תמונות/קולות

מתצפת.ת

lori_rissling_wynn

תאריך

אוקטובר 17, 2022 11:58 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnklymko

תאריך

דצמבר 17, 2022 03:56 אחה"צ AST

תיאור

Found on Sackville CBC with Beth MacDonald and Gianco Emanuel Angelozzi

תמונות/קולות

מתצפת.ת

jeffwhite

תאריך

אוגוסט 4, 2022 09:52 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

kalvinchan

תאריך

יוני 2, 2022 03:45 אחה"צ EDT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

leslie_flint

תאריך

ינואר 28, 2019 02:31 אחה"צ PST

תמונות/קולות

מתצפת.ת

johnklymko

תאריך

יוני 28, 2020 08:09 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lauraoc

תאריך

יוני 20, 2020 01:38 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lauraoc

תאריך

יוני 4, 2020 03:01 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lauraoc

תאריך

יוני 16, 2019 02:12 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מה

גזר קיפח (Daucus carota)

מתצפת.ת

lauraoc

תאריך

אוגוסט 4, 2019 10:29 לפנה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lauraoc

תאריך

מאי 31, 2020 12:31 אחה"צ ADT

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lauraoc

תאריך

מאי 31, 2020 11:00 לפנה"צ ADT

תיאור

Mayflower - local name

תמונות/קולות

מתצפת.ת

lauraoc

תאריך

אוגוסט 1, 2019 07:01 אחה"צ ADT