תמונות/קולות

מתצפת.ת

cmiller23

תאריך

אפריל 2024

מקום

Colorado, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cmiller23

תאריך

אפריל 2024

מקום

Colorado, US (Google, OSM)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cmiller23

תאריך

אוגוסט 10, 2023 09:30 לפנה"צ MDT

תיאור

Family ID: Based on the gills present around the neck

תמונות/קולות

מה

תפוח תרבותי (Malus domestica)

מתצפת.ת

suemag58

תאריך

אוגוסט 13, 2023 03:19 אחה"צ MDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cmiller23

תאריך

יולי 24, 2023 11:25 לפנה"צ MDT

תיאור

Family ID: Brown, sclerotized & spindle shaped body. Posterior end of body has operculum with thread-like gills and pair of hooks.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cmiller23

תאריך

יולי 24, 2023 10:42 לפנה"צ MDT

תיאור

Family ID: Long antenna, notched labrum (Figure 5)
Genus ID: the right mandible does not have a patch of setae present between the prostheca and molar as Fallceon quilleri would (Figure 4). The tarsal claw is less than half as long as the tarsi (Figure 6). Gills are simple (Figure 7)

תמונות/קולות

מתצפת.ת

cmiller23

תאריך

אוגוסט 2, 2023 10:45 לפנה"צ MDT

תיאור

Family ID: Long antenna (visible in Figure 1), minnow shaped body and notched labrum (visible in Figure 5)
Genus ID: Several dense tufts of setae present on the right mandible between the prostheca and molar (Figure 3), no well developed medially projecting corner on the labial palps (Figure 6), darker "veins" present within the gills (Figure 4).
Species ID: Fallceon quilleri is the only known species of Fallceon in Colorado.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laneallen

תאריך

אפריל 3, 2022 12:27 אחה"צ CDT

תמונות/קולות

מה

צורניות (מחלקה Bacillariophyceae)

מתצפת.ת

laneallen

תאריך

פברואר 27, 2022 12:06 אחה"צ MST

תיאור

Scale Bar = 10 µm.

Diatoma and and likely gyrosigma, amongst others.

תמונות/קולות

מתצפת.ת

laneallen

תאריך

פברואר 28, 2022 10:48 לפנה"צ CST

תיאור

Scale Bar = 10 µm.

A decently sized naviculoid hanging out with some cyanobacteria.