Makunda Christian Hospital, Karimganj District, Assam
Date: 21st March 2020
Equipment: Nikon D800 with Micro-Nikkor 105mm

תמונות/קולות

מתצפת/ת

talgar-t64

תאריך

יולי 12, 2018 09:36 AM +06

תיאור

Salticidae

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tjeales

תאריך

אפריל 15, 2020 01:00 PM AEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

martinnielsen

תאריך

ספטמבר 30, 2014 07:49 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

niccicox

תאריך

מרץ 27, 2020 08:17 PM SAST

מקום

LP, ZA (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת/ת

xx7trey

תאריך

מרץ 31, 2020 11:42 PM EDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

sesernam

תאריך

מרץ 14, 2020 02:01 PM -05

תיאור

With egg sac

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

pbertner

תאריך

פברואר 4, 2020 10:48 AM PST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

pbertner

תאריך

פברואר 2, 2020 11:04 AM PST

תיאור

Exhibiting physical distancing by using a dragline at night in order to rest below a leaf and minimize predation risks

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cclborneo

תאריך

נובמבר 18, 2017 11:57 PM +08

תמונות/קולות

מתצפת/ת

pauloarana

תאריך

מרץ 17, 2020 06:30 AM -03

תמונות/קולות

מה

עכבישים סדרה Araneae

מתצפת/ת

eridanxharahi

תאריך

מרץ 8, 2020 02:00 PM ADT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ivanovdg19

תאריך

נובמבר 17, 2019 05:41 AM MSK

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

bernardo_segura

תאריך

ינואר 15, 2012 11:35 AM -02

תיאור

fecha: enero 2012

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

carol_kwok

תאריך

פברואר 3, 2019 11:23 PM HKT

מקום

Sumaco, Ecuador (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

simono

תאריך

פברואר 20, 2020 09:33 PM AWST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tjeales

תאריך

פברואר 15, 2020 01:29 PM AEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cclborneo

תאריך

נובמבר 23, 2013 08:21 PM +08

תמונות/קולות

מתצפת/ת

matthewkwan

תאריך

אוגוסט 4, 2019 12:33 PM HKT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kamfunglai

תאריך

פברואר 10, 2020 02:38 AM HST

מקום

פרטי

תמונות/קולות

מתצפת/ת

nomascus

תאריך

מאי 10, 2012 07:50 PM +07

תיאור

Heteropoda maxima or Giant Huntsman spider (largest known spider in legspan) is here preying on Micryletta inornata.

תמונות/קולות

מתצפת/ת

anubhav-agarwal

תאריך

דצמבר 5, 2019 08:08 PM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

kkrockytop

תאריך

אפריל 20, 2012 09:32 AM CDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

kmagnacca

תאריך

דצמבר 19, 2019 09:41 PM HST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

suncana

תאריך

ינואר 25, 2020 01:03 PM SAST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

garyyankech

תאריך

יוני 11, 2019

תמונות/קולות

מתצפת/ת

laurent_h

תאריך

דצמבר 8, 2019 07:50 PM SAST

מקום

Hardap, NA (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

gaell

תאריך

אוקטובר 5, 2019 03:17 PM CEST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

azucena3

תאריך

אפריל 11, 2016 06:52 PM HST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

petermarting

תאריך

נובמבר 7, 2019 08:57 PM -02

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

tjeales

תאריך

יוני 16, 2018 11:25 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

tjeales

תאריך

דצמבר 6, 2018 03:15 AM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

reiner

תאריך

אוקטובר 29, 2019 10:32 PM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

judygva

תאריך

אוגוסט 24, 2019 10:52 AM EDT

תמונות/קולות

מתצפת/ת

geechartier

תאריך

אוקטובר 20, 2019 10:34 PM +07

תיאור

ID Credit: Vladimir Basiuk

תמונות/קולות

מתצפת/ת

martinmandak

תאריך

ספטמבר 17, 2019

תמונות/קולות

מתצפת/ת

alokesahu

תאריך

אוקטובר 25, 2019

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

paul2george

תאריך

אוקטובר 11, 2019 11:58 AM AEDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

schneehagen

תאריך

אוקטובר 11, 2019 10:22 PM NZDT

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

danielaustin

תאריך

ספטמבר 27, 2019 06:58 PM +03

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesdamess

תאריך

נובמבר 27, 2017

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

nuwan

תאריך

אוקטובר 1, 2019 04:16 PM +0530

תמונות/קולות

מה

קופצן אדום בטן Philaeus chrysops

מתצפת/ת

talgar-t64

תאריך

יוני 14, 2018 10:15 AM +06

תיאור

Зеркало.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

siene

תאריך

נובמבר 30, 2016 01:52 PM AEDT

תיאור

Found this one amongst some dead leaves in a pot.

תגיות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

cesarfavacho

תאריך

יולי 24, 2019 10:19 PM -03

תמונות/קולות

Square

מה

קופצניים משפחה Salticidae

מתצפת/ת

damienbr

תאריך

ספטמבר 24, 2019 11:17 PM HST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

prajwal_ullal

תאריך

ספטמבר 22, 2019 11:32 AM IST

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

ronigreer

תאריך

ינואר 9, 2011 02:40 PM AEDT

תיאור

Bird Drop Spider. I am assuming this is a female siting on egg capsules with a possibly a very small male on her abdomen.

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

gopal42986

תאריך

אוגוסט 25, 2017 03:01 PM IST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

ropro

תאריך

יולי 23, 2016 02:46 PM MSK

תיאור

Amblyteles armatorius ?

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

gumnut

תאריך

אפריל 27, 2013 03:06 PM AEST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

wilderness_botswana

תאריך

יולי 29, 2019 07:41 AM CET

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

delan

תאריך

אוגוסט 22, 2019 11:35 AM AWST

תמונות/קולות

מתצפת/ת

franzanth

תאריך

אוגוסט 16, 2019 05:27 PM WIB

מקום

Indonesia (Google, OSM)

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

peterwebb

תאריך

אוגוסט 11, 2019 04:27 PM SAST

תיאור

Found a few buried in molehills

תמונות/קולות

מתצפת/ת

mactadpole

תאריך

יולי 17, 2019 08:59 PM -05

תמונות/קולות

מה

גלגלן סוג Araneus

מתצפת/ת

supergan

תאריך

יולי 21, 2019 10:41 AM CEST

מקום

Valencia, Spain (Google, OSM)

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

damienbr

תאריך

יולי 11, 2019 11:38 PM HST

תגיות

תמונות/קולות

Square

מתצפת/ת

damienbr

תאריך

יולי 11, 2019 08:06 PM HST

תגיות

תמונות/קולות

מתצפת/ת

damienbr

תאריך

יולי 11, 2019 07:51 PM HST

תגיות